אפריקה מגורים ונוה שוסטר יקימו 145 יח"ד בסמוך לכפר הירוק

השתיים זכו במגרש בשטח של כ-7,700 מ"ר ברמת השרון, שעליו ניתן לבנות גם כ-250 מ"ר של שטחי מסחר • ישלמו על הקרקע 27.45 מיליון שקל

דליה שוסטר, יו"ר ובעלי חברת נוה שוסטר (יח"צ)
דליה שוסטר, יו"ר ובעלי חברת נוה שוסטר (יח"צ)

חברת אפריקה מגורים וחברת נוה שוסטר יחזרו לעבוד יחד – ויקימו מתחם עם 145 יחידות דיור ו-250 מ"ר מסחר בסמוך לכפר הירוק, בתחומי העיר רמת השרון. כך הודיעה הבוקר (ד') אפריקה מגורים לרשות לניירות ערך, בעקבות בחירת הצעתן של החברות כהצעה הזוכה במגרש בן כ-7,700 מ"ר. החברות ישלמו 27.45 מיליון שקל תמורת המגרש – סכום שיחלקו בחלקים שווים.

הזכייה מספקת לחברות את הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם לרכישת זכויות חכירה במגרש 127, לפי תוכנית רש/1084 (553-0116335) שמטרתה הקמת רובע מגורים לצד פארק ורצועת פנאי, נופש וספורט, בדרומה של רמת השרון.

"זכות הרכישה נרכשת מחברה ומגורמים פרטיים אשר אינם קשורים לחברה או למי מטעמה", נכתב בהודעת החברה, "שקיבלו את זכות הרכישה במסגרת הסכם השבה ופיצוי, לפיו הם זכאים לרכוש את המגרש כנגד תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך שומת המגרש של רמ"י ובתוספת הוצאות פיתוח לרשות המקומית.

נכון למועד ההודעה טרם בוצעו עבודות הפיתוח במגרש. להערכת החברה, הוצאת היתרי בנייה תתאפשר, ככל הנראה, רק לאחר השלמת עבודות הפיתוח, כאשר בשלב זה לא ידוע על מועדי ביצוען"

בהתאם לתב"ע החלה על המגרש ניתן להקים 145 יחידות דיור ושטחי מסחר בהיקף של כ-250 מ"ר. נכון למועד ההודעה טרם בוצעו עבודות הפיתוח במגרש. להערכת החברה, הוצאת היתרי בנייה תתאפשר, ככל הנראה, רק לאחר השלמת עבודות הפיתוח, כאשר בשלב זה לא ידוע על מועדי ביצוען".

עוד נכתב בהודעה כי בהתאם לתנאי זכות הרכישה, אפריקה מגורים ונוה שוסטר רשאיות להודיע לרמ"י עד לתחילת אפריל הקרוב על רצונן לשלם בגין הזכויות במגרש דמי חכירה מהוונים בסך של כ-144 מיליון שקל, או לדחות את תשלום דמי החכירה המהוונים ולשלם לרמ"י דמי חכירה מהוונים בהתאם לשומה עדכנית, שתיערך סמוך למועד הוצאתם של היתרי הבנייה. בהתאם לשומת המגרש הנוכחית של רמ"י, שווי המגרש מוערך בכ-158 מיליון שקל.

נזכיר כי במרץ 2001 סיכמו שתי החברות להקים במשותף 310 דירות בשני פרויקטים בגבעתיים, והעריכו בזמנו כי שווי מכירת הדירות בפרויקטים הללו יעמוד על 101 מיליון דולר. כתשע שנים מאוחר יותר החליטה נוה שוסטר על פירוק השותפות, בשל טענות להפרת חוזה, והחלה למכור את הדירות בפרויקט, שנקרא "מגדל הפארק", באופן עצמאי.

עוד נזכיר פרשה נוספת בגבעתיים שבמרכזה עמדה חברת נוה שוסטר – פרשת הקאנטרי קלאב בגבעתיים, שבה אחר כ-30 שנים של מחלוקות ודיונים החליט בית המשפט העליון כי החברה לא תשלם היטל השבחה בסך 52 מיליון שקל לעיריית גבעתיים, בפרויקט שבו בנתה החברה 140 יחידות דיור.

התוכנית להקמת רובע המגורים החדש ברמת השרון מציעה מתווה להקמת כ-3,250 יחידות דיור, בבנייה שנעה בין תשע ל-21 קומות. היא כוללת 300 יחידות דיור לדיור מוגן, ומגדירה כי 30% מ-3,250 יחידות הדיור יהיו דירות קטנות

התוכנית להקמת רובע המגורים החדש ברמת השרון מציעה מתווה להקמת כ-3,250 יחידות דיור, בבנייה שנעה בין תשע ל-21 קומות. היא כוללת 300 יחידות דיור לדיור מוגן, ומגדירה כי 30% מ-3,250 יחידות הדיור יהיו דירות קטנות. היא כוללת גם פארק נופש סמוך, אחת משלוש רצועות פארק מטרופוליניות במחוז תל אביב - פארק אילון, פארק רצועת הנופש ופארק הירקון). פארק זה ישמש את העיר ואת באי המטרופולין. כמו כן מגדירה התוכנית אזור לספורט ונופש ובו כלול מתחם הטניס הקיים של רמת השרון, ואפשרות להקמתם של מתקנים נוספים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search