המחוזי קיבל חלקית עתירות נגד תמ"ל 1036 בשפרעם

בית המשפט קבע כי הנושא "כלל לא נבחן על ידי הגורמים המקצועיים, והושאר לבחינה ולדיון בשלב ההתנגדויות"

העיר שפרעם (שאטרסטוק)
העיר שפרעם (שאטרסטוק)

בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל חלק מתמ"ל 1036 – תוכנית להקמת שכונת מגורים מעורבת שימושים בשפרעם, שקודמה על ידי הוותמ"ל – וקבע כי חלק זה יידון בתוכנית מפורטת, בדיון נפרד. בכך קיבלה השופטת ברכה בר-זיו באופן חלקי שתי עתירות שהוגשו בנושא, נגד הוותמ"ל, עיריית שפרעם, המועצה המקומית ביר אל מכסור, המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל וחברת החשמל לישראל.

מדובר למעשה שתי עתירות שאוחדו לעתירה אחת, הנוגעות למתחם אזור התעשייה ולתוואי קו החשמל (קו מתח גבוה) שמתוכנן לקום במסגרת התוכנית. העותרים, בעלים משותפים באחת החלקות בשטח התוכנית, טוענים בעתירה כי עקב פגמים בהתנהלות הוועדה בפרט, ובהתנהלות כל המשיבים בכלל, נפגעו זכויותיהם עקב תוואי קו החשמל אשר יעבור בחלקתם - וכפועל יוצא נחרץ גורל החלקה כי בכל פיתוח עתידי לא ניתן יהיה להכלילה באזור לבנייה או לתעשייה.

בדצמבר 2015 הוכרז על עריכת התוכנית, המשלבת מתחם תעסוקה ומתחם מגורים, ומאפשרת בין היתר הקמת 1,625 יחידות דיור חדשות בעיר שבגליל העליון. התוכנית הופקדה להתנגדויות ביוני 2017, והעותרים הגישו לה התנגדות. חוקר ההתנגדויות המליץ לדחות את התנגדות העותרים הפרטיים ואת התנגדות המועצה, ובאוקטובר אותה שנה התקבלה המלצת החוקר והתוכנית אושרה.

"דברים מהותיים ביותר לא נבחנו ביסודיות"

העותרים טוענים כי נושא העתקת קו החשמל הנכלל בתוכנית עלה לראשונה בישיבת הוועדה שדנה בהפקדת התכנית, וכלל לא נבחן בעת הכנת התוכנית, "דבר המלמד על הפגם בשורש ההליך ועל אי-קיום בחינה יסודית ומקיפה לפני הכנת התוכנית, וכן מלמד על פגם בניהול ההליך כאשר דברים מהותיים ביותר לא נבחנו ביסודיות". לדבריהם הקו המתוכנן, במקום שאליו הוא אמור להיות מועתק, עובר באמצע חלקתם וחוסם כל אפשרות של תכנון עתידי או התפתחות עתידית, לעומת המסדרון האקולוגי שנמצא בסמוך לחלקה, אינו פוגע באף אחד ואין כל מניעה להעבירו לשם. 

הקו המתוכנן, במקום שאליו הוא אמור להיות מועתק, עובר באמצע החלקה וחוסם כל אפשרות של תכנון עתידי או התפתחות עתידית, לעומת המסדרון האקולוגי שנמצא בסמוך לחלקה, אינו פוגע באף אחד ואין כל מניעה להעבירו לשם"

העותרים טוענים כי הוועדה "אישרה כחותמת גומי את קביעות החוקר". הם אף צירפו לעתירתם חוות דעת מהנדס שכלל לא צורפה להתנגדות ולא עמדה בפני חוקר ההתנגדויות, ולפיכך לטענתם יש לדחותן על הסף מחמת אי-מיצוי ההליכים. 

המשיבים טענו כי הטענות שנזכרו בהתנגדות נידונו על ידי החוקר והוכרעו על ידי ועדת המשנה להתנגדויות, החלטה שאושררה במליאת הוותמ"ל, ודינן להידחות. "חלק מטענות העותרים עניינן שיקול דעת מקצועי תכנוני של הוותמ"ל, ולפיכך ככל שביהמ"ש ימצא כי יש ממש בטענות, הדבר יפגע ביתר בעלי הזכויות בתוכנית שלא צורפו וגם מטעם זה דין העתירה להידחות.

אין כל פגם במיקום קו המתח העליון. המקום המוצע לקו המתח העליון נקבע בהתאמה לתוכנית המתאר, במרחק רב ממבנה מגורים או ממתקנים קיימים, תוך הימנעות מפגיעה בשטחים אפקטיביים לבנייה ומחלקות פרטיות שבהן עובר התוואי, ככל הניתן. ככל שהעותרים סבורים כי ערך הקרקעות בבעלותם נפגע כתוצאה מאישור התוכנית, פתוחה הדרך לפעול בהתאם להוראות החוק ולהגיש תביעה לפיצויים".

לא הוכח כי נגרם לעותרים נזק כלשהוא, וגם אם הם טוענים כי תוואי מסדרון קו החשמל מסכל תכנון עתידי בקשר לחלקתם, המדובר בהנחה לא מבוססת ולא מוכחת, מה עוד שחלקת העותרים הינה בייעוד חקלאי"

חברת החשמל טענה בתגובתה כי "לא הוכח כי נגרם לעותרים נזק כלשהוא, וגם אם הם טוענים כי תוואי מסדרון קו החשמל מסכל תכנון עתידי בקשר לחלקתם, המדובר בהנחה לא מבוססת ולא מוכחת, מה עוד שחלקת העותרים הינה בייעוד חקלאי אשר יישאר כזה ולא ימנע מהם להמשיך ולעבד את הקרקע בעתיד".

"נפל פגם בהתנהלות הוועדה ובאישור התוכנית"

השופטת בר-זיו קבעה כי התיאום המוקדם עם חברת החשמל נעשה כאשר נידונה תוכנית מקומית לעיר שפרעם, ולא במסגרת הדיון בוותמ"ל, וכי שם דובר על העתקת קו החשמל העילי בתחומי היער בלבד, וכלל לא נידון מיקום הקו בתכנית. "כפי שעולה מהפרוטוקול שהובא, נושא תחנת המשנה ומיקום קו המתח העילי עלה לדיון 'רק ברגע האחרון', כלל לא נבחן על ידי הגורמים המקצועיים עובר לדיון והושאר לבחינה ולדיון בשלב ההתנגדויות.

באופן שבו הנושא הועבר למתכנן – בעצם מדובר בתכנית 'חדשה' שלא נבדקה ולא נבחנה על ידי הוועדה, כמצוות המחוקק. היא הופקדה והנושא הושאר לדיון ובחינה רק בשלב ההתנגדויות"

אכן, בסמכות הוועדה לאשר תוכנית להפקדה בתנאים. עם זאת, אני סבורה כי 'תנאים' פירושם מתן הוראות ברורות ומדוייקות לגבי מה צריך לעשות, ובענייננו - באיזה היקף יוגדל הקו הכחול, והיכן יעבור הקו העילי (ולו באופן סכמטי). באופן שבו הנושא הועבר למתכנן – בעצם מדובר בתכנית 'חדשה' שלא נבדקה ולא נבחנה על ידי הוועדה, כמצוות המחוקק. היא הופקדה והנושא הושאר לדיון ובחינה רק בשלב ההתנגדויות.

פגם נוסף שנמצא בהתנהלות הוועדה הוא בעובדה שכלל לא הוגשה חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה בכל הנוגע להשפעות מיקום קו החשמל על הסביבה בכלל, ועל ביר אל מכסור (יישוב סמוך לשפרעם) בפרט. חוק הוותמ"ל קובע כי תוכנית תומצא לגופים מקצועיים המפורטים בחוק לשם חוות דעתם, וכי חוות דעתם של אותם יועצים תצורף למסמכי התוכנית לדיון בוועדה בהפקדת התוכנית".

אני מורה על ביטול חלק זה של התוכנית שדן בקו החשמל העילי, ובמיקומו כפי שנקבע בתכנית. אני מקבלת את המלצת ראש העיר שפרעם בפני יו"ר הוועדה, כי נושא זה יידון בנפרד במסגרת תוכנית מפורטת"

בהתאם לכך קבעה השופטת נחרצות: "מסקנתי היא כי נפל פגם בהתנהלות הוועדה ובאישור התוכנית בכל הנוגע לקו החשמל העילי, ולפיכך אני מורה על ביטול חלק זה של התוכנית שדן בקו זה, ובמיקומו כפי שנקבע בתכנית. אני מקבלת את המלצת ראש העיר שפרעם בפני יו"ר הוועדה, כי נושא זה יידון בנפרד במסגרת תוכנית מפורטת". השופטת הדגישה כי הביטול נוגע אך ורק לקו החשמל העילי ולמיקומו במתחם התעסוקה. יתר חלקי התוכנית יעמדו בתוקפם.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search