search

לא יינתנו היתרי בנייה ל-3 שנים סביב תוכנית הנתיבים המהירים

כך החליטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בהתאם לסעיפים 77 ו-78 הידועים • היתרים יינתנו רק "באישור מתכנן הוועדה המחוזית הרלוונטית ולאחר שהתייעץ עם חברת נתיבי איילון"

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מרדכי כהן (משרד המשפטים)
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מרדכי כהן (משרד המשפטים)

לא יינתנו היתרי בנייה בחלק משטחה של תמ"א 47/ה/1/1 - תוכנית הנתיבים המהירים בכביש 5 – למשך שלוש שנים: כך החליטה לאחרונה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בהתאם לסעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבנייה. על פי ההחלטה, במקומות הייעודיים לא יינתנו היתרי בנייה ו/או היתרים לשימוש חורג או הקלות "אלא באישור מתכנן הוועדה המחוזית הרלוונטית ולאחר שהתייעץ עם חברת נתיבי איילון".

שטח התוכנית עובר בין היתר בשטחיהן של שתי תוכניות אחרות – האחת, תוכנית פת/1232/97 שמטרתה שיקום אתר פסולת ושדרוג תחנת מעבר בשטחי העיר פתח תקווה; השנייה, המשמעותית יותר, תוכנית רש/1084, היא תוכנית "רצועת הנופש מזרח" ברמת השרון.

תוכנית זו, על פי דברי ההסבר שלה, מיועדת להקמת "רובע מגורים לצד פארק ורצועת פנאי נופש וספורט, המשתלבים בפארק מטרופוליני ירקון-ים, ומשלימים את המערך האורבני של רמת השרון, והתווית ציר תחבורה מערכתי – 'כביש הנופש'"

תוכנית זו, על פי דברי ההסבר שלה, מיועדת להקמת "רובע מגורים לצד פארק ורצועת פנאי נופש וספורט, המשתלבים בפארק מטרופוליני ירקון-ים, ומשלימים את המערך האורבני של רמת השרון, והתווית ציר תחבורה מערכתי – 'כביש הנופש'". התוכנית הזו נמצאת לאורך כביש 5, מדרומו, כוללת קרוב ל-3,500 יחידות דיור (כולל יחידות לדיור מוגן), וחולשת על כ-1,614 דונם.

תמ"א 47/ה/1/1 מקדמת את סלילתם של נתיבים מהירים באורך של 110 ק"מ, הן בכבישים 2 (כביש החוף) ו-20 (איילון) והן בכביש 5 – ממחלף קסם ועד מחלף גלילות מזרח. התוכנית מתייחסת, למעשה, להקמת שלושת מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מ), קסם, תקווה ומורשה, שיהיו חלק ממערך הפרויקט. מדובר בשלושה מתוך חמישה מתח"מים אשר יכללו מסופי תחבורה ציבורית אזוריים וכ-24,000 מקומות חנייה. 

על חלק מתחום הקו הכחול מפורסמות מגבלות בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה. תוקפם של תנאים אלה יהיה למשך שלוש שנים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, או עד למועד העברת התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו"

"פרסום התוכנית בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה חל על כל שטח הקו הכחול הכלול בתשריט מצב מוצע, ומיועד לפרסום דבר הכנת התוכנית לציבור", נכתב בדברי ההסבר. "על חלק מתחום הקו הכחול מפורסמות מגבלות בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה. תוקפם של תנאים אלה יהיה למשך שלוש שנים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, או עד למועד העברת התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכול לפי המוקדם מביניהם".

נזכיר כי לאחרונה קיבלה המועצה הארצית החלטה נוספת בהתאם לסעיפים 77 ו-78, אשר נוגעת לתוכנית המטרו של גוש דן: על פי החלטה זו, יוטלו תנאים והגבלות על הוצאת היתרי בנייה סביב 32 תחנות עתידיות של מטרו גוש דן.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search