מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

10,500 עסקאות נרשמו באוגוסט - מספר מהגבוהים ביותר מבין חודשי אוגוסט ב-20 השנים האחרונות • גידול של 87% ברכישות המשקיעים בהשוואה לחודש יולי 2020

האם העליות של אוגוסט יימשכו? (שאטרסטוק)
האם העליות של אוגוסט יימשכו? (שאטרסטוק)

מספר העסקאות בחודש אוגוסט 2020 – מהגבוהים ביותר בחודש זה ב-20 השנים האחרונות: כך על פי סקירת ענף הנדל"ן למגורים של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שפורסמה היום (ג'). על פי הנתונים, נרשמו באוגוסט האחרון 10,500 עסקאות בשוק הנדל"ן המקומי - עלייה חדה של 23% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, ועלייה של 8% בהשוואה לחודש יולי 2020.

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

מתוך כלל העסקאות, כ-9,000 נרשמו בשוק החופשי – עלייה של 27% בהשוואה לאוגוסט 2019, ועלייה של 13% בהשוואה ליולי 2020. בהשוואה הרב שנתית התגלה כי אוגוסט 2020 שני רק לאוגוסט 2009 מבחינת סך העסקאות, ורביעי ברשימה מבחינת מספר העסקאות בשוק החופשי.

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

"נמשכת התנודתיות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן", נכתב בסקירת אגף הכלכלנית הראשית בהתייחס לנתונים אלו. "בארבעת החודשים האחרונים (מאי-אוגוסט) מספר העסקאות עולה ויורד לסירוגין בשיעורים משמעותיים, תופעה חריגה בשוק הנדל"ן המקומי (לא נצפתה דומה לה ב-20 השנים האחרונות לפחות) ויש בה כדי לרמז על אי-הוודאות הגבוהה בשוק".

השוק החופשי תרם רבות לנתונים החיוביים; מחיר למשתכן נותר כמעט ללא שינוי

סך העסקאות בדירות יד שנייה עמד בחודש אוגוסט 2020 על 6,500, עלייה של 22% בהשוואה לאוגוסט אשתקד ועלייה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. רכישות דירה ראשונה הסתכמו בחודש אוגוסט ב-5,300 דירות, מתוכן 3,800 בשוק החופשי. בהשוואה לחודש הקודם נותרו רכישות אלו ללא שינוי, אך בבחינת הרכישות בשוק החופשי בלבד מדובר על עלייה של 24% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. במונחים כמותיים מדובר על גידול של כ-750 דירות ברכישות אלו. בכך הייתה תרומתו של סגמנט זה לגידול בסך העסקאות הגבוהה ביותר מבין כל הסגמנטים.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש אוגוסט ב-3,500 דירות, עלייה של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, ועלייה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. מספר 'חודשי המדף' של הדירות הנמכרות על ידי משפרי הדיור עלה בשיעור חד והגיע ל-26 חודשים – ארוך בשמונה חודשים מאוגוסט אשתקד.

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

סך הדירות שנמכרו במסגרת מחיר למשתכן בחודש אוגוסט היה 1,500 דירות, ללא שינוי בהשוואה לאוגוסט אשתקד וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם. שליש מסך רכישות אלו התרכז באזור באר שבע, ובכך הן היוו כ-60% מסך הדירות החדשות שנמכרו באזור זה בחודש אוגוסט.

התזרים הפוטנציאלי של הקבלנים: 6.8 מיליארד שקל

מכירות הקבלנים בחודש אוגוסט הסתכמו ב-4,000 דירות, מהן 1,500 שנמכרו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לאוגוסט אשתקד נרשם גידול של 25% בסך הדירות החדשות שנמכרו, ואילו המכירות בשוק החופשי עלו בשיעור חד עוד יותר, של 45%. בהשוואה לחודש הקודם עומדים שיעורי גידול אלו על 11% ו-30%, בהתאמה. 

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

עם זאת יש לציין כי סך מכירות הקבלנים בחודש אוגוסט עדיין נמוך, ב-5%, מרמתו בחודש יוני האחרון. במצטבר, בשמונת החודשים הראשונים של השנה נמכרו 23.4 אלף דירות חדשות (כולל מחיר למשתכן), ירידה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מכירות הקבלנים בשוק החופשי ירדו באותה תקופה ב-9%. 

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש אוגוסט הקיף את כל האזורים, למעט אזור המרכז, אשר רשם דווקא ירידה חדה של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, זאת בהמשך לירידה כמעט רצופה במכירות אלו מאז חודש פברואר האחרון (למעט עלייה שנרשמה בחודש יוני). גידול חריג של 200% נרשם באזור ירושלים (גידול המתרכז במידה רבה באזור בית שמש), ואזור ת"א בלט אף הוא עם גידול של 142%. 

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) בחודש אוגוסט הסתכם ב-6.8 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 29% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. עם זאת, תזרים זה עדיין נמוך ב-5% מרמתו בחודש יוני האחרון. כ-27% מסך תזרים המזומנים של הקבלנים בחודש אוגוסט נבע ממכירות במסגרת מחיר למשתכן - נמוך בכשש נקודות האחוז בהשוואה לאוגוסט אשתקד.

המשקיעים מתחילים לחזור?

רכישות המשקיעים בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1,600 דירות, גידול של 55% בהשוואה לאוגוסט אשתקד ו"גידול חריג", כך לשון הסקירה, של 87% בהשוואה לחודש הקודם. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 16%, עלייה של שלוש נקודות אחוז בהשוואה לאוגוסט אשתקד ועלייה של קרוב לשבע נקודות האחוז בהשוואה לחודש הקודם. 

מספר העסקאות עלה ב-23% באוגוסט

בסקירה מצוינים נתונים אלו "על רקע הפחתת מס הרכישה על 'דירה נוספת' בסוף חודש יולי. יש לציין כי ממוצע רכישות המשקיעים בחודשים יולי-אוגוסט דומה לרמתו בחודש יוני. ייתכן שהגידול ברכישות המשקיעים בחודש אוגוסט הושפע מדחיית רכישות מחודש יולי". עוד מצוין בסקירה כי שיעור המשקיעים "עדיין נמוך משמעותית ממשקלם בסך העסקאות בחמשת החודשים הראשונים של 2015, טרם העלאת מס הרכישה עליהם".

סך חיובי המס על רכישת דירה נוספת בחודש אוגוסט נאמדים ב-142 מיליון שקל. בהשוואה לאוגוסט אשתקד זוהי ירידה של 4%, חרף הגידול החד שנרשם כאמור במספר הדירות שרכשו משקיעים. "מובן כי ההסבר המרכזי לכך הינו עצם הפחתת שיעור המס, אולם גורם נוסף הוא שינוי שחל בתמהיל הרכישות של המשקיעים, לטובת נכסים זולים יותר".

מכירות המשקיעים בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1,800 דירות, עלייה של 18% בהשוואה לאוגוסט  אשתקד, ונמוך בשלוש נקודות אחוז משיעור הגידול בסך העסקאות בדירות יד שנייה. כתוצאה מכך מלאי הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת גם בחודש אוגוסט, אם כי בקצב איטי מהחודש הקודם: סך הדירות שנגרעו מהמלאי בחודש אוגוסט עמד על כ-130, לעומת ירידה של כ-1,000 דירות מהמלאי בחודש יולי.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search