search

אושרה תוכנית המתאר הכוללנית לכפר קרע – בכוונה לאפשר צמיחתו לכ-90,000 תושבים

היישוב שבקצהו הדרומי של וואדי ערה מונה כיום כ-20,000 תושבים • התוכנית תאפשר תוספת משמעותית של 24,000 יחידות דיור כחלק מהתוכנית האסטרטגית הארצית לשנת 2040

יו"ר הוועדה המחוזית חיפה, איתמר בן דוד (ענבל מרמרי)
יו"ר הוועדה המחוזית חיפה, איתמר בן דוד (ענבל מרמרי)

תוספת יחידות דיור גדולה, בדרך להתפתחות עצומה ומעבר מכפר לעיר: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה אישרה לאחרונה את תוכנית המתאר הכוללנית לכפר קרע, אשר מאפשרת תוספת של כ-24,000 יחידות דיור, שייתנו מענה לאוכלוסייה להיקף אוכלוסייה של כ-90,000 תושבים עד לשנת 2040 – זאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית הכוללת בנושא הדיור בישראל.

כפר קרע הוא יישוב שנמצא בדרום וארי ערה, לא רחוק ממחלף עירון של כביש 6, כביש חוצה ישראל. כיום מתגוררים בו כ-20,000 תושבים, רובם מוסלמים. למעשה, התוכנית שאושרה על ידי הוועדה המחוזית מאפשרת את הכפלת תושביו פי ארבעה וחצי.

התוכנית מגדילה את שטחי התעסוקה בכ-500,00 מ"ר, ומוסיפה כ-320,000 מ"ר עבור שטחי מסחר, 290,000 מ"ר עבור מבני ציבור ושטחים פתוחים. היא גם כוללת התוויית רשת דרכים עירונית חיונית להתפתחות העיר, וחיבורה למערכת הדרכים הארצית

לצד הגדלתו המשמעותית של מספר יחידות הדיור ביישוב (פי שלושה מהמצב הקיים כיום), התוכנית מגדילה את השטח לפיתוח בו מ-3,100 דונם ל-7,500 דונם. נוסף על יחידות הדיור, התוכנית מגדילה את שטחי התעסוקה בכ-500,00 מ"ר, ומוסיפה כ-320,000 מ"ר עבור שטחי מסחר, 290,000 מ"ר עבור מבני ציבור ושטחים פתוחים. בהיבט התחבורתי התוכנית כוללת התוויית רשת דרכים עירונית חיונית להתפתחות העיר, וחיבורה למערכת הדרכים הארצית.

הוועדה, בראשות איתמר בן דוד, דנה בהתנגדויות לתוכנית שעסקו בשלל נושאים, כגון הגדלת צפיפות הבנייה העתידית כך שתתאים לצורכי התושבים ולאופי העירוני של הישוב, הגדלת היצע שטחי התעסוקה והמסחר ברמה העירונית הכללית וברמה השכונתית, קביעת שטחים פתוחים ושטחי פארקים עירוניים לפנאי ונופש ועוד. 

הוועדה נענתה לחלק גדול מההתנגדויות, והתוכנית תאפשר איכות חיים לתושבי היישוב, בדור הנוכחי ובדורות הבאים. נמשיך ונוביל מפנה חיובי מקיף בתכנון לצורכי החברה הערבית במחוז חיפה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית למגורים"

התוכנית מקודמת ביוזמת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה והמשרד לשוויון חברתי, ונערכה על ידי צוות תכנון בראשות אדריכלית עדנה לרמן. במנהל התכנון מציינים כי על מנת לאפשר את קידומה של תוכנית המתאר, נדרש הליך של שינוי לתוכנית המתאר המחוזית (תממ/6) במועצה הארצית לתכנון ובנייה, תוכנית שמצויה בשלב ההפקדה והוגשו לה התנגדויות. כעת, לאחר אישור תוכנית המתאר המחוזית לכפר קרע, ניתן יהיה לפרסם לתוקף את התוכנית הכוללנית.

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, איתמר בן דוד, ציין כי "מדובר בתוכנית חשובה לפיתוח מתקדם ובר-קיימא של כפר קרע. הוועדה נענתה לחלק גדול מההתנגדויות, והתוכנית תאפשר איכות חיים לתושבי היישוב, בדור הנוכחי ובדורות הבאים. נמשיך ונוביל מפנה חיובי מקיף בתכנון לצורכי החברה הערבית במחוז חיפה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית למגורים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות