search

קפיצת מדרגה למתחם התחנה בירושלים

הוועדה המחוזית החליטה על קידומן של שלוש תוכניות מפורטות במקביל, באחד המתחמים היסטוריים ומתפתחים בעיר בעת האחרונה.

קפיצת מדרגה למתחם התחנה בירושלים
קפיצת מדרגה למתחם התחנה בירושלים

מתחם התחנה בירושלים – מתחם הרכבת ההיסטורית - עולה עוד שלב בהתפתחותו המתמשכת מהשנים האחרונות: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים החליטה לקדם שלוש תוכניות מפורטות במקביל המיועדות לקום במתחם, ומשלבות מגורים, מלונאות, תעסוקה ומסחר. את התוכניות ניתן יהיה לקדם כל אחת בנפרד, בהתאם לתוכנית האב שהוכנה למתחם.

התוכנית הראשונה, ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, נערכה על ידי משרד מליס אדריכלים. היא מתפרסת על שטח של 43 דונם, וכוללת בינוי בגובה של 10-5 קומות שישלב 200 יחידות דיור, 250 יחידות דיור מוגן ו-6,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה ומסחר בחזיתות מסחריות לאורך הרחובות. כמו כן, התוכנית מקצה שטח של כ-2,500 מ"ר עבור מבני ציבור לטובת שימושי חינוך, גני ילדים ובית כנסת.

קפיצת מדרגה למתחם התחנה בירושלים

התוכנית השנייה, ביוזמת Margalit Startup City, נערכה על ידי משרד רוזנפלד ארנס אדריכלים. היא מתפרסת על שטח של 17 דונם, וכוללת בינוי של רובע חדשנות ויזמות, בגובה של 10-5 קומות. הרובע החדש ישלב 200 יחידות דיור, 10,000 מ"ר לענף ההייטק ו-4,000 מ"ר עבור שטחי מסחר לאורך הרחובות. נוסף על כך, התוכנית מקצה כ-7,500 מ"ר עבור מבני ציבור לצורכי חינוך, כולל בית מתנדבי שנת השירות הארצי. התוכנית מהווה פיתוח המשכי למתחם Margalit Startup City בבית המדפיס המנדטורי.

התוכנית השלישית, ביוזמת חברת "רכבת במושבה", נערכה על ידי משרד גוטמן-אסיף אדריכלים. היא מתפרסת על פני 13 דונם, וכוללת בינוי בגובה של 10-5 קומות שישלב 270 יחידות דיור, בהן קטנות המיועדות לשימוש אוכלוסייה צעירה. עוד נכללים בתוכנית 70 חדרי מלון ו-3,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה ומסחר בחזיתות מסחריות לאורך הרחובות. 

התוכניות שהחליטה הוועדה לקדם הן בשורה של ממש לעיר ולאזור, ועתידות ליצור מרכז משמעותי בעיר. מתחם התחנה יהווה דוגמה למרקם עירוני אינטנסיבי המספק איכות חיים לתושבים בו, כמו גם מוקד עניין משמעותי לאזור ולעיר כולה"

התוכנית כולה מתפרסת על שטח של כ-75 דונם, וממוקמת במתחם השכונות אבו תור, בקעה וטלביה. היא גובלת ברחובות דרך בית לחם ממערב, דרך חברון ממזרח ומרים החשמונאית מדרום. התוכנית שמה דגש על שימור המבנים ההיסטוריים במתחם, שישולבו במרחב הציבורי, בטיילת הולכי הרגל ובבינוי החדש.
 
מתחם התחנה, אשר היווה את אחד משערי הכניסה החשובים לעיר לאורך רוב שנות המאה הקודמת, חידש את פניו בעשור האחרון ומהווה כבר היום מוקד לתרבות, בילוי ונופש. הוא אף משלב את תחילתו של פארק המסילה, המהווה מוקד משיכה לפעילויות פנאי וספורט. 

במתחם קיימים מוקדים עירונים חשובים, בהם תחנת הרכבת ההיסטורית של ירושלים ומתחם הבילוי מרכז התחנה, פארק המסילה, מועדון הזאפה ומוקדי בילוי נוספים. נוסף על כך, מהווה המתחם מוקד תחבורה ציבורית משמעותי, ועתידים להשתלב בו קווי הרכבת הקלה ואף תחנה של הרכבת הכבדה, בהמשך הקו המגיע מתל אביב - ועד לאזור התעסוקה במלחה.

קפיצת מדרגה למתחם התחנה בירושלים

בספטמבר 2019 אימצה הוועדה המחוזית את תוכנית האב למתחם כמדיניות התכנון לאזור. "תוכנית האב הציעה נקודת מבט כוללת לפיתוח המתחם וסביבתו כאחד מעוגני התיירות, הבילוי, המסחר והתרבות של ירושלים", נמסר ממנהל התכנון, "על ידי יצירת מרקם עירוני מעורב שימושים ומוטה הליכה ברגל המקושר היטב לסביבתו, משתלב בה וכולל שלושה צירים מרכזיים המלווים בחזיתות מסחריות ובכמה כיכרות. תוכנית האב הגדירה את הצרכים הציבוריים, ובכלל זאת ההפקעות הדרושות, ליצירת שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור".

מתכננת מחוז ירושלים במנהל התכנון, שירה תלמי-באבאי, ציינה כי "התוכניות שהחליטה הוועדה לקדם הן בשורה של ממש לעיר ולאזור, ומימוש הלכה למעשה של תוכנית האב שאימצה הוועדה המחוזית. התוכניות עתידות ליצור מרכז משמעותי בעיר, שישלב תרבות תוססת, מסחר, תעסוקה ומגורים, הנסמך על מרחב ציבורי איכותי המוכוון להולכי רגל ומשורת על ידי תחבורה ציבורית יעילה. מתחם התחנה יהווה דוגמה למרקם עירוני אינטנסיבי המספק איכות חיים לתושבים בו, כמו גם מוקד עניין משמעותי לאזור ולעיר כולה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות