search

בעלי דירה בבני ברק אחראים לתיקון ליקויים בה אך אינם רשומים כבעליה

כך קבעה המפקחת על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, תוך שהיא מציינת כי רשומה לטובת הבעלים הערת אזהרה משנת 2009 בגין עסקת מכר הדירה.

ליקויי רטיבות. "יש לראות את הנתבעים בעלי הדירה מכוח הסכם המכר" (שאטרסטוק)
ליקויי רטיבות. "יש לראות את הנתבעים בעלי הדירה מכוח הסכם המכר" (שאטרסטוק)

למרות שהדירה לא רשומה על שמם באופן רשמי, בעלי דירה בבני ברק חויבו לשאת באחריות לתיקון הליקויים בדירתם – ליקויים אשר פוגעים בדירת שכניהם. כך קבעה המפקחת על רישום מקרקעין בבית משפט השלום בפתח תקווה, אושרת ארפי מוראי, במהלך דיון בתביעה שהגישו השכנים נגד בעלי הדירה המדוברת.

המדובר הוא בדירת גג, פנטהאוז, בבית משותף ברחוב שמעיה בבני ברק. התובעים, בעלי הדירה בקומה השלישית, הגישו תביעה בבקשה להורות לנתבעים שבקומה מעליהם לתקן ליקויים בדירתם, לרבות במרפסת השמש הצמודה לדירה, הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעים, לטענתם. בד בבד עתרו התובעים למתן צו עשה זמני, המורה לנתבעים לבצע עבודות שונות לתיקון הליקויים במרפסת השמש.

"עבודות הניקוז של מי הגשמים לא נעשו באופן תקין"

בדיון בבקשה לסעד זמני שהתקיים במרץ האחרון הוחלט, בהסכמת הצדדים, כי התובעים יבצעו את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת השמש, ויישאו בעלות ביצוען כמימון ביניים, תוך שהנתבעים יאפשרו לתובעים גישה למרפסת השמש לביצוע העבודות. התובעים פעלו בהתאם להחלטה וביצעו העבודות הדרושות. 

ביולי הגישו הנתבעים כתב הגנה - וכן הודעה לצד שלישי, החברה הקבלנית שבנתה את הבניין. הם טענו כי עניינה של התביעה העיקרית בבעיית נזילה שקיימת בדירת הנתבעים מאז בנתה החברה את הבית המשותף

הצדדים ניסו להגיע לפשרה ולא הצליחו בכך, וביולי הגישו הנתבעים כתב הגנה - וכן הודעה לצד שלישי, החברה הקבלנית שבנתה את הבניין. במסגרת ההודעה לצד שלישי הם טענו כי עניינה של התביעה העיקרית בבעיית נזילה שקיימת בדירת הנתבעים מאז בנתה החברה את הבית המשותף.

לטענתם, עבודות הניקוז של מי הגשמים לא נעשו באופן תקין על ידי החברה הקבלנית, ולכן היא אחראית לתיקון הליקויים בדירתם, בכובעה כחברה קבלנית שבנתה את הבית המשותף. כאן המקום לציין כי לטובת בעלי הדירה רשומה הערת אזהרה מדצמבר 2009, על פי הסכם לרכישת הדירה, נגד החברה - שעודנה רשומה הבעלים של הדירה.

"אין חולק כי הנתבעים נוהגים בדירה כבעליה"

"אומנם החברה רשומה כבעלים של הדירה, משטרם הושלם רישום הנתבעים כבעליה", ציינה המפקחת ארפי מוראי. "ברם, אין חולק כי הנתבעים רכשו הדירה מהחברה, שילמו את מלוא התמורה ומחזיקים בדירה מזה שנים רבות. מטעמים הקשורים במחלוקת שניטשה בין הנתבעים לבין החברה טרם הושלם רישום זכות הבעלות של הנתבעים בדירה. 

יש לראות את הנתבעים, המחזיקים בדירה לאחר ששילמו מלוא התמורה לחברה והראויים להירשם בעליה מכוח הסכם המכר - 'בעל דירה' לעניין החובה לתקן ליקויים בדירה"

בנסיבות אלה, יש לראות את הנתבעים, המחזיקים בדירה לאחר ששילמו מלוא התמורה לחברה והראויים להירשם בעליה מכוח הסכם המכר - בשונה משוכר לשעה או בר רשות - 'בעל דירה' לעניין החובה לתקן ליקויים בדירה העלולים לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. 

למסקנה זו בידי להגיע גם על פי הגיונם של דברים, שכן אין חולק כי הנתבעים הם הנוהגים בדירה כבעליה. ככאלה, נהנים הנתבעים מהזכויות העומדות לבעלי דירה בבית המשותף מכוח הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ומולן חובותיהם על פי חוק זה. מקומן של טענות הנתבעים כנגד החברה, אם נדרש, הן בגדרי תביעה שרשאים הנתבעים להגיש לבית משפט מוסמך, לרבות מכוח הסכמות שבאו ביניהם ובהתאם להוראות כל דין".

אין חולק כי הנתבעים הם הנוהגים בדירה כבעליה. ככאלה, נהנים הנתבעים מהזכויות העומדות לבעלי דירה בבית המשותף מכוח הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ומולן חובותיהם על פי חוק זה"

בהתאם לכך הורתה המפקחת על מחיקת ההודעה לצד שלישי. נדגיש כאן כי התביעה המרכזית, זו שבין התובעים לנתבעים בדבר הנזק לדירה שבקומה השלישית, התיקונים ועלויות התיקונים, עודנה מתקיימת. ישיבת קדם משפט נוספת בעניין זומנה לסוף החודש הנוכחי.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search