להורדת אפליקציה

אזורים LIVING צופה: זינוק של 687.5% בכמות היח"ד המניבות בפרויקטים לשכירות בתוך כשנתיים

על פי הדו"ח המסכם של החברה לרבעון הראשון של השנה, בשנת 2022 יהיו 770 יח"ד מניבות בפרויקטים שלה, לעומת 112 בלבד שהיו בשנה שעברה • LIVING מציינת כי נכון להיום היא מחזיקה בכ-1,500 יח"ד בפרויקטים שונים

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים LIVING (ליאור גרונדמן)
ערן ענבים, מנכ"ל אזורים LIVING (ליאור גרונדמן)

"בתקופת הקורונה לא הושפעו לרעה באופן מהותי הביקוש לדירות להשכרה, מחירי ההשכרה של הדירות, עמידת שוכרי דירות בתשלום דמי השכירות ושיעור גבייתם על ידי החברה, איתנותם של ספקי הקבוצה (לרבות קבלנים), קצב ההתקדמות של הקמת פרויקטים מהותיים והשלמתם ביחס למפורט בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2020 וכן מקורות המימון למימון פעילותה של החברה".

כך מציינת חברת הריט אזורים LIVING בדו"ח המסכם שלה לרבעון הראשון של שנת 2021. מן הצד השני, מוסיפה החברה הסתייגות ומציינת: "עם זאת, להתפרצות מחודשת של וירוס הקורונה, כמו גם לצעדי ההתגוננות אשר ינקטו בעתיד בקשר עם ההתמודדות עימו, עלולה להיות השפעה לרעה על פעילות החברה, ובין היתר על יכולת קבלניה העיקריים של החברה לעמוד בלוחות הזמנים של הקמת הפרויקטים עקב מגבלות על זמינות כוח אדם, על נגישות לחומרי גלם אשר מגיעים מחוץ לישראל בהיקף שעשוי להשפיע באופן משמעותי על עלותם ועל איתנותם של ספקי הקבוצה".

בדו"ח מצוין כי נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021 החברה מחזיקה בכ-1,500 יח"ד, בשלבי הנבה, הקמה, תכנון וייזום, בשמונה מתחמים שונים בפריסה ארצית. עוד מצוין בדו"ח כי LIVING צופה זינוק משמעותי במספר יחידות הדיור המניבות שלה (יחידות הדיור שיושכרו בפועל) בין המצב שהיה ב-2020 לבין המצב שיהיה ב-2022: 770 יח"ד מניבות בשנה הבאה, לעומת 112 בלבד בשנה החולפת – עלייה של 687.5%. מספרים אלו ממחישים את פוטנציאל השוק בישראל, שנמצא כרגע בחיתוליו, כידוע.

"החברה משקיעה ועתידה להשקיע בנכסים מתוך כוונה לשמר את מעמדה כקרן השקעות
במקרקעין. על פי מדיניות ההשקעות הנוכחית של החברה, פעילות הקרן מתמקדת בתחום הנדל"ן
המניב למגורים בישראל, דהיינו, הקמת ורכישת דירות למגורים ונכסי נדל"ן הנלווים אליהן, כגון
שטחים מסחריים, חנויות וכיוצ"ב, השכרתם ומתן שירותים הנלווים להשכרתם. נוסף על כך, כחלק
מפעילותה החברה עשויה להשקיע גם בהשקעות נוספות המותרות לקרן השקעות במקרקעין, לרבות נדל"ן מסחרי מניב (כגון בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, שטחי תעשייה וכיוצ"ב). 

החברה משקיעה ועתידה להשקיע בנכסים מתוך כוונה לשמר את מעמדה כקרן השקעות
במקרקעין. על פי מדיניות ההשקעות הנוכחית של החברה, פעילות הקרן מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל, דהיינו, הקמת ורכישת דירות למגורים ונכסי נדל"ן הנלווים אליהן, כגון שטחים מסחריים, חנויות וכיוצ"ב, השכרתם ומתן שירותים הנלווים להשכרתם"

בכוונת החברה להרחיב את פורטפוליו הנכסים והפרויקטים באחד מהערוצים הבאים: ייזום פרויקטים בייעוד לדיור להשכרה - בכוונת החברה להתמקד ביזום פרויקטים בערים מרכזיות ובהיקף דירות משמעותי לפרויקט; רכישת יחידות דיור בהקמה - השקעה במלאי דירות בייעוד למגורים בעסקאות הזדמנותיות המשקפות הנחה משמעותית ביחס ליחידות המגורים בשוק; נכסים מניבים - עדיפות לנכסים המייצרים תשואה בסמוך למועד הרכישה שלהם. נכסים מניבים עשויים להיות נכסים בייעוד לדיור להשכרה או כאלו שניתן להמירם לייעוד להשכרה, או מלאי מגורים בשוק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search