"מתחם דורות" בזכרון יעקב: הוועדה המחוזית הפסיקה לטפל בתוכנית כבר בספטמבר 2020

כך התברר במסגרת דיון בעתירה נוספת של המועצה המקומית • סביב התוכנית ניטש מאבק משפטי ארוך, שבסיומו פסל בית המשפט המחוזי את אלי אבוטבול, יו"ר הוועדה המרחבית יישובי הברון, מלדון בה

זיו דשא, ראש המועצה המקומית זכרון יעקב (המועצה המקומית זכרון יעקב)
זיו דשא, ראש המועצה המקומית זכרון יעקב (המועצה המקומית זכרון יעקב)

מאבקה המשפטי של המועצה המקומית זכרון יעקב בתוכנית "מתחם דורות" צלח? לפי שעה נראה שכן, כך על פי דיון בעתירה נוספת שהגישה המועצה. בדיון, שנערך בתחילת החודש, התבקשה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה למסור את גרסתה ואת עמדתה, ובמסגרת זו ציינה כי התוכנית נסגרה, ואינה עומדת על הפרק עוד. התשובה הזו ניתנה לקראת סוף ספטמבר, אך למרות זאת הגישה המועצה המקומית את עתירתה, יומיים לאחר מכן.

משלא עמדה מגישת התוכנית, העמותה לחינוך תורני, היא ישיבת זכרון יעקב, בתנאי הסף, הופסק הטיפול בה בהודעה מיום 20.10.20. הממצאים הללו באים בניגוד לטענות המועצה המקומית בעתירתה, לפיהן הוועדה המחוזית לא דרשה ממקדמת התוכנית את קיום תנאי הסף להגשתה

על פי אחד הנספחים לעתירה, לאחר בדיקת תנאי סף נמצא ביולי 2020 כי התוכנית אינה עומדת  בתנאי הסף, וכי אם לא ימולאו התנאים וההשלמות הנדרשים לעמידה בתנאי סף בתוך ארבעה חודשים מתאריך הגשת התוכנית (שהוגשה ביוני 2020), יופסק הטיפול בה והיא תיסגר. משלא עמדה מגישת התוכנית, העמותה לחינוך תורני, היא ישיבת זכרון יעקב, בתנאי הסף, הופסק הטיפול בה בהודעה מיום 20.10.20. הממצאים הללו באים בניגוד לטענות המועצה המקומית בעתירתה, לפיהן הוועדה המחוזית לא דרשה ממקדמת התוכנית את קיום תנאי הסף להגשתה. 

נציין כי "מתחם דורות” ממוקם בלב זכרון יעקב, בשטח של כ־20 דונם, ונמצאת בבעלות העמותה. זו קידמה במקום שינוי ייעוד לקרקע ובנייה של כ־208 דירות. המועצה המקומית יצאה למאבק בתוכנית, ובין היתר טענה כי אלי אבוטבול, יו"ר הוועדה המרחבית יישובי הברון, פעל בניגוד עניינים סביב קידום התוכנית. בינואר השנה קבע בית המשפט המחוזי כי אבוטבול מנוע מלדון בתוכנית.

המועצה ביקשה להורות שלא ניתן לקלוט את התוכנית או תוכנית כדוגמתה בוועדה המחוזית

בעתירה הנוספת שהגישה המועצה היא טענה למחדלים מצד הוועדה המחוזית, וביקשה בין היתר להורות שלא ניתן לקלוט את התוכנית או תוכנית כדוגמתה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה או בוועדה המרחבית, מפאת אי-עמידה בתנאי סף הנדרשים בחוק; עוד ביקשה מבית המשפט לקבוע כי רק על בסיס נתונים בדוקים הנוגעים לצורכי הדיור של המגזר החרדי (שעבורו מיועדת התוכנית), שייבחנו ויתואמו בהליך סדור ושקוף, ניתן יהיה להחליט אם וכיצד לקדם את התוכנית או תוכנית כדוגמתה.

כאמור בחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, עתירה מוגשת כנגד החלטה. בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מוסמך לדון בעתירה כנגד החלטה אפשרית בעתיד או כנגד יוזמת תכנון שלא ניתנה בה שום החלטה, בין במעשה ובין במחדל. בית המשפט לעניינים מנהליים אינו עוסק ב'פרה רולינג'"

השופט ד"ר מנחם רניאל דחה את טענת העותרת כי ניתן להגיש עתירה "כנגד יוזמת תכנון שעדיין לא הוגשה למוסדות התכנון ולא ניתנה בה החלטה כלשהי. כאמור בחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, עתירה מוגשת כנגד החלטה. בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מוסמך לדון בעתירה כנגד החלטה אפשרית בעתיד או כנגד יוזמת תכנון שלא ניתנה בה שום החלטה, בין במעשה ובין במחדל. בית המשפט לעניינים מנהליים אינו עוסק ב'פרה רולינג'".

השופט ד"ר רניאל המשיך והתייחס לטענות על אי-עמידה בתנאי הסף – נוסף על ההוכחה כי אלו אכן נדרשו מצד הוועדה המחוזית – וציין: "במהלך הדיון שאלתי את בא כוח העותרת אם בהנחה שהעמותה תעמוד בדרישת הסף, יש למועצה טענות נוספות כנגד חובתה של הוועדה המחוזית לדון בתוכנית לגופה. תשובתו של בא כוח העותרת הייתה מעורפלת, אבל הבנתי ממנה שהיא סבורה שמשום שיש ליושב ראש הוועדה סמכות לדרוש מסמכים ממגיש תוכנית, יש לו סמכות לבדוק את כשירות העמותה, ואת השימוש העברייני הנטען בתוכנית, הכול לפי טענות העותרת. אני דוחה טענה זו".

לסיכומו של עניין, דחה השופט את טענת העותרת כי על הוועדה המחוזית היה לדרוש כדרישת סף לדיון בתוכנית דרישות נוספות על אלה שדרשה בפועל. הוא הסכים כי נדרש תיאום עם המועצה במסגרת הדיון בתוכנית, אך הדגיש כי בפועל בוצע תיאום כזה, בכמה ישיבות עבודה בהשתתפות מהנדס המועצה. הוא קבע כי המועצה תשלם למשיבים לעתירה הוצאות משפט בסך של 21,700 שקל, וכי נציגי העמותה התורנית ישלמו למועצה הוצאות משפט בסך 5,850 שקל.

לעיון בהחלטה במלואה לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search