נכסים ובנין -הסכם למכירת החברה לבעלי תנופורט תמורת 800 מיליון שקל

סכום העסקה נמוך ב-55 מיליון שקל מהסכום שהיו אמורות לשלם מגה אור וביג – אך הוא כולל גם תוספת שתיגזר מה-FFO של ישפרו עד סוף 2020

בעל השליטה בנכסים ובנין, אדוארדו אלשטיין (נכסים ובנין)
בעל השליטה בנכסים ובנין, אדוארדו אלשטיין (נכסים ובנין)

חברת ישפרו תימכר, כך נראה, לבעלי חברת תנופורט, כידן דהרי וירון אדיב. חברת נכסים ובנין, חברת האם של ישפרו, הודיעה היום (א') כי התקשרה בהסכם למכירת חברת הבת לשניים, תמורת 800 מיליון שקל. יש לציין כי סכום זה נמוך ב-55 מיליון שקל מהסכום שהציעו מגה אור וביג מרכזי קניות, וכן תנופורט עצמה, במסגרת עסקת הרכישה שהתגבשה לפני כחודש וחצי. עם זאת, ההסכם כולל תמורה נוספת, שתחושב על פי תזרים המזומנים מפעילות ישפרו ללא השפעות חד-פעמיות (ה-FFO), מיום חתימת ההסכם ועד לסוף שנת 2020 או עד למועד השלמת העסקה.

"בכפוף להשלמת ההסכם, הרוכשים ירכשו את מלוא החזקותיה של החברה (ושל חברה בת בבעלות מלאה של החברה) במניות ישפרו, המהוות %100 מהונה המונפק של ישפרו", כך מעדכנת נכסים ובנין בהודעתה, "וכן ירכשו (על דרך ההמחאה) את זכויותיה של החברה מכוח הלוואות בעלים שהעמידה לישפרו, שיתרתן למועד דוח זה הינה כ-223 מיליון שקל.

במקרה שבו יבקשו הרוכשים לדחות את מועד ההשלמה כך שיחול לאחר סוף 2020, הם יהיו מחויבים, כתנאי לדחייה זו, להפקיד עד ליום 31.12.2020 סכום נוסף של 100 מיליון שקל לחשבון החברה, והיתרה תשולם במועד ההשלמה הנדחה, שבכל מקרה יחול לא יאוחר מיום 31.3.2021".

אם תושלם העסקה החברה צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים הפסד בסכום של כ-25 מיליון שקל – בכפוף לשינויים בהון המיוחס לבעלים של ישפרו מסוף 2019 ועד למועד השלמת העסקה"

נכסים ובנין מציינת כי אם תושלם העסקה מול בעלי תנופורט היא צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים הפסד בסכום של כ-25 מיליון שקל – "בכפוף לשינויים בהון המיוחס לבעלים של ישפרו מסוף 2019 ועד למועד השלמת העסקה".

תנופורט פועלת בתחום הנכסים המניבים, וברשותה כיום נכסים בהיקף של כ-160,000 מ"ר. בין היתר היא מחזיקה בקניון עד הלום באשדוד, שבו 22,000 מ"ר בנויים. אגב, דהרי ואדיב איימו לתבוע את נכסים ובנין בזמנו, על רקע בחירתה בהצעתן של מגה אור וביג.

"החברה עמדה ועומדת על מלוא טענותיה וזכויותיה מכוח הסכם מגה אור"

ההודעה של נכסים ובנין לרשות לניירות ערך מהיום לא סותמת את הגולל על ההתקשרות מול מגה אור וביג, מכמה בחינות. ראשית, בהסכם מול בעלי תנופורט משאירה החברה פתח להתקיימות ההסכם הראשון לרכישת ישפרו – כלומר לכך שמגה אור וביג יהיו אלו שירכשו את חברת הבת בסופו של דבר. כך, ההסכם שפורסם היום כולל "תנאי מפסיק אשר לפיו הוא יתבטל אוטומטית במקרה שבו מגה אור תתקן את הפרות הסכם מגה אור על ידה, עד ליום 20.4.2020".

החברה התקשרה בעסקה הנוכחית לאחר שמגה אור וביג הודיעו לחברה ולישפרו כי בשלב זה לא ניתן להתקדם בביצוע העסקה המקורית, וכדי להקטין את נזקיה"

עוד כותבת החברה בהודעתה מהיום כי היא "התקשרה בעסקה הנוכחית לאחר שמגה אור וביג הודיעו לחברה ולישפרו כי בשלב זה לא ניתן להתקדם בביצוע העסקה המקורית, וכי ככל שיש בידי החברה להתקדם בביצוע עסקה חלופית, אזי לא תהיינה להן כל טענות בעניין כלפי החברה וישפרו".

נוסף לכך נכתב כי העסקה מול בעלי תנופורט נעשתה "כדי להקטין את נזקיה של החברה, בהמשך להפרות על ידי מגה אור וביג של הסכם מגה אור. לאור הפרתה היסודית של מגה אור את תנאיו של הסכם מגה אור, ומבלי לגרוע מכל טענה או סעד אחר של החברה בעניין זה, זכאית החברה לפיצוי מוסכם, כמפורט בהסכם מגה אור. יצוין שהחברה עמדה ועומדת על מלוא טענותיה וזכויותיה מכוח הסכם מגה אור, לרבות על זכותה לפיצוי בגין כלל הנזקים שנגרמו וייגרמו לה בגין הפרות ההסכם כאמור".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search