להורדת אפליקציה

קבוצת חג'ג' מוכרת את מלוא זכויותיה בפרויקט בבת ים תמורת 117 מיליון שקל

מדובר בפרויקט שקידמה החברה במסגרת קבוצת רכישה, ובו כ-187 יחידות דיור • העסקה נחתמה מול חברת הבת של חג'ג', מלון רג'נסי ירושלים, שתקבל עוד שלושה מיליון שקל אם ההכנסות מהפרויקט יעלו על ההערכות

האחים צחי ועידו חג'ג' (טל צ'יקורל)
האחים צחי ועידו חג'ג' (טל צ'יקורל)

קבוצת חג'ג' משלימה מכירה של עוד נכס: אחרי העסקה למכירת זכויותיה בפרויקט ברחוב איינשטיין בצפון תל אביב, החברה הודיעה היום (ה') על מכירת זכויות בפרויקט שקידמה באמצעות קבוצת רכישה בבת ים. החברה הודיעה כי חברת הבת שלה, רג'נסי מלון ירושלים, מכרה את זכויותיה בפרויקט תמורת 117 מיליון שקל. בהודעה שפורסמה על ידי החברה בסוף דצמבר האחרון המחיר עמד על סכום מעט גבוה יותר, 120 מיליון שקל.

הזכויות שנרכשו על ידי הצד השלישי כוללות זכויות לבניית בניין מגורים הכולל 187 יחידות דיור, כולל הקלות שבס-כחלון, זכויות לבניית שטחי המסחר בבניין המגורים, בהיקף של כ-250 מטר קונטור, זכויות לשטחי ציבור בהיקף של עד 500 מ"ר ועוד 216 חניות תת-קרקעיות.

במקרה שבו לא תתקבל הקלת שבס לפרויקט במלואה או בחלקה, תיערך התאמה כלפי מטה של סכום התמורה על ידי שמאי מקרקעין. מאידך, במקרה שבו סך התקבולים של הרוכש יעלה על סכום שסוכם בין הצדדים, הרוכש ישלם לרג'נסי ולשותפים תמורה כוללת נוספת בסך של שלושה מיליון שקל"

בהודעה היום ציינה החברה כי "במקרה שבו לא תתקבל הקלת שבס לפרויקט (שעניינה תוספת של 17 דירות ו-5 קומות לבניין המגורים) במלואה או בחלקה, תיערך התאמה כלפי מטה של סכום התמורה על ידי שמאי מקרקעין. מאידך, במקרה שבו סך התקבולים של הרוכש ממכירת יחידות הדיור שייבנו בממכר יעלה על סכום שסוכם בין הצדדים, הרוכש ישלם לרג'נסי ולשותפים תמורה כוללת נוספת בסך של שלושה מיליון שקל. 

חלוקת חיובי המס בין הצדדים תיעשה בין הצדדים בהתאם למקובל, ובכלל זה רג'נסי והשותפים יחויבו בהיטל השבחה בגין הקלות שבס וכן בגין תוכניות שאושרו עד למועד חתימת ההסכם, ואילו הרוכש יישא בהיטל כאמור שיוטל בגין תוכניות שיאושרו לאחר מועד חתימת ההסכם. יצוין כי רג'נסי רכשה את זכויותיה במקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של כ-26 מיליון שקל. לאור האמור, החברה צופה כי הרווח לפני מס שינבע לרג'נסי כתוצאה מהעסקה דלעיל, לאחר תשלום היטל השבחה, יהיה בסך של כ-22 מיליון שקל".

נציין כי חברת רג'נסי תמשיך להחזיק בזכויות בפרויקט, זאת בניגוד לפרסום בדיווח האחרון, שבו נכתב כי "נבחנת אפשרות להרחבת העסקה, כך שהרוכש ירכוש את כלל הזכויות בפרויקט בת ים, ולא רק את שטחי המגורים והמסחר".

יתרת הזכויות בפרויקט אשר ייוותרו בבעלות רג'נסי והשותפים הינן, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים, זכויות לבניין בן חמש קומות משרדים בשטח של כ-5,400 מ"ר משרדים עיקרי מעל קומת קרקע, שיכלול שטחי מסחר בשטח של כ-550 מ"ר"

בעניין זה ציינה קבוצת חג'ג' בהודעתה מהיום: "בהמשך לנאמר בנושא סוכם בסופו של דבר כי לא יירכשו על ידי הרוכש כלל זכויות רג'נסי והשותפים בפרויקט, אלא הזכויות שצוינו לעיל בלבד. לאור האמור, יתרת הזכויות בפרויקט אשר ייוותרו בבעלות רג'נסי והשותפים הינן, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים, זכויות לבניין בן חמש קומות משרדים בשטח של כ-5,400 מ"ר משרדים עיקרי מעל קומת קרקע, שיכלול שטחי מסחר בשטח של כ-550 מ"ר".

בדו"ח קבוצת חג'ג' לרבעון השלישי של 2020 היא דיווחה כי נעשות פעולות לאישור תב"ע שתוסיף זכויות לפרויקט, "כך שהפרויקט יכלול שני בניינים - הבניין הראשון בן 33 קומות מגורים עם 187 יחידות דיור וכ-260 מ"ר שטחי מסחר בקומת הקרקע, והשני בן 37 קומות, מתוכם 36 קומות משרדים בשטח של כ-31,176 מ"ר עיקרי ו-12,500 מ"ר שירות, ועוד כ-470 מ"ר מסחר בקומת הקרקע". 
 
גם לעניין זה מתייחסת החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך: "רג'נסי והשותפים פועלים לאישור תב"ע אשר תוסיף זכויות נוספות לזכויותיהם הנותרות בפרויקט, לרבות בדרך של שינוי סיווגים של הזכויות הנוספות, ואולם בשלב זה טרם ניתן לקבוע את היקף הזכויות אשר יאושרו, אם יאושרו. 

לאור העובדה שרג'נסי ושותפיה יוסיפו להחזיק זכויות בפרויקט גם אם העסקה דלעיל תיכנס לתוקף, רג'נסי, השותפים והרוכש התקשרו בהסכם שיתוף המסדיר בין היתר את יחסי הצדדים במקרקעי הפרויקט ובהקמת הפרויקט בכללותו"

לאור העובדה שרג'נסי ושותפיה יוסיפו להחזיק זכויות בפרויקט גם אם העסקה דלעיל תיכנס לתוקף, רג'נסי, השותפים והרוכש התקשרו בהסכם שיתוף המסדיר בין היתר את יחסי הצדדים במקרקעי הפרויקט ובהקמת הפרויקט בכללותו. נוסף על כך, ההסכם כולל מנגנון ולפיו אם רג'נסי והשותפים יידרשו להקים שטחי ציבור בחלקם הנותר בפרויקט, אזי בנסיבות שעליהן סוכם בין הצדדים הרוכש יידרש לשאת בחלק מהעלות האמורה, בסכום שאינו מהותי".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search