בהמשך לדיווחים קודמים: אפי נכסים רוכשת בניין משרדים בפולין לפי שווי של כ-108.5 מיליון אירו

חברת הבת של אפי נכסים, AFI Europe N.V, תרכוש מחברה הולנדית את מלוא החזקותיה בחברה פולנית שבבעלותה נמצא בניין המשרדים • המשרד מציע כ-43,000 מ"ר להשכרה שמאוכלסים בשיעור של כ-99%

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים (אירנה קוסטינסקי)
אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים (אירנה קוסטינסקי)

אפי נכסים בדרך להשלמת צעד חשוב נוסף במסגרת פעילותה הנדל"נית באירופה: החברה הודיעה היום (א') כי חברת הבת שלה, AFI Europe N.V (אפי אירופה), התקשרה לאחרונה באופן רשמי עם חברה המאוגדת בהולנד בהסכם לפיו אפי אירופה תרכוש את מלוא אחזקותיה של החברה ההולנדית (100% החזקה) בחברה המאוגדת בפולין – זאת בהמשך לפרסומים שמסרה החברה בעניין ביולי האחרון.

התמורה בגין ההחזקות מחושבת לפי שווי נכס של כ-108.5 מיליון אירו, והחברה תשלם למעשה כ-100 מיליון אירו, "לאחר התאמות מחיר מסוימות על פי מנגנון שנקבע בהסכם הרכישה"

החברה הפולנית היא בעליה של בניין משרדים בוורשה, בירת פולין, שהשטח הכולל להשכרה בו הוא כ-43,000 מ"ר. התמורה בגין ההחזקות מחושבת לפי שווי נכס של כ-108.5 מיליון אירו, והחברה תשלם למעשה כ-100 מיליון אירו, "לאחר התאמות מחיר מסוימות על פי מנגנון שנקבע בהסכם הרכישה", כך בהודעתה לרשות לניירות ערך.

"השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים מתלים עד למועד שנקבע בין הצדדים", מוסיפה אפי נכסים. "מרבית תמורת העסקה (אם תושלם) תמומן באמצעות קבלת הלוואה בסך של כ-59 מיליון אירו מתאגיד בנקאי, אשר תועמד לחברת הנכס במועד השלמת העסקה, מכוח הסכם המימון שנחתם עם הבנק. יתרת התמורה תמומן באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה. 

בכפוף להשלמת העסקה, ההלוואה תועמד לחברת הנכס למשך תקופה של חמש שנים ותישא ריבית שנתית בשיעור של כ-2%. מדי שנה תפרע חברת הנכס 1.5% מקרן ההלוואה (בתשלומים רבעוניים), החל במועד העמדת ההלוואה ועד למועד הסופי שנקבע לפירעון יתרת סכום ההלוואה". 

החברה הודיעה על כוונתה לרכוש את בניין המשרדים כבר ביולי האחרון, ושם ציינה כי שיעור האכלוס בנכס עומד כיום על כ-99%, וכי "הוא מושכר כמעט במלואו לשני שוכרים עיקריים לכשמונה שנים". התשואה השנתית  המוערכת - כ-6.15%

כאמור, החברה הודיעה על כוונתה לרכוש את בניין המשרדים כבר ביולי האחרון, ושם ציינה כי שיעור האכלוס בנכס עומד כיום על כ-99%, וכי "הוא מושכר כמעט במלואו לשני שוכרים עיקריים לכשמונה שנים". התשואה השנתית הממוצעת נטו ביחס לתמורה המוערכת בעסקה תעמוד על שיעור של כ-6.15%.

נזכיר כי זוהי עסקה שנייה שמבצעת אפי נכסים בעת האחרונה באירופה: בחודש ספטמבר הודיעה החברה על השלמת עסקה לרכישת חמש חברות ברומניה, אשר מחזיקות בארבעה פרויקטים מתחום הנדל"ן למשרדים ברומניה - שלושה בבירה בוקרשט ואחד בעיר טימישוארה. סך השטח הבנוי במבנים הוא כ-117,600 מ"ר. 

התמורה עבור העסקה ברומניה היא כ-290 מיליון אירו, כך שבסך הכול תשלם החברה, עבור שתי העסקאות, סכום כולל של 1.677 מיליארד שקל (על פי שער המטבעות נכון לכתיבת שורות אלו). עוד נזכיר כי פעילות החברה באירופה הושפעה מאוד ממשבר הקורונה, ובמרץ האחרון – באחד משיאי המגפה – נסגרו שני הקניונים שבבעלותה ברומניה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search