search

קרן אקספו הגישה בקשה למתן צו פתיחת הליכים נגד אלדד פרי

לצד הבקשה הגישה הקרן גם בקשות להטלת איסור על פרי לבצע דיספוזיציות מכל סוג שהוא, ולמינוי נאמן זמני.

רו"ח אבי דויטש, מייסד ומנכ"ל קרן אקספו (יח"צ)
רו"ח אבי דויטש, מייסד ומנכ"ל קרן אקספו (יח"צ)

קרן אקספו וקרן אקספו פלטינום הגישו, לצד עו"ד גבריאל רובנבך, בקשה למתן צו פתיחת הליכים נגד אלדד פרי, בעלי חברת פרי נדל"ן. "המבקשים הינם נושים של החייב בסכום של כ-198 מיליון שקל, שהגיע מועד פרעונו ולא נפרע", מציינים המגישים בבקשתם. "בקשה זו לפתיחת הליכים כנגד החייב מוגשת במקביל להליכים שננקטו על ידי המבקשים כנגד חברות בשליטת החייב, למימוש בטחונות שונים שהועמדו על ידם לזכות המבקשים".

כידוע, ההליכים נגד החברות שבשליטת פרי הוקפאו בצו הקפאת הליכים שניתן על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז. "המבקשים מתנגדים להקפאת ההליכים לחברות שבשליטת החייב, ומבקשים את ביטולה ביחס לנכסים המשועבדים לזכותם", נכתב בבקשה שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון. "בנסיבות תיק זה ברור כי גם אם וכאשר יוסר עיכוב ההליכים למימוש הביטחונות, לא תהא מניעה מהמשך ניהול הליכי חדלות הפירעון כנגד החייב, בפני בית המשפט הנכבד".

המבקשים מפרטים לאורך כל הבקשה את החובות שהצטברו מצד אלדד פרי והחברות שבשליטתו, עד לסכום של 198,643,000 שקל. "החייב, והחברות שבשליטתו, אף פיגרו פעם אחר פעם בתשלום הריבית על חשבון ההלוואות", צוין בין היתר כתב הבקשה. "לאחרונה לא שולמה הריבית בגין חודש יוני וחודש יולי 2020, בסך של יותר מ-2.2 מיליון שקל, בגין ריבית בלבד. למותר לציין כי על פי הסכמי ההלוואה נושאות ההלוואות ריבית פיגורים בגין הפרת הסכמי ההלוואות. בחודשים אוגוסט-אוקטובר, לא שולמה ריבית כלל, ועל כן סך הפיגור שנצבר לחובת החייב הינו גבוה אף יותר".

לקריאת הבקשה במלואה לחצו כאן

במקביל לכך, הגישו השלושה בקשות לסעדים זמניים נגד פרי, הכוללות שני צעדים: "צו אשר יאסור על החייב לבצע דיספוזיציות מכל מין וסוג בכל נכסיו, כספיו וזכויותיו מכל מין וסוג, בארץ ובחו"ל; "למנות נאמן זמני מטעם בית המשפט הנכבד, לצורך איתור ושמירה על נכסי החייב ולהסמיכו לרשום את צווי איסור הדיספוזיציה שינתנו על פי סעיף א' לעיל, בכל מרשם רלוונטי ואצל כל גוף המחזיק בכספיו, בנכסיו ובזכויות החייב".

בבקשה זו שהגישו השלושה הם מפרטים גם כן את החובות הרבים שהצטברו מצד פרי כלפיהן, וקובעות: "לבד מחובות עצומים אלו, לחברות בשליטת החייב קיימים עוד מאות נושים רבים, חברים בקבוצות רכישה אשר שילמו סכומי עתק לחברות בשליטת החייב וככל הנראה סכומי עתק מכספים אלו אינם בנמצא כיום".

לעיון בבקשה זו במלואה לחצו כאן

מקרן אקספו נמסר כי היא "תמשיך לפעול בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותה למימוש זכויותיה, כמי שיש לה שעבוד בדרגה ראשונה על הקרקע לצורך פרעון החוב המובטח והגנה ככל הניתן על זכויות חברי קבוצות הרכישה. אנו קוראים לנאמנים ולכל מי שנפגע כספית מאלדד פרי להצטרף לבקשה זו".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-24 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות