search

הודעה חריגה מטעם עיריית כפר סבא

העירייה פרסמה אזהרה חריגה והבהירה: "בניגוד לפרסומים, התוכנית איננה בהליכי אישור מתקדמים או בתכנון מואץ" • המדובר הוא בקרקע חקלאית בשטח של כ-925 דונם

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער (עיריית כפר סבא)
ראש עיריית כפר סבא, רפי סער (עיריית כפר סבא)

אזהרה חריגה מטעם עיריית כפר סבא: העירייה פרסמה אתמול (ד') הודעה מיוחדת, לפיה תוכנית צפון בן יהודה לא נמצאת בהליכי אישור מתקדמים או בתכנון מואץ, וזאת "לאור פרסומים מטעים". התוכנית נמצאת בצפון העיר, וחולשת על פני 925 דונם של קרקע חקלאית. התכנון הוא להקים במקום אלפי יחידות דיור ועוד עשרות אלפי מ"ר של שטחי תעסוקה, אך העירייה מבהירה: התכנון עוד בתחילת דרכו.

לא ידוע בעת הזו אם בכלל ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח התוכנית או שמא יידרשו הליכי/שלבי תכנון נוספים"

"לאור פרסומים שהופצו לאחרונה על ידי גורמים שונים שאין לעירייה כל קשר אליהם, ועל מנת להעמיד דברים על דיוקם ולמנוע בלבול, טעות, עוגמת נפש או הפסד כספי, אנו מבהירים: בניגוד לפרסומים, תוכנית צפון בן יהודה איננה בהליכי אישור מתקדמים או תכנון מואץ, אלא בשלבי הכנה ראשוניים בלבד. בימים אלה ממתינה הוועדה המקומית להחלטות הוועדה המחוזית בדבר דיון בהתנגדויות לגבי תוכנית המתאר הכוללנית. החלטות אלו ישפיעו על מהלכי התכנון העתידיים של כלל מרחב התכנון".

לקריאת ההודעה במלואה לחצו כאן

עוד מבהירים בעירייה כי טרם הוחלט מה יהיה מסלול התכנון, "ולא ידוע בעת הזו אם בכלל ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח התוכנית או שמא יידרשו הליכי/שלבי תכנון נוספים". לכן ניתן להתרשם כי הדרך עד להתממשות התוכנית עוד רחוקה למדי.

"עד לאישורה של התוכנית אין ולא ניתן להסתמך על נתונים כלשהם, לרבות נתונים כמותיים של כמות זכויות, מספר יחידות הדיור, גבהי הבנייה, מיקום מגרשים ועוד", מוסיפים בעירייה. "חשוב להדגיש כי לעיריית כפר סבא אין כל קשר והיא לא מקיימת שיתוף פעולה עם גורמים כלשהם שמוכרים זכויות במקום, ומתהדרים כביכול בשמה. קידומה של תוכנית, אם ייעשה, יתבצע במסגרת מהלכי התכנון העירוני במוסדות התכנון, על פי הוראות כל דין".

לעירייה אין כל קשר והיא לא מקיימת שיתוף פעולה עם גורמים כלשהם שמוכרים זכויות במקום, ומתהדרים כביכול בשמה. קידומה של תוכנית, אם ייעשה, יתבצע במסגרת מהלכי התכנון, על פי הוראות כל דין"

סיפור זה ממחיש את הבעיה ארוכת השנים בענף הנדל"ן הישראלי, הנוצרת בשל הבטחות שונות ומשונות של גורמים כאלו ואחרים סביב הפשרה עתידית של קרקעות חקלאיות – המלווה בדרך כלל בהבטחות מפליגות, שלא פעם נותרות על הנייר בלבד. כפי שנתין להתרשם מלשון ההודעה, השלב שבו נמצאת תוכנית צפון בן יהודה לא מספק ודאות לגבי כל פרט בתוכנית, שכן ישנם עוד שלבים ארוכים ורבים בדרך לאישורה, אם בכלל, שעשויים עוד לשנותה משמעותית.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות