להורדת אפליקציה

חברת גירון פיתוח רוכשת 2.6 דונמים בבית אבגד במתחם הבורסה בר"ג תמורת 78 מיליון שקל

החברה רוכשת למעשה ארבע קומות משרדים בבניין, שבהם אפשר להשכיר כ-4,500 מ"ר • ה-NOI המוערך של שטחים אלו, בתפוסה מלאה, הוא 4.6 מילון שקל בשנה

בית אבגד (Google Street View)
בית אבגד (Google Street View)

חברת גירון פיתוח ובניה הודיעה היום (ג') לרשות לניירות ערך כי התקשרה, החברה לאחר אישור הדירקטוריון, בהסכם רכישה של מלוא זכויות הבעלות של צד שלישי בלתי קשור בנכס מקרקעין 'As Is' בשטח כולל של כ-2.6 דונמים, בבניין אבגד במתחם הבורסה בתל אביב, בתמורה לסך של 78 מיליון שקל.

בהתאם להסכם הרכישה, תרכוש החברה מהמוכר, מתוך שטחי המקרקעין האמורים, זכויות בעלות בשטח ספציפי הכולל ארבע קומות משרדים, חלק מקומת הכניסה המסחרית וחלק מקומת הקרקע התחתונה, בשטח בר השכרה כולל של כ-4,500 מ"ר ברוטו, ו-83 מקומות חניה

החברה מעדכנת כי על הקרקע בנוי בניין משרדים בן 17 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת כניסה מסחרית, קומת קרקע תחתונה ושלוש קומות מרתפי חניה. בהתאם להסכם הרכישה, תרכוש החברה מהמוכר, מתוך שטחי המקרקעין האמורים, זכויות בעלות בשטח ספציפי הכולל ארבע קומות משרדים, חלק מקומת הכניסה המסחרית וחלק מקומת הקרקע התחתונה, בשטח בר השכרה כולל של כ-4,500 מ"ר ברוטו, ו-83 מקומות חניה.

"הזכויות הנרכשות במקרקעין תועברנה לחברה במסגרת הסכם הרכישה כשהן נקיות מכל חוב, משכנתא, משכון, שעבוד, עיקול, הערה, צו, הפקעה וכל התחייבות אחרת לטובת צד שלישי, למעט חובות והתקשרויות שוטפים ביחס לתפעול הנכס והרכוש המשותף, לרבות התקשרויות עם שוכרים, ולזכויות צד ג' לא מהותיות אחרות", כתבה גירון בהודעתה. 

"תמורת הרכישה תשולם במלואה מיתרות המזומנים של החברה עד ליום 29 באפריל 2021 כנגד מסירת החזקה בזכויות הנרכשות במקרקעין ורישום הערת אזהרה לטובת החברה. עלויות ההתקשרות של החברה בהסכם הרכישה, לרבות תשלום מס רכישה בשיעור של 6% משווי הזכויות הנרכשות במקרקעין, מוערכות בסך כולל של כ-4.7 מיליון שקל".

עוד מעדכנת החברה כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם, חלק המקרקעין המשקף את הזכויות הנרכשות במקרקעין מושכר לתשעה שוכרים עיקריים, המשקפים תפוסה של כ-92% משטח בר השכרה ברוטו. "ההכנסות מהשטח הנרכש משקפות דמי שכירות שנתיים בהיקף של כ-4.6 מיליון שקל בהנחת תפוסה מלאה, וכ-4.2 מיליון שקל בתפוסה הנוכחית", הוסיפה החברה. "דמי השכירות החודשיים הממוצעים עומדים על כ-74 שקל למ"ר, ה-NOI השנתי מוערך בכ-4.6 מיליון שקל (בהנחת תפוסה מלאה), ושיעור התשואה השנתי – כ-5.9% (גם כן בהנחת תפוסה מלאה)".

עוד מסרה גירון כי למיטב ידיעתה, יתר השטחים במקרקעין נמצאים בבעלות צדדים שלישיים בלתי קשורים. כחלק מהזכויות הנרכשות במקרקעין, החברה רוכשת גם החזקות של המוכר בחברת הניהול של המקרקעין, המהוות כ-47% מההחזקות בה

עוד מסרה גירון כי למיטב ידיעתה, יתר השטחים במקרקעין נמצאים בבעלות צדדים שלישיים בלתי קשורים. כחלק מהזכויות הנרכשות במקרקעין, החברה רוכשת גם החזקות של המוכר בחברת הניהול של המקרקעין, המהוות כ-47% מההחזקות בה, ויתרתן מוחזקת בידי צדדים שלישיים.

בעלי חברת גירון פיתוח ובניה, דרך חברת דסטני גלובל הם אבי רויכמן ואריה עובדיה. החברה הוקמה בשנת 1981, והיא פועלת בתחום הנדל"ן המניב בתחומי המדינה בלבד. היא מחזיקה נכון להיום בשטחים בהיקף של כ-65,000 מ"ר.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search