search

הופקדה תוכנית לרובע מגורים חדש בכפר כנא שבצפון; יכלול 2,235 יחידות דיור חדשות

התוכנית תכלול בין היתר גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור וכ-132 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים • לצורך הפיתוח נערך שינוי בתוכנית המחוזית, שמרחיב את השטח לפיתוח היישוב ביותר מ-50%

אורי אילן, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון (יח"צ)
אורי אילן, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון (יח"צ)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון הודיעה לאחרונה על הפקדת תוכנית מפורטת להקמת רובע עירוני חדש בכפר כנא שבגליל, מעט צפונית לנצרת. שטח התוכנית הוא כ-600 דונם, רובם במעמד קרקעות מדינה, והיא ממוקמת מדרום לכביש 77 וממזרח לכביש 754.

התוכנית כוללת 2,235 יחידות דיור בתמהיל מגוון, לטובת חסרי דיור בחברה הערבית בצפון. מלבד יחידות הדיור, התוכנית כוללת 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים, מתוכם 44 דונם של פארק עירוני. 

התוכנית תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית החדשה של כפר כנא, אשר מייעדת את כפר כנא לעיר גדולה, בת 80,000 תושבים, שעתידה למלא תפקיד מרכזי ומשמעותי במרחב הרי נצרת ובצפון כולו"

"מאחר שהתוכנית רחבת היקף ומיועדת לתת מענה לצורכי היישוב והמרחב לשנים רבות, התכנון מחייב הקמת יחידות הדיור בתיאום של פיתוח התשתיות", נכתב בהודעת מנהל התכנון. "התוכנית תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית החדשה של כפר כנא, אשר מייעדת את כפר כנא לעיר גדולה, בת 80,000 תושבים, שעתידה למלא תפקיד מרכזי ומשמעותי במרחב הרי נצרת ובצפון כולו. 

הבחירה בכפר כנא לפיתוח משמעותי בהיקף כזה, נבעה מהיותו כבר היום יישוב עם אופי עירוני, וכי מצויים בקרבתו שטחים נרחבים בבעלות מדינה, שמאפשרים פיתוח אורבני מודרני ומתן פתרונות דיור איכותיים למשפחות שאין בבעלותן קרקע, בהתאם להחלטות הממשלה". 

כיום כפר כנא כולל דרך עירונית מרכזית אחת, ותוכנית המתאר קובעת הקמת שתי דרכים חדשות, עוקפות ממזרח וממערב, כך שהדרך המזרחית תעבור בתחום הרובע החדש ותאפשר תחבורה ציבורית יעילה, תכלול שבילי אופניים ומדרכות מסודרות ותציע חיבור מיטבי בין השכונות החדשות והמרקם הוותיק. בכך תקל הדרך המזרחית גם על עומסי התנועה המכבידים כיום על לב היישוב. 

לצורך הפיתוח הנדרש יזמה הוועדה המחוזית שינוי לתוכנית המתאר המחוזית, שמרחיב את השטח המיועד לפיתוח של כפר כנא ביותר מ-50%, על מנת לכלול את השטחים הנוספים בקרקעות המדינה, לצד הרחבה גם במתחמים שבהם קרקעות בבעלות פרטית. התוכנית הוכנה בידי רשות מקרקעי ישראל והמועצה המקומית כפר כנא, ונערכה בידי צוות תכנון רב תחומי, בראשות אדריכלית איילה רונאל.

בשנים האחרונות אנו רואים מהפכה תכנונית של ממש בצפון. ממצב של חוסר בתכנון עברנו בחמש השנים האחרונות לקצב ולאיכות תכנון ביישובים הערביים שלא היה לו תקדים מאז קום המדינה"

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון, אוֹרי אילן, ציין כי "התוכנית נותנת מענה לצורך בפיתוח קרקעות מדינה לטובת מחוסרי קרקע על פי החלטה 922 של ממשלת ישראל, וכן תורמת להתפתחותה של כפר כנא. הרובע החדש מתייחס לכמה מתחמים גדולים שכבר אושרו או הופקדו בשנה האחרונה, שבהם היישוב יכול להתחיל לגדול, לצמוח ולפרוח. 

בשנים האחרונות אנו רואים מהפכה תכנונית של ממש בצפון. ממצב של חוסר בתכנון עברנו בחמש השנים האחרונות לקצב ולאיכות תכנון ביישובים הערביים שלא היה לו תקדים מאז קום המדינה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות