ירידה של 13.1% בגמר הבנייה ושל 2.3% בהתחלות הבנייה; עלייה של 2% במספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה

כך על פי נתוני הלמ"ס לתקופה שבין אפריל 2019 למרץ 2020 • מחוז ירושלים אחראי רק על 8.2% מהתחלות הבנייה – אך מציג קפיצה של 23.5% • עלייה של 4.4% בהתחלות הבנייה במסגרת תמ"א 1/38

הנתונים טובים פחות - אך ישנן גם נקודות אור (שאטרסטוק)
הנתונים טובים פחות - אך ישנן גם נקודות אור (שאטרסטוק)

אחרי הנתונים הטובים בנוגע לשנת 2019 – מגיעים מספרים טובים קצת פחות באשר להתחלות הבנייה ולגמר הבנייה, בפרסום הרבעוני בנושא מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיצא היום (ה'). על פי הפרסום העדכני, הנוגע לתקופה שבין אפריל 2019 למרץ 2020 חלה ירידה הן בגמר הבנייה והן בהתחלות הבנייה, זאת לצד עלייה בהיקף ההיתרים – ועלייה יפה בפרויקטים להתחדשות עירונית, מכל הסוגים. 

על פי הנתונים, בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 הוחל בבנייתן של כ-50,690 דירות – מספר הנמוך ב-2.3% מהנתון שנרשם בין אפריל 2018 למרץ 2019. המספר הגדול ביותר של דירות שהחלה בנייתן בתקופה זו לפי מחוזות היה במחוז תל אביב - כ-22.6% מכלל הדירות. מחוז ירושלים תרם רק כ-8.2% בלבד מסך כל התחלות הבנייה, אך הוא מציג עלייה של 23.5% בהשוואה לתקופה הקודמת. בבחינת הנתונים לפי יישובים, המספר הגבוה ביותר של דירות שהחלה בנייתן היה בתל אביב - כ-3,575 דירות, אך מדובר בירידה של 2.6% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

ירידה של 13.1% בגמר הבנייה ושל 2.3% בהתחלות הבנייה; עלייה של 2% במספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה

מתוך כלל הדירות בבניינים החדשים שהחלה בנייתן בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020, כ-19.5% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). במחוז צפון, אחוז דירות אלו גבוה משמעותית משאר המחוזות, ועומד על כ-47.4%. במחוז תל אביב מהוות דירות אלה כ-3.7% בלבד.

בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 הסתיימה בנייתן של כ-48,200 דירות, ירידה של כ-13.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה לפי מחוזות נרשם במחוז המרכז - כ-28.8% מכלל הדירות. מחוז ירושלים תרם רק כ-7.5%.

ירידה של 13.1% בגמר הבנייה ושל 2.3% בהתחלות הבנייה; עלייה של 2% במספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה

החדשות הטובות יותר מגיעות מכיוון היתרי הבנייה: מספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה בתקופה המדוברת היה כ-53,360, עלייה של 2% לעומת 12 החודשים הקודמים. כמעט מחצית מסך הדירות בהיתרים שהונפקו היו במחוזות תל-אביב והמרכז (כ-24.3% וכ-23.1% בהתאמה). ההיתרים במחוז ירושלים מהווים רק כ-7.4% בלבד מסך ההיתרים. נתון מעודד נוסף שנכלל בסקירת הלמ"ס נוגע למספר הדירות בבנייה פעילה: כ-119,400 דירות בסוף מרץ 2020, לעומת כ-117,100 דירות בסוף מרץ 2019.

ירידה של 13.1% בגמר הבנייה ושל 2.3% בהתחלות הבנייה; עלייה של 2% במספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה

שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכם בין אפריל 2019 למרץ 2020 ב-12.9 מיליון מ"ר, לעומת 13.4 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים - ירידה של כ-3.8%. מכלל שטח התחלות הבנייה, כ-73.8% נועדו לבנייה למגורים. שטח גמר הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-11.5 מיליון מ"ר, לעומת 12.1 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים - ירידה של כ-5.2%. מכלל שטח גמר הבנייה, כ-74.9% נועדו לבנייה למגורים.

ירידה של 13.1% בגמר הבנייה ושל 2.3% בהתחלות הבנייה; עלייה של 2% במספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה

בחודשים המסוקרים כ-25.6% מהדירות שהחלה בנייתן היו במסגרת מחיר למשתכן - עלייה של 4.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. מספר הדירות הגדול ביותר שהחלה בנייתן במסגרת מחיר למשתכן בחודשים אלו היה במחוז הדרום, עם 46.6%.

בשל הקרבה לתאריך תפוגת תמ"א 38? עלייה בהתחלות הבנייה בהתחדשות עירונית

הלמ"ס מפרטת בסקירתה גם לגבי התחלות הבנייה בפרויקטים להתחדשות עירונית. כך, בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 החלה בנייתן של כ-7,010 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש - עלייה של כ-0.4% לעומת 12 החודשים הקודמים. מתוך דירות אלה, כ-65.6% נבנו במחוז תל אביב, וכ-18.9% - במחוז המרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-3,690 דירות נבנו במסגרת תמ"א 2/38, עלייה של כ-15.8% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

הנתונים המפתיעים באמת נוגעים להתחלות הבנייה במסגרת תמ"א 1/38: בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 החלה בנייתן של כ-3,870 דירות כתוספות בנייה לבניינים קיימים, עלייה של 8.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים; מתוך דירות אלו, כ-2,300 דירות נבנו במסגרת תמ"א 1/38, עלייה של כ-4.4% לעומת 12 החודשים הקודמים. 

אומנם לא ניתן לדעת זאת בוודאות, אך ייתכן שהמספרים המוצגים כאן בהקשר לפרויקטי תמ"א 38 קשורים בעובדה שהשטח מפנים את משמעות התקרבותו של תאריך תפוגת התוכנית – תאריך שלאחריו לא ניתן יהיה לממש עוד את ההטבות הנגזרות ממנה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search