search

שר הפנים דרעי מציע: בקשות שיוגשו עד 16.6 יוכלו ליהנות מהקלות שבס-כחלון

הוראת השעה אמורה לפוג ביום זה – והשר מציע בטיוטת תקנות לאפשר ליזמים שיגישו בקשה עד אותו יום ליהנות מההקלות, בכפוף לאישור הוועדה המקומית • טיוטת התקנות - בכתבה

שר הפנים, אריה דרעי (משרד הפנים)
שר הפנים, אריה דרעי (משרד הפנים)

פתרון זמני לשאלת הקלות שבס-כחלון: שר הפנים, אריה דרעי, מציע כי בקשות עבור קבלת ההקלה, אשר יוגשו עד 16.6.2020 (כולל), יוכלו לקבל אישור לכך - בכפוף לאישור הוועדה המקומית, כמובן.

כידוע, הוראת השעה הידועה בשם הקלות שבס-כחלון מאפשרת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים בשיעור של עד 30% מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש. הוראה זו הותקנה בשנת 2013, והייתה אמורה לפקוע בינואר 2020. תוקפה הוארך באותו חודש על ידי מנהל התכנון, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, במהלך תקופות הבחירות שחלו בשנה האחרונה, וזאת משום כינונה של ממשלה זמנית.

בהתאם לאותה הארכה, תוקף הוראת השעה אמור היה לפוג ב-16.6, כלומר ביום שלישי הקרוב - שלושה חודשים מיום כינון הכנסת, כפי שנקבע אז. לכן הועלתה בימים האחרונים השאלה באשר לתוקפה: האם הוא יוארך שוב, ואם לא – האם יזמים לא יוכל וליהנות עוד מהקלה זו?

מוצע לקבוע הוראת תחולה הזהה להוראת תחולה הקיימת, הקובעת כי הוראת השעה בתקנות תחול לגבי בקשות להקלה שהוגשו לוועדה המקומית לפני מועד הפקיעה, כך שניתן יהיה לדון ולאשר את הבקשה גם לאחר יום הפקיעה"

שר הפנים דרעי הגיש בעקבות כך טיוטת תקנות חדשה, שבה נכתב: "מוצע לקבוע הוראת תחולה הזהה להוראת תחולה הקיימת ביחס להוראת השעה בסעיף 151(ב3) לחוק, הקובעת כי הוראת השעה בתקנות תחול לגבי בקשות להקלה שהוגשו לוועדה המקומית לפני מועד הפקיעה, כך שניתן יהיה לדון ולאשר את הבקשה גם לאחר יום הפקיעה".

כעת נותר להגיש טיוטה זו כמסמך רשמי, ולהעניק לה תוקף שיאפשר את המשך הדיון בהקלות – לכל הפחות עד שיוחלט אם להאריך את תוקף הוראת השעה שוב, או לבטלה. נציין כי ההערכות הן שההקלות יבוטלו לגמרי, בין היתר על סמך תוכנית שפרסם פורום איכות תכנון במנהל התכנון בפברואר 2019, ושמטרתה ביטול ההקלות ומציאת מכשירים אחרים במקומן.

לעיון בטיוטת התקנות הגיש שר הפנים לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search