search

התחדשות עירונית ב-2019: 98,107 יח"ד אושרו; משך פרויקט תמ"א 38 התארך בכשנתיים וחצי

דו"ח הרשות להתחדשות עירונית מציג עלייה משמעותית במספרים – בעיקר בפינוי-בינוי • הזמן הנדרש לאישור תוכנית פינוי-בינוי במחוזית התקצר ל-4.6 שנים • ירידה מתמשכת בבקשות להיתרים בתמ"א 38

מתחמי הפינוי-בינוי הגדולים הולכים ומתרבים - אילוסטרציה (שאטרסטוק)
מתחמי הפינוי-בינוי הגדולים הולכים ומתרבים - אילוסטרציה (שאטרסטוק)

98,107 יחידות דיור בתוכניות מאושרות, 100,552 יחידות דיור בתכנון ועוד 15,872 יחידות דיור שזכו להיתר בנייה: זהו ההספק שמציגה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במסגרת הדו"ח המסכם לשנת 2019 שמפורסם היום (ב'). לשם השוואה, בשנת 2018 אושרו בסך הכול 70,891 יחידות דיור, כך שהמספרים ב-2019 מבטאים עלייה של כ-38.4% לעומת השנה הקודמת לה.

התחדשות עירונית ב-2019: 98,107 יח"ד אושרו; משך פרויקט תמ"א 38 התארך בכשנתיים וחצי

הדו"ח מתייחס, כמובן, גם לפעילות הוותמ"ל ומציין כי בשנת 2019 לבדה הוכרזו וקודמו בוותמ"ל 21 מתחמים, ובהם 35,774 יח"ד חדשות - מהן 27,749 יח"ד תוספתיות (כלומר דירות חדשות). בשנתיים האחרונות הוכרזו 33 מתחמי פינוי-בינוי כמתחמים מועדפים לדיור, ובהקשר זה מציינים בדו"ח כי בשנת 2019 21 מתוך 42 ההכרזות על מתחמים מועדפים לדיור היו בנוגע למתחמי פינוי-בינוי. משך התכנון הממוצע לתוכניות התחדשות עירונית שאושרו בוותמ"ל עמד ב-2019 על 19.2 חודשים.

בהמשך ישיר לכך, גם בבחינת כלל הפרויקטים לפינוי-בינוי המספרים ב-2019 חיוביים מאוד: התוכניות שאושרו בשנה שעברה כוללות 26,556 יחידות דיור, זאת לעומת 12,812 בלבד ב-2018 – עלייה של יותר מפי שניים. בתמ"א 38 מספר היתרי הבנייה מוסיף לעלות, והגיע ל-600 ב-2019 (לעומת 44 בלבד ב-2010), אך מספר הבקשות הולך ויורד, ככל הנראה בשל הכוונה להביא לסיומה של התוכנית באוקטובר 2022. 624 בקשות להיתרים במסגרת תמ"א 38 ניתנו בשנה החולפת, זאת לעומת 1,073 בשנת השיא, שנת 2014.

התחדשות עירונית ב-2019: 98,107 יח"ד אושרו; משך פרויקט תמ"א 38 התארך בכשנתיים וחצי

בשנת 2019 דווח לממונה חוק המכר על מכירת 2,859 דירות חדשות במסגרת מיזמים להתחדשות עירונית, מתוך 22,474 דירות חדשות שדווח לממונה על מכירתן. אם כן, שיעור מכירת דירות במיזמי התחדשות עירונית הוא 12.7% מכלל הדירות החדשות שדווח על מכירתן לממונה בשנה זו. המספר עצמו גבוה במעט מהמספר שנרשם בשנה שעברה, כך על פי הרשות להתחדשות עירונית, אך שיעור הדירות שנמכרו במסגרת התחדשות עירונית מתוך כלל הדירות שנמכרו ירד מעט – עקב העלייה במספר העסקאות הכולל.

מוסדות התכנון מזדרזים בפרויקטים לפינוי-בינוי –
אך מתעכבים בפרויקטי תמ"א 38

אחד הנתונים המעניינים ביותר בכל הנוגע להתחדשות עירונית הוא משך הזמן הנדרש עד לאישור תוכניות במוסדות התכנון. הדו"ח של הרשות הממשלתית מציג את משכי הזמן עד לאישור תוכניות פינוי-בינוי במסלול הרשויות המקומיות, משלב הדיון בוועדה המקומית ועד לאישור התוכנית. על פי נתונים אלו, התקצר התהליך משמעותית בכל הנוגע לתוכניות אלו, משיא של 8.7 שנים ב-2014, ל-4.6 שנים ב-2019. מדובר בקיצור משמעותי גם בהשוואה ל-2018, אז נדרשו 7.1 שנים לאישור תוכנית במסלול זה.

התחדשות עירונית ב-2019: 98,107 יח"ד אושרו; משך פרויקט תמ"א 38 התארך בכשנתיים וחצי

מנגד, פרויקטים במסגרת תמ"א 38 נדרשים לזמן ממושך הרבה יותר עד לאישורם: תהליך הוצאת ההיתר בתמ"א 38, שארך בעבר פחות משנה, התארך בעשור האחרון והגיע עד ליותר משלוש שנים ב-2019, הן בתמ"א 1/38 והן בתמ"א 2/38. הליך הקמת הפרויקט התארך בכחצי שנה בהשוואה לשנת 2018. כך, התהליך כולו התארך ביותר משנתיים וחצי בתוך כעשור. נציין כי ברמת גן חל הזינוק הגדול ביותר במשך הזמן להוצאת היתרי בנייה בתמ"א 38 – משנה לערך בשנת 2010, ליותר מארבע שנים ב-2019.

התחדשות עירונית ב-2019: 98,107 יח"ד אושרו; משך פרויקט תמ"א 38 התארך בכשנתיים וחצי

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חיים אביטן: "בשנת 2019 נראית עלייה גורפת במדדים, ובעיקר בתחום היתרי הבנייה והתכנון. אישור התוכניות מתאפשר בעיקר הודות לעבודתה של הוותמ"ל, המאפשרת אישור מאסיבי של תוכניות, ובזכותה ראינו בשנה זו השקעה בערים שעד כה לא הייתה בהן התחדשות עירונית כלל. דבר זה הוא-הוא היוצר את השינוי הניכר.

בזכות המשך העבודה המאומצת ועובדינו המסורים נמשיך ונגדיל את ההתחדשות העירונית בישראל. אני מאמין כי הדו"חות הבאים יציגו עלייה נוספת, התחדשות עירונית רבה יותר וערים רבות יותר שמתחוללת בהן התחדשות עירונית. כעת עינינו נשואות אל הפריפריה, אשר התחלנו בה בתכנון. מטרתנו המרכזית היא להרחיב את פעילותנו בערים אלו, ואנו פועלים בכל המישורים לוודא שזה יקרה עוד בקרוב".

חיים אביטן

סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, עינת גנון: "שנת 2019 הייתה מאתגרת ורוויה בתהפוכות בתחום ההתחדשות העירונית, החל בשינויי מדיניות מקומיים כתוצאה מהבחירות לרשויות המקומיות וחילופי כוח האדם המקצועי שנלווה לכך, דרך ההחלטה הדרמטית בדבר עתידה של תמ"א 38 וכלה בהגבלת פעולתם של משרדי הממשלה עקב קיומה של ממשלת מעבר מתחילת השנה.

עם כל הקשיים והאתגרים הללו פעלנו להפיק את המיטב והמשכנו לקדם במלוא המרץ, ככל שהתאפשר, את התהליכים המורכבים בעולם ההתחדשות העירונית. כולי תקווה שבשנה הקרובה נצליח לקדם את היוזמות והרעיונות שגיבשנו בשנה האחרונה, ושיש בהם כדי להסיר חסמים ולייעל תהליכים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות