להורדת אפליקציה

הרכישה כבר מניבה תוצאות: מעלות S&P מעלה את דירוג דסק"ש ל-ilBBB "בשל שינוי מבנה הבעלות וירידה במינוף"

בחברת דירוג האשראי מעריכים כי "חל שיפור בנגישותה של החברה לשוק ההון ולמערכת הבנקאית עם שינוי הבעלות ולנוכח ניתוק הקשר בין החברה לבין קבוצת אי.די.בי" • תחזית הדירוג לחברה – יציבה • נימוקי ההחלטה - בכתבה

צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)
צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)

העמדת מניות דסק"ש (דיסקונט השקעות) למכירה, ורכישתן בידי מגה אור וקבוצת משקיעים, כבר נושאת פירות: חברת דירוג האשראי מעלות S&P הודיעה אתמול (ב') על העלאת דירוג האשראי של דסק"ש ל- ilBBBעם תחזית יציבה, וזאת "בשל שינוי מבנה הבעלות וירידה במינוף".

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על שיעור LTV נמוך מ-60% במרווח מספק, ועל נזילות הולמת לפחות. הערכה זו מתבססת על הביצועים התפעוליים של החברות המוחזקות ועל הצפי כי החברה לא תבצע השקעות חדשות או תחלק דיבידנדים"

"לחברה מקורות מספקים לתשלום התחייבויותיה ב-12 החודשים הקרובים, ובהינתן המדיניות הפיננסית המתוכננת של החברה, אנו מעריכים את הנזילות כהולמת את הדירוג הנוכחי", נכתב בהודעתה של חברת דירוג האשראי. "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על שיעור LTV נמוך מ-60% במרווח מספק, ועל נזילות הולמת לפחות. 

הערכה זו מתבססת על הביצועים התפעוליים של החברות המוחזקות ועל הצפי כי החברה לא תבצע השקעות חדשות או תחלק דיבידנדים, כל זאת בהתאם לכוונות החברה להשתמש ביתרות הנזילות הגבוהות לצורך צמצום החוב". נציין כי בסקירת מעלות נכתב שיחס ה-LTV של החברה כיום עומד על כ-55-53%, לעומת יותר מ-80% בסקירה הקודמת.

"העלאת הדירוג של דסק"ש נובעת בעיקר מהערכתנו כי השינוי במבנה הבעלות, והשינוי במדיניות הפיננסית כתוצאה מכך תומכים בדירוג, וכן מהירידה במינוף. כיום יש לדסק"ש יתרת מזומנים גבוהה הנובעת ממכירת מלוא אחזקותיה בחברת שופרסל ביולי 2020 תמורת 1.456 מיליארד שקל.

בהצעתה לרכישת דסק"ש ציינה מגה אור כי בכוונתה לפעול להקטנת המינוף של דסק"ש באמצעות שימוש ביתרת המזומנים של החברה. אף כי טרם נתגבשה מדיניות פיננסית מוצהרת, אנו מעריכים, על סמך הצהרות יו"ר דירקטוריון החברה והמנכ"ל, כי החברה תפעל בטווח הבינוני-ארוך להורדת המינוף של החברה ולא תבצע השקעות חדשות עד לייצובה. 

העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי דסק"ש תשמור על מדיניות נזילות שתשרת את החלויות הגבוהות שלה. העלאת הדירוג משקפת גם את הערכתנו לשיפור בנגישותה של החברה לשוק ההון ולמערכת הבנקאית עם שינוי מבנה הבעלות, ולנוכח ניתוק הקשר בין החברה לבין חברות בקבוצה הנמצאות במצוקה פיננסית כגון אי.די.בי"

העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי דסק"ש תשמור על מדיניות נזילות שתשרת את החלויות הגבוהות שלה. העלאת הדירוג משקפת גם את הערכתנו לשיפור בנגישותה של החברה לשוק ההון ולמערכת הבנקאית עם שינוי מבנה הבעלות, ולנוכח ניתוק הקשר בין החברה לבין חברות בקבוצה הנמצאות במצוקה פיננסית כגון אי.די.בי".

במעלות S&P מציינים כי מסוף יולי, לאחר מכירת שופרסל, עלה שווי תיק הנכסים של החברה בכ-32%, וכי הוא עומד כיום על כ-3.5 מיליארד שקל. לדבריה, עיקר העלייה נבעה מעלייה בשווי שוק של מניות חברה לנכסים ולבנין ושל חברת אלרון תעשיות אלקטרוניות".

לצד אלו, מעלות גם מזהירה מפני מכשול מסוים וחשוב שמחכה לחברה בהמשך הדרך: "לדסק"ש יש מקורות מספקים לתשלום כל התחייבויותיה ב-12 החודשים הקרובים. עם זאת, בדצמבר 2022 תעמוד החברה בפני תשלומי קרן וריבית בסך כולל של כ-680 מיליון שקל בגין סדרות אג"ח ו' ו-י', עם מקורות מוגבלים. 

בשל כך עלול להיווצר גירעון בנזילותה, אם לא תצליח להגדיל את מקורותיה. אנו סבורים כי על מנת לעמוד בהתחייבויות אלה תהיה דסק"ש חייבת לבצע פעולות כגון מימוש נכסים, מחזור חוב והנפקת הון. עם זאת, לנוכח השיפור המשמעותי שאנו צופים בנגישותה של דסק"ש לשוק ההון ולמערכת הבנקאית, אנו סבורים כי היא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה".

לצפייה בהודעת העלאת הדירוג לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search