search

כפר סבא: הגבלות בנייה על פני 29 דונם

מדובר בשני מתחמים המיועדים להתחדשות עירונית • ההגבלות – למשך שמונה חודשים או עד להפקדת תוכנית .

רפי סער, ראש עיריית כפר סבא (עיריית כפר סבא)
רפי סער, ראש עיריית כפר סבא (עיריית כפר סבא)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז מטילה הגבלות על שני מתחמים בעיר הוותיקה של כפר סבא: הוועדה פרסמה לאחרונה שתי הודעות לפני סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבנייה, לפיהן לא יינתנו היתרי בנייה במתחם-ויצמן סוקולוב ובמתחם ששת הימים, מתחמים קרובים זה לזה באזור העיר העתיקה של כפר סבא, ומיועדים להתחדשות עירונית. המגבלות - למשך שמונה חודשים או עד להפקדת תוכנית (המועד המוקדם מביניהם). שטח שתי התוכניות – כ-29 דונם.

התוכנית כוללת תוספת יחידות דיור ומסחר, לעיבוי הדופן המסחרית הפונה לרחוב ויצמן בצורה מושכלת. דופן זו תקשור באופן מדורג בין אזורי המגורים, המסחר והמרחב הציבורי המזין והמשרת את רחוב ויצמן"

תוכנית ויצמן-סוקולוב מתפרסת על פני 7.2 דונם ומציעה תכנון מתחם להתחדשות עירונית לאורך רחוב סוקולוב, ממפגש הרחוב עם רחוב ויצמן, ועד לבניין סוקולוב 10. התוכנית כוללת תוספת יחידות דיור ומסחר, "לעיבוי הדופן המסחרית הפונה לרחוב ויצמן בצורה מושכלת", כך בדברי ההסבר. "דופן זו תקשור באופן מדורג בין אזורי המגורים, המסחר והמרחב הציבורי המזין והמשרת את רחוב ויצמן, תוך שמירה על נגישות המרחב לציבור הולכי רגל ורוכבי אופניים.

מתחם סוקולוב בא לתת מענה תכנוני כולל להתחדשות רחוב סוקולוב כרחוב מזין הולכי רגל ורוכבי אופניים, בין תחנת הרכבת למרכז העיר, כמו גם לתנועת הרכבים היוצאת ונכנסת למרכז העיר. מספר יחידות הדיור המאושרות הוא 42, בארבעה בניינים קיימים. מאושרות גם חלקות ציבוריות בייעוד דרך, שצ"פ ושב"צ המשמש היום כחניון עילי".

מתחם ששת הימים נמצא בין הרחובות ששת הימים מצפון, רחוב גלר זאב ממערב, רחוב הפרדס מדרום ורחוב גאולה ממזרח. שטח המתחם הוא 21.7 דונם, ומטרת התוכנית היא לבחון פוטנציאל התחדשות עירונית במתחם, "כולל תוספת יחידות דיור, בחינת צורכי ציבור תוך ראייה רחבה של צורכי הציבור בסביבה המתחדשת, פיתוח וחיזוק מארג השטחים הפתוחים, צירי הולכי רגל ורוכבי אופניים וצירי התנועה", נכתב בדברי ההסבר של התוכנית. במתחם 16 מבנים, מבני מגורים ומבנה בית כנסת אוהבי ציון, וכן חלקות בייעוד קרקע מגורים ג' ודרכים.

הוועדה המקומית שמה כיעד את הפיתוח וההתחדשות העירונית של העיר הוותיקה, ושל רחוב ויצמן על שלוחותיו, בהעצמה ממותנת של מע"ר ויצמן, בחיזוק השלד העירוני ובמערך הקישוריות להולכי רגל ורוכבי אופניים בעיר"

הוועדה המקומית שמה כיעד את הפיתוח וההתחדשות העירונית של העיר הוותיקה, ושל רחוב ויצמן על שלוחותיו, בהעצמה ממותנת של מע"ר ויצמן, בחיזוק השלד העירוני ובמערך הקישוריות להולכי רגל ורוכבי אופניים בעיר. מתחם ששת הימים הינו מתחם עירוני ותיק בלב העיר".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות