התחלות הבנייה ב-2020: כ-51,600 דירות – ירידה של 3.5% בהשוואה ל-2019; בניכוי עונתיות – ירידה של 0.4%

הלמ"ס פרסמה את סיכום נתוניה לגבי השנה החולפת – וגם הפעם הם אינם נמוכים בצורה דרמטית • נתוני גמר הבנייה מדאיגים יותר: ירידה של 8% בהשוואה ל-2019, ובניכוי עונתיות – ירידה של 10.5%

2020 עם ירידה בכל המדדים - אך נראה שהתחלות הבנייה נפגעו פחות (שאטרסטוק)
2020 עם ירידה בכל המדדים - אך נראה שהתחלות הבנייה נפגעו פחות (שאטרסטוק)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (א') את נתוני התחלות הבנייה וגמר הבנייה לאורך שנת הקורונה, שנת 2020 – וגם הפעם, כמו בפרסום הקודם שנגע לתקופה שבין אוקטובר 2019 לספטמבר 2020, נתוני התחלות הבנייה אינם דרמטיים כפי שרבים טענו שיהיו. באשר לנתוני גמר הבנייה, שם דווקא נראה כי יש מקום רב יותר לדאגה.

אם כן, על פי סיכום הלמ"ס ל-2020 הוחל בשנת 2020 בבנייתן של כ-51,600 דירות, נתון נמוך ב-3.5% מהנתון שנרשם בשנת 2019. בניכוי עונתיות הנתונים מצביעים על ירידה של 0.4% בלבד לעומת השנה הקודמת. כרבע מכלל הדירות שהחלה בנייתן בשנת 2020 היה במחוז המרכז (25.4%), ובמחוז ירושלים – 8% בלבד. כ-29.9% מהדירות שהחלה בנייתן היו במסגרת מחיר למשתכן, עלייה של 3.3% בהשוואה לשנת 2019.

בשנה החולפת החלה בנייתן של כ-6,760 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים ומהקמה של בניין חדש, ירידה של כ-6.5% לעומת שנת 2019. מתוך דירות אלו, כ-4,090 דירות נבנו במסגרת תמ"א 2/38, עלייה של כ-12.7% בהשוואה לשנת 2019. כמות הדירות שהחלה בנייתן לאחר הריסה הייתה גבוהה פי שלושה מהדירות שנהרסו בפועל (כ-2,180 דירות). כ-3,600 דירות החלו להיבנות לאורך 2020 כתוספות בנייה לבניינים קיימים, ירידה של 3.7% בהשוואה לשנת 2019. מתוך הדירות הללו, כ-2,010 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, ירידה של כ-13.7% לעומת שנת 2019.

נתון מעניין נוגע לנושא הצפיפות בערים, שזוכה לתשומת לב רבה מצד מוסדות התכנון בשנים האחרונות. על פי נתוני הלמ"ס מהיום, מתוך כלל הדירות בבניינים החדשים שהחלה בנייתן בשנת 2020, כ-15.3% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות בלבד - ירידה של כ- 4.7% לעומת 2019. כ-35.6% נבנו בבניינים בני עשר קומות ויותר, עלייה של 3.8% בהשוואה לשנה קודמת. עיקר העלייה בדירות הנבנות בבניינים אלו נרשמה במחוזות מרכז וחיפה.

נתוני גמר הבנייה, כאמור, מדאיגים יותר: בשנת 2020 הסתיימה בנייתן של כ-47,920 דירות, ירידה של כ-8% לעומת שנת 2019; בניכוי עונתיות, בשנת 2020 נרשמה ירידה גדולה עוד יותר, של כ-10.5%, בהשוואה לשנה קודמת. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2020 היה במחוז המרכז - כ-28.1% מכלל הדירות. במחוז ירושלים - כ-6.3% בלבד. 

שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-2020 ב-13.3 מיליון מ"ר, לעומת 14.1 מיליון מ"ר בשנת 2019  -ירידה של כ-5.6%. מכלל שטח התחלות הבנייה, כ-73.3% נועדו לבנייה למגורים וכ-26.7% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לשנת 2019, שטח הבנייה למגורים ירד ב-2.5% ושטח הבנייה שלא למגורים ירד בכ-13.1%.

שטח גמר הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-11.5 מיליון מ"ר, לעומת 11.7 מיליון מ"ר בשנת 2019 - ירידה של כ-1.6%. מכלל שטח גמר הבנייה בשנת 2020, כ-76.1% נועד לבנייה למגורים וכ-23.9% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לשנת 2019, שטח הבנייה למגורים ירד בכ-2.9% ושטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-2.7%.

מספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה בשנת 2020 היה כ-51,660, ירידה של 7.8% לעומת שנת  2019. כ-48.1% מסך הדירות בהיתרים שהונפקו בשנת 2020 היו במחוזות המרכז ותל אביב (25.8% ו-22.3% בהתאמה). עם זאת, במחוז תל אביב נרשמה ירידה של כ-16.2% לעומת שנת 2019. עלייה במספר הדירות בהיתרים שהונפקו נצפתה בין היתר במחוזות ירושלים (11.4%) והצפון (10.5%). כ-2% מהדירות בהיתרים היו למטרת הסדרת בנייה בלתי חוקית. מספר הדירות בבנייה פעילה בסוף 2020 עמד על כ-126,800 דירות, לעומת כ-122,800 דירות בסוף 2019.

פרסומי הלמ"ס מהיום כללו גם נתונים באשר לכמות הדירות המבוקשת ולכמות הדירות שנמכרו בין החודשים נובמבר 2020 לינואר 2021. על סמך הסקר החודשי של הלמ"ס, בחודשים אלו נמכרו כ-11,910 דירות חדשות, עלייה של 11.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוגוסט עד אוקטובר 2020). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו דווקא ירידה של 2% לעומת התקופה הקודמת. על פי הדיווחים לרשות המיסים, בחודשים המדוברים בוצעו כ-12,400 עסקאות של מכירת דירות חדשות, עלייה של 17.7% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-15,010 דירות, עלייה של 3.4% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט עד אוקטובר 2020). לאחר ניכוי עונתיות מסתמנת גם באשר לנתון זה ירידה של 4.6% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים לתקופה הנבדקת.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search