בשל תיקון בפרק השומות של מועצת מקרקעי ישראל: השמאי הממשלתי מקפיא הטיפול בכל השומות

השמאי אהוד עיני שלח מכתב חריף לשר המשפטים ולמנכ"ל רמ"י ובו הודיע על הקפאת הטיפול בהשגות על שומות שנערכות מטעם הרשות • "ההחלטה פגומה מיסודה, ואינה ניתנת לביצוע" • מכתב השמאי הממשלתי - בכתבה

השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני. "איני רואה חובה ואף איני יכול לפעול על פי ההחלטה" (יח"צ)
השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני. "איני רואה חובה ואף איני יכול לפעול על פי ההחלטה" (יח"צ)

השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני, מקפיא את הטיפול בכל ההשגות על שומות שנערכות מטעם רשות מקרקעי ישראל: במכתב ששלח השמאי הממשלתי אתמול (ד') לשר המשפטים, עו"ד אמיר אוחנה, למנכ"ל רמי, עדיאל שמרון, לעו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ולגורמים נוספים, הוא מוחה על החלטה שקיבלה לאחרונה מועצת מקרקעי ישראל באשר לתיקון סעיפים שונים בפרק השומות בקובץ החלטות המועצה.

המועצה נוהגת להתכנס אחת לתקופה ולדון בקובץ ההחלטות הארוך, הכולל מאות עמודים. לא פעם מתבצעים תיקונים ועדכונים רבים במסגרת זו – ואחד התיקונים הללו הקפיצו ממקומו את השמאי הממשלתי, שמיהר לכתוב מכתב שבו הוא מכריז מפורשות: "מרגע זה כל השגה שהתקבלה אך טרם נדונה, וכל השגה שתתקבל במשרדנו החל מהיום, תוחזר ולא תטופל, זאת עד לביטול החלטת המועצה".

בהחלטת המועצה נכתב כי במאי 2011 אושרה החלטת המועצה מספר 1237, שעניינה תוקף שומות – החלטה שכיום נקראת גם סעיף 4.20. "בתקופת תוקפה של ההחלטה נמצא כי קיימת אי-בהירות בדבר יישום סעיפים שונים בהחלטה, וכי נכון לתקנה בכמה נושאים, כמו גם להבהיר ולדייק אותה", נרשם בדברי ההסבר לתיקון. "כך, חלק מההוראות התקפות מקשה על ההתנהלות העסקית ברשות בהתייחס למועד הקובע בשומה, אין התייחסות לשומה היסטורית, לדמי שימוש שלא כדין בגין תקופת עבר ולהצמדה. כמו כן, אין בהחלטה מגבלות לתקופה שבה ניתן לבצע עסקה על בסיס שומה לאחר אישורה העקרוני במרחב". 

לעיון בפרטי התיקון לחצו כאן

לפי דברים אלו נראה כי מדובר בתיקון תמים למדי, אך תוכנו – הכולל כ-17 סעיפים ושלל תתי-סעיפים, ומתפרס על פני כשבעה עמודים - קומם את השמאי עיני. "ההחלטה החדשה מהווה שינוי מהותי להחלטות קודמות וקובעת הליכים חדשים הקשורים באופן ישיר לתחום שמאות המקרקעין בכלל ולעבודת אגף השמאות במשרד המשפטים בפרט", כותב השמאי במכתבו.

הרשות, כצד בהליך, תהיה מעורבת בקביעת ההרכב של הוועדה. הוראה זו, כמו גם הוראות אחרות בהחלטה, מהוות בפגיעה חמורה בסמכות ובעצמאות הוועדה והשמאים המחוזיים, אשר תפקידם להכריע בהשגה ללא מורא וללא משוא פנים"

"לדוגמה: על פי ההחלטה 'הנהלת הרשות רשאית שלא לפעול בהתאם להחלטה בהשגה שניתנה שלא בהתאם לקבוע בהוראות סימן זה'. המשמעות למעשה – החלטה בהשגה מהווה המלצה בלבד והרשות תחליט אם לקיימה או לא. להבנתי מדובר בחוסר יעילות משווע שאף עלול לייצר הליכי סרק ודיונים מיותרים, שיגרמו לעיכוב משמעותי בעסקאות במשק.

דוגמה נוספת: על פי ההחלטה 'קביעת זהות חברי הוועדה בכל הרכב יהא בהתאם לכללים שיקבעו על ידי השמאי הממשלתי בתיאום עם מנהל הרשות'. המשמעות למעשה – הרשות, כצד בהליך, תהיה מעורבת בקביעת ההרכב של הוועדה. הוראה זו, כמו גם הוראות אחרות בהחלטה, מהוות בפגיעה חמורה בסמכות ובעצמאות הוועדה והשמאים המחוזיים, אשר תפקידם להכריע בהשגה ללא מורא וללא משוא פנים".

בהחלטה ליקויים רבים נוספים גם מהצד הטכני, כמו הוראה הנוגדת את תקנות שמאי המקרקעין ואת התקינה השמאית ועד התערבות בהליכים הפנימיים בעבודת השמאי הממשלתי ובשיקול הדעת השמאי"

השמאי עיני מוסיף וכותב כי "בהחלטה ליקויים רבים נוספים גם מהצד הטכני, כמו הוראה הנוגדת את תקנות שמאי המקרקעין ואת התקינה השמאית ועד התערבות בהליכים הפנימיים בעבודת השמאי הממשלתי ובשיקול הדעת השמאי. ישנם עוד סעיפים רבים בהחלטה שנכון יהיה להידרש להם בבוא העת, לכשיתקיים דיון מחודש בהחלטה, כנדרש.

נראה שההחלטה פגומה מיסודה, ודינה ביטול. מה גם שנוכח הסתירות והקשיים שבה היא אינה ניתנת לביצוע. לכן איני רואה חובה ואף איני יכול לפעול על פיה. לאור האמור לעיל וכן לאור העובדה שההחלטה מאיינת למעשה את משמעות ההחלטות בהשגות, לא נוכל לקיים עוד דיונים בהשגות. המשמעות היא שמרגע זה כל השגה שהתקבלה אך טרם נדונה, וכל השגה שתתקבל במשרדנו החל מהיום, תוחזר ולא תטופל, זאת עד לביטול החלטת המועצה".

לעיון במכתבו של השמאי הממשלתי לחצו כאן

גם שמאית המקרקעין והמשפטנית נחמה בוגין מבקרת את החלטת התיקון של המועצה: "מדובר במחטף שערורייתי של מועצת מקרקעי ישראל, אשר מעקר מתוכן את הליך ההשגות על שומות רמ"י. הרשות היא צד לדיון, ולכן אינה יכולה להיות מעורבת בקביעת ההרכב שדן בהשגות ובוודאי שהיא חייבת לציית לפסיקה. לא יעלה על הדעת שצד לדיון יוכל לקבל פסיקה שיפוטית כהמלצה בלבד. 

רשות היא צד לדיון, ולכן אינה יכולה להיות מעורבת בקביעת ההרכב שדן בהשגות ובוודאי שהיא חייבת לציית לפסיקה. לא יעלה על הדעת שצד לדיון יוכל לקבל פסיקה שיפוטית כהמלצה בלבד"

במקרים רבים שומות רמ"י גבוהות בעשרות אחוזים מהערך הנכון לתשלום. אי-מתן אפשרות לנישום לערער בצורה ראויה ושוויונית לא רק שמקפחת קשות את זכויותיו, אלא עלולה לייצר מניעה של עסקאות רבות על קרקעות למגורים ולשימושים נוספים, עסקאות שהמשק כה זקוק להן, ובכך ייגרם נזק כלכלי מתמשך ובלתי הפיך למשק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search