search

תוכנית בפרדס חנה-כרכור תשוב לדיון בשל "פגם בהליך אישורה"

הוועדה המחוזית ערכה פגישה עם מגישת התוכנית, אך ללא כל הגורמים – וביניהם הוועדה המקומית – ולכן ועדת המשנה הורתה על עריכת דיון פומבי נוסף.

פרדס חנה-כרכור ממעוף הציפור (Google Maps)
פרדס חנה-כרכור ממעוף הציפור (Google Maps)

כך מגיעה גם תוכנית קטנה יחסית לדיוני המועצה הארצית לתכנון ובנייה – וזוכה להתייחסות נרחבת: ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה הורתה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה לקיים דיון נוסף בתוכנית 308-0644716, תוכנית לשינוי הוראות בנייה לרחוב רבי עקיבא בפרדס חנה-כרכור – זאת משום שלדבריה "נפל פגם בהליך אישורה".

המדובר בתוכנית החלה על חלק ממקרקעין הידועים כגוש 10103 חלקה 3, חלקה ארוכה וצרה המשתרעת מצפון לדרום, ממערב לצומת הרחובות רבי עקיבא ותרפ"ט בפרדס חנה-כרכור. על פי תוכנית המתאר הכוללנית ליישוב, המקרקעין מצויים במתחם 15A. התוכנית לחלקה המדוברת נקלטה בלשכת התכנון המחוזית בסוף יוני 2018, ומטרתה – הקמת בניית שבע יחידות דיור.

עד כאן הכול טוב ויפה. בנובמבר 2018 נדונה התוכנית בוועדת המשנה של הוועדה המחוזית חיפה, וזו החליטה להפקיד את התוכנית בתנאים שונים. שתי התנגדויות הוגשו לה, אחת מטעם כמה בעלי מקרקעין הסמוכים לחלקה המדוברת, ואחת מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה-כרכור. ה"שכנים" התנגדו להיבטים תכנוניים שונים של התוכנית, כולל הצפיפות המוצעת וקווי הבניין, ואילו ההתנגדות מטעם הוועדה המקומית הייתה בעניין ייעוד חלקם הדרומי של המקרקעין לדרך.

הבלבול הוביל לקיומה של פגישה - ללא כל הגורמים

ביולי 2019 התכנסה ועדת המשנה להתנגדויות לדון בהתנגדויות שהוגשו לתוכנית, וכמה ימים לאחר מכן קיימה דיון פנימי בעניין. מגישת התוכנית פנתה שמונה ימים מאוחר יותר לוועדה בבקשה לדיון חוזר, על מנת לברר את העובדות הנוגעות למתן היתר הבנייה – זאת בטענה שהתייחסות עורכת התוכנית נשלחה ללשכת התכנון, אך לא הוצגה בפני ועדת המשנה.

בעקבות כך התקיימה בסוף אוקטובר 2019 פגישה בלשכת התכנון, בהשתתפות יו"ר הוועדה המחוזית, מתכננת המחוז, נציגי לשכת התכנון, היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית ונציגי מגישת התוכנית. לאחר מכן, בדצמבר אותה שנה, התקבלו החלטות בתום דיון בהתנגדויות.

הוועדה המקומית טענה בין היתר כי הליכי אישור התוכנית נוגדים את הוראת חוק התכנון והבנייה. היא קבלה על כך שלא ניתנה לה הזדמנות להשמיע עמדתה, בעוד נציגי לשכת התכנון ערכו ישיבה עם נציגי מגישת התוכנית

בעקבות השתלשלות אירועים זו הוגש הערעור על ידי בעלי הקרקעות הסמוכות, "השכנים", ועל ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה-כרכור. הוועדה המקומית טענה בין היתר כי הליכי אישור התוכנית נוגדים את הוראת חוק התכנון והבנייה. היא קבלה על כך שלא ניתנה לה הזדמנות להשמיע עמדתה, בעוד נציגי לשכת התכנון ערכו ישיבה עם נציגי מגישת התוכנית, ובטרם הדיון הפנימי בוועדת המשנה להתנגדויות. עוד טענה הוועדה המקומית, כי השינויים שנערכו בתוכנית חייבו לתת לה הזדמנות להביע את עמדתה לגביהם.

השכנים טענו בין היתר כי השינויים שנערכו בתוכנית מחייבים את הפקדתה מחדש. עוד הם טענו כי נפל פגם בכך שלא עודכנו על הישיבה שהתקיימה בין נציגי לשכת התכנון לבין נציגי מגישת התוכנית, כי הדיון הנוסף בוועדת המשנה להתנגדויות לא התקיים בהתאם לתקנות דיון חוזר וכי לא ניתנה להם הזדמנות להתייחס לחלופות שהציגה מגישת התוכנית.

הוועדה המחוזית טענה בתגובה כי הדיון האחרון שערכה בנושא ההתנגדויות לא היה דיון חוזר כמשמעותו בתקנות דיון חוזר. "כזכור, ועדת המשנה להתנגדויות דחתה את התכנית ביום 15.7.19 בשל חוסר ניקיון הכפיים של מגישת התכנית, אולם לאחר זמן התברר כי החלטה זו התקבלה על בסיס מידע שגוי. על כן התכנסה הוועדה פעם נוספת כדי לדון בתוכנית על בסיס המידע הנכון. מקרה כזה הינו מקרה פשוט שבו רשאי מוסד תכנון לשנות מעמדתו הראשונה". 

הוועדה המחוזית הסבירה עוד כי לאחר שקיימה דיון בהתנגדויות בנוכחות הצדדים, והחליטה כי המשך הדיון ייעשה בדיון פנימי, לא היה צורך לקיים דיון נוסף במעמד הצדדים וניתן היה לקיים את הדיון כדיון פנימי, כפי שהחליטה הוועדה מלכתחילה

הוועדה המחוזית הסבירה עוד כי לאחר שקיימה דיון בהתנגדויות בנוכחות הצדדים, והחליטה כי המשך הדיון ייעשה בדיון פנימי, לא היה צורך לקיים דיון נוסף במעמד הצדדים וניתן היה לקיים את הדיון כדיון פנימי, כפי שהחליטה הוועדה מלכתחילה.

"לא היה מקום לקיים ישיבה כזו לאחר שהתכנית הופקדה והוגשו לה התנגדויות"

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה קבעה כי כשם שדיוני שמיעת ההתנגדויות צריכים להיות פומביים, כך אנו גם ישיבות שעורכת ועדת המשנה להתנגדויות, שאינן ישיבות פנימיות, צריכות ככלל להיות פומביות, או למצער להתקיים בנוכחות כלל הצדדים הרלוונטיים. "לאחר שתוכנית הופקדה והיא מצויה בשלב ההתנגדויות, אין מקום לקיום ישיבות שמשתתפים בהן רק חלק מהגורמים הרלוונטיים לתוכנית. 

אומנם הישיבה לא נערכה בוועדה המחוזית, אלא בלשכת התכנון, ובכל זאת אנו סבורים שנפל בכך פגם. לשכת התכנון היא העורף התכנוני של הוועדה, חובות השקיפות וההגינות חלות גם עליה, וממילא ככלל היא אינה אמורה לקיים ישיבות בהשתתפות חלק מהצדדים בלבד בשלב ההתנגדויות של התוכנית. למעלה מכך - בישיבה שקיימה השתתפו גם חלק מחברי ועדת המשנה להתנגדויות, ואנו סבורים שלא היה מקום לקיים ישיבה כזו לאחר שהתכנית הופקדה והוגשו לה התנגדויות. שילוב שני מרכיבים - קיום ישיבה בהשתתפות מגישת התוכנית, והחזרת התוכנית לדיון פנימי בוועדת המשנה להתנגדויות לאחר שהיא כבר נדחתה - מעלה בעינינו חשש למראית עין של פגיעה בהוגנות ההליך. 

לא נמסרה הודעה לצדדים האחרים על קיום הישיבה, הישיבה לא תועדה בפרוטוקול והנושא שנדון בישיבה הוא נושא שנדון גם בישיבה הפומבית של ועדת המשנה להתנגדויות, והיא אף הורתה על הגשת מסמכים נוספים בעניינו מטעם הוועדה המקומית"

ועדת המשנה צריכה להורות על קיום הישיבה בהחלטה פומבית, הישיבה צריכה להיות מתועדת בפרוטוקול ונושא הישיבה צריך להיות נושא שלא ניתן לדון בו בוועדת המשנה להתנגדויות בישיבה פומבית. בענייננו, לא נמסרה הודעה לצדדים האחרים על קיום הישיבה, הישיבה לא תועדה בפרוטוקול והנושא שנדון בישיבה הוא נושא שנדון גם בישיבה הפומבית של ועדת המשנה להתנגדויות, והיא אף הורתה על הגשת מסמכים נוספים בעניינו מטעם הוועדה המקומית ומטעם מגישת התכנית. אנו סבורים כי בנסיבות אלה, נפל פגם בכך שהישיבה התקיימה באופן זה".

בהתאם לכך, סיכמה הוועדה, בראשותו של היו"ר יצחק ברט: "מסקנתנו אפוא היא כי נפל פגם בהליך אישורה של התוכנית, בכך שבשלב ההתנגדויות של התוכנית (או למצער, בתקופה שהתברר בדיעבד כי היא חלק משלב ההתנגדויות של התוכנית) התקיימה ישיבה בהשתתפות חלק מהצדדים להליך בלבד. 

הצדדים האחרים לא עודכנו על הישיבה מלכתחילה ולא נמסר להם דיווח עליה בדיעבד, ואף לא התאפשר להם להגיב על מסמכי החלופות התכנוניות שהעבירה מגישת התוכנית, לבקשת נציגי לשכת התכנון המחוזית"

בישיבה זו לא נוהל פרוטוקול והיא עסקה לפחות באופן חלקי בסוגיות הנוגעות לתוכנית או לנושאים שנדונו בוועדת המשנה להתנגדויות במסגרת ההליכים לאישור התוכנית. הצדדים האחרים לא עודכנו על הישיבה מלכתחילה ולא נמסר להם דיווח עליה בדיעבד, ואף לא התאפשר להם להגיב על מסמכי החלופות התכנוניות שהעבירה מגישת התוכנית, לבקשת נציגי לשכת התכנון המחוזית.

אנו סבורים שהסעד ההולם בעטיו של פגם זה הוא החזרת התוכנית לדיון פומבי נוסף בוועדת המשנה להתנגדויות, שבו יתאפשר לכלל הצדדים הרלוונטיים להתייחס לחלופות השונות ולטעון את טענותיהם. לצד זה מצאנו שאין ממש בטענות אחרות שנטענו נגד הליך אישור התוכנית".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-4 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות