search

כפ"ס: חברה המחזיקה חנויות בבניין מגורים תשלם לדיירים כ-25,000 ש"ח.

נציגות הדיירים תבעה את החברה על כך שלא שילמה את חלקה במשך חודשים • החברה תשלם את חלקה בהוצאות בגין 32.5 חודשים.

חנויות בבניין מגורים. בעליהן צריכים להשתתף בעלויות ההוצאות השוטפות והתחזוקה (שאטרסטוק)
חנויות בבניין מגורים. בעליהן צריכים להשתתף בעלויות ההוצאות השוטפות והתחזוקה (שאטרסטוק)

בעלי חנויות בבנייני מגורים משותפים? שימו לב – ייתכן שאתם חייבים בתשלום הוצאות שוטפות ותחזוקה, גם רטרואקטיבית: כך קבעה המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה, אושרת ארפי מוראי, בנוגע למחלוקת שהתגלעה בין דיירים לבין בעלי חנויות בבניין שברחוב התע"ש 26 בכפר סבא.

מדובר בתביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף, נגד בעלים של יחידות מסחר בבית המשותף, שבה דורשת הנציגות מבעלי החנויות לשלם את חלקם בהוצאות שוטפות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. במהלך הדיונים עלו שתי מחלוקות עיקריות: האחת - באשר לאופן חישוב שטח הרצפה של יחידות המסחר; השנייה - באשר לתקופת החיוב.

בהסכמת הצדדים חויבה הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,675 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, עבור החודשים ינואר עד אוקטובר 2019

הפרשה כבר נידונה, יש לציין, בפני המפקחת, ולפני כשנה ניתן פסק דין חלקי בעניין: בהסכמת הצדדים חויבה הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,675 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, עבור החודשים ינואר עד אוקטובר 2019. עוד בהתאם לפסק הדין, התחייבה הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה מנובמבר 2019, בסכום של 667.5 שקל בחודש. לאחר שניתן פסק דין זה, נותרה במחלוקת רק שאלת חיוב הנתבעת בהוצאות מאפריל 2016 ועד סוף 2018 – 32.5 חודשים. 

בדיון עצמו טענה נציגות הדיירים כי בשנת 2005 הוחלט באספה הכללית של בעלי הדירות שחלקו של כל נכס יחושב בתעריף אחיד, בהתאם למדידה שערכה עיריית כפר סבא. באפריל 2016 קנתה הנתבעת את שלושת נכסי המסחר, והוא המועד הקובע לתחילת החיוב לטענתה, זאת כיוון שלא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי אכן קיבלה חזקה על הנכס רק במועד מאוחר יותר.

הנתבעת אישרה בדיון כי אכן לא שילמה את חלקה, מכיוון שקיבלה את החזקה על הנכסים רק כעבור 120 ימים ממועד הרכישה, ולא התבקשה לשלם עד לשנת 2019. נוסף על כך היא טענה כי קיימת טעות בחישוב שטחה

הנתבעת אישרה בדיון כי אכן לא שילמה את חלקה, מכיוון שקיבלה את החזקה על הנכסים רק כעבור 120 ימים ממועד הרכישה, ולא התבקשה לשלם עד לשנת 2019. נוסף על כך היא טענה כי קיימת טעות בחישוב שטחה, וכי אין להסתמך על מדידת העירייה אלא על הרשום בפנקס הבתים המשותפים.
 
המפקחת החליטה הכריעה כיצד לחשב את שטחי המסחר וקבעה כי על הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות כפי שדרשה נציגות הבית המשותף. נוסף על כך הבהירה המפקחת כי בהתאם לחוק המקרקעין, כל בעל דירה בבית המשותף חייב לפעול ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף לשלם את חלקו בהוצאות, במועד, במלואו וכסדרו. "חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף", הסבירה.

בהתאם לכך חויבה הנתבעת לשלם 25,401 של, בגין חלקה בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה האמורה. המפקחת על רישום המקרקעין קבעה עוד כי לחיוב יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה – סוף מרץ 2019 - ועד למועד מלוא התשלום בפועל, וחייבה את הנתבעת בהוצאות משפט בסך כולל של 5,000 שקל.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search