העליון הפך את החלטת המחוזי – ואישר את תוכנית תמל/1036 בשפרעם במלואה

המחוזי פסק לפני כשנה כי יש לבטל את הוראות התוכנית בנוגע לקו החשמל שעובר בתחומיה • חברת החשמל ערערה למחוזי נגד ההחלטה – והעליון קיבל את עמדתה • "לא מצאנו עילה להתערב בשיקול דעתן של רשויות התכנון"

שופט העליון, דוד מינץ (אתר הרשות השופטת)
שופט העליון, דוד מינץ (אתר הרשות השופטת)

העליון קיבל את ערעור חברת החשמל – ותמל/1036, היא התוכנית להקמת שכונה חדשה בשפרעם – תצא לדרך בהתאם לתכנון. כזכור, במרץ 2020 קיבל בית הדין המחוזי בחיפה את עתירתם של בעלי קרקע בתחום התוכנית, וקבע כי הוראות התוכנית בנוגע לקו החשמל העילי ומיקומו במתחם התעסוקה יבוטלו. הרכב בן שלושה שופטים בעליון קבע: "הערעור מתקבל, ובהתאם לכך מתבטלת קביעתו של בית המשפט המחוזי בדבר ביטולה החלקי של התוכנית מושא ההליך".

העותרים נגד התוכנית טענו, בין היתר, כי נפגעו זכויותיהם עקב תוואי קו החשמל אשר יעבור בחלקתם, וכפועל יוצא חורץ את גורל החלקה, שכן בכל פיתוח עתידי לא ניתן יהיה להכלילה באזור לבנייה או לתעשייה

תמל/1036 של הוותמ"ל, היא תוכנית שפרעם מזרח, מיועדת ליצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 1,625 יח"ד ואזור תעסוקה משולב. העותרים נגד התוכנית טענו, בין היתר, כי נפגעו זכויותיהם עקב תוואי קו החשמל אשר יעבור בחלקתם, וכפועל יוצא חורץ את גורל החלקה, שכן בכל פיתוח עתידי לא ניתן יהיה להכלילה באזור לבנייה או לתעשייה.

שופטת בית המשפט המחוזי, ברכה בר-זיו, ציינה כי "כלל לא הוגשה חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה בכל הנוגע להשפעות מיקום קו החשמל על הסביבה בכלל, ועל היישוב בפרט. יש גם ממש בטענות לפגיעה בעיקרון 'הצדק הסביבתי', המבוסס על העיקרון לפיו הרשות המקומית נושאת בעלות הפסולת שהיא צוברת". בהתאם לכך היא קיבלה את העתירה באופן חלקי והורתה על ביטול התוכניות לקו החשמל העילי.

לא מצאנו עילה להתערב בשיקול דעתן של רשויות התכנון, ביחס לתוכנית חשובה זו לקידום בנייה למגורים ולתעסוקה עבור האוכלוסייה הערבית, וזאת בהתאם להלכה הפסוקה"

בעקבות ההחלטה, הגישה חברת החשמל ערעור לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, בפני שלושת השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין. בהחלטה קצרה יחסית קבעו השופטים, בראש ובראשונה, כך: "לא מצאנו עילה להתערב בשיקול דעתן של רשויות התכנון, ביחס לתוכנית חשובה זו לקידום בנייה למגורים ולתעסוקה עבור האוכלוסייה הערבית, וזאת בהתאם להלכה הפסוקה".

"אכן, לטענת המדינה, מוסד התכנון היה צריך לשקול את הצורך בהגשת תסקיר כבר בשלב הראשון והדבר לא נעשה, אולם נושא זה לא עלה בהתנגדויות ואף לא הועלו טענות בעניין בהליך הקודם", המשיכו השופטים. "הפעם הראשונה שבה נעשה כן הייתה בפני בית המשפט המחוזי, בהליך מושא הערעור. 

אנו סבורים כי ראוי שהלקחים המתאימים יופקו בקשר לכך, אך בהתחשב בהליכים שהתקיימו בסופו של דבר, ובכלל זה תיקון מסמכי התיקים, וכן בשיקולים שנדונו ובשלב הדיוני שבו אנו מצויים – אין בכך בלבד כדי לתמוך במסקנה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי. כפי שציין בא כוח המערערת, אף לא אחד מהנהנים מקווי החשמל חפצים בפריסתם בסמיכות מקום, והנטייה להעלות טענתNIMBY  (Not In My Back Yard) היא מובנת. שמענו את ראש המועצה של ביר אלמכסור ואיננו מטילים ספק בכנות דבריו. 

מבלי להקל ראש בדברים לא נוכל לתת להם את המשקל המבוקש, תוך התערבות בשיקול דעתן של רשויות התכנון. סוף דבר: הערעור מתקבל ובהתאם לכך מתבטלת קביעתו של בית המשפט המחוזי בדבר ביטולה החלקי של התוכנית מושא ההליך"

אולם, מבלי להקל ראש בדברים לא נוכל לתת להם את המשקל המבוקש, תוך התערבות בשיקול דעתן של רשויות התכנון. סוף דבר: הערעור מתקבל ובהתאם לכך מתבטלת קביעתו של בית המשפט המחוזי בדבר ביטולה החלקי של התוכנית מושא ההליך".

לעיון בהחלטה במלואה לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search