בין 2017 ל-2019: זינוק של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז ת"א

כך על פי נתוני הלמ"ס המסכמים את השנה החולפת • מספר הדירות שנמכרו בכל הארץ ב-2019 עמד על 32,456 – עלייה של 32% לעומת 2017 ושל 42% לעומת 2018

עלייה משמעותית הן במכירת דירות חדשות והן בביקוש לדירות ב-2019 (שאטרסטוק)
עלייה משמעותית הן במכירת דירות חדשות והן בביקוש לדירות ב-2019 (שאטרסטוק)

זינוק מרשים במספר הדירות שנמכרו לאורך 2019, בהשוואה לשנתיים הקודמות לה – כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפורסמים היום (ה'). על פי נתונים אלו, מספר הדירות שנמכרו בשנה החולפת עמד על 32,456 - גבוה ב-32% ממספר הדירות שנמכרו ב-2017, וגבוה ב-42% מ-2018. למעשה, ההבדל בין 2019 ל-2018 עומד על כמעט 10,000 דירות.

בין 2017 ל-2019: זינוק של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז ת"א

התמונה הופכת מסקרנת עוד יותר לאחר פילוח המחוזות: על פי נתונים אלו, נרשמה קפיצה של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז תל אביב בין השנים 2017 ל-2019. מחוז דרום רשם קפיצה משמעותית גם כן, של 34%, בין 2017 ל-2019. במחוז ירושלים ההבדל עומד על 17% בלבד – אך בדצמבר האחרון נמכר מספר הדירות הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות בעיר הבירה: 332 דירות בסך הכול בחודש האחרון של השנה. המחוז היחיד שבו נרשמה ירידה בנתון זה, הן בין 2017 ל-2018 והן בין 2018 ל-2019, הוא מחוז יהודה ושומרון.

מהלמ"ס נמסר עוד כי בחינת נתוני המגמה מראה על עלייה במספר הדירות החדשות שנמכרו, מחודש מרץ 2018, בקצב של 2.5% לחודש. עוד מציינת הלמ"ס, כבכל פרסום דומה, את נתוני רשות המיסים, המצביעים על כ-36,740 עסקאות למכירת דירות חדשות ב-2019, עלייה של 28.4% לעומת 2018. נזכיר בהקשר זה גם את נתוני אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שפורסמו שלשום, ומצביעים על כ-40,000 דירות חדשות שנמכרו ב-2019. הלמ"ס מסבירה את הפער בנתונים ומציינת שהוא "יכול לנבוע מביצוע עסקאות רכישה טרום קבלת היתר, שוני בהגדרות (לדוגמה: הכללת עסקאות מסוימות במסגרת קבוצות רכישה כעסקאות לרכישת דירה), פערים בתקופות הפרסום (ביטול עסקאות) וזיהוי של שלמות עסקאות".

שנת 2019 הציגה נתונים גבוהים גם מבחינת הכמות המבוקשת של דירות חדשות, שעמדה לאורך השנה על 50,270 דירות – זאת לעומת 40,799 דירות ב-2018 ו-43,006 דירות ב-2017. בחינת נתוני המגמה מראה כי ישנה מגמת עלייה בקצב של 1.4% מחודש מרץ 2018 עד דצמבר 2019, זאת בעוד בין החודשים יוני 2016 עד פברואר 2018 נרשמה מגמת ירידה בקצב של 1.3% לחודש.

ומה באשר למספר הדירות החדשות שנמכרו בכל עיר? רמת גן היא המובילה את הרשימה, נכון ל-2019, עם 1,583 דירות בסך הכול, והרצליה שנייה עם 1,394 דירות. תל אביב מייד אחריה, עם 1,323 דירות. בירושלים, העיר הגדולה בישראל מבחינת מספר התושבים, רביעית עם 1,293 דירות.

בין 2017 ל-2019: זינוק של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז ת"א

כ-46.7% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2019 היו במחוזות המרכז ות"א -24.9% במחוז המרכז ו-21.8% במחוז ת"א. הכמות המבוקשת שנרשמה במחוז ירושלים היא 6.3% בלבד, וממחישה את המגמה החלשה שהציגה העיר לאורך כל השנה, בפרסומים השונים.

בין 2017 ל-2019: זינוק של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז ת"א

עוד נכתב בפרסום הלמ"ס, באשר לדיוק הנתונים, כי "מספר הדירות החדשות שנמכרו החל בינואר 2019 מתבסס על סקר טלפוני של הלמ"ס בלבד (עד שנת 2018 דווחה ללמ"ס מכירת הדירות של הפרויקטים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון, בקובץ מנהלי חודשי. נתונים אלה שולבו בלמ"ס עם נתוני הסקר). תהליכי ההתאמה והשיפור בנתונים ממשיכים להתבצע, בכוונה לשקף את התמונה המדויקת ביותר האפשרית למועד הפרסום ולתקופה הנסקרת. לכן, השוואת נתוני 2019 לתקופות קודמות אינה אפשרית בשלב זה".

עלייה של 17% במספר הדירות שנמכרו בין אוקטובר לדצמבר 2019

לצד הסיכום השנתי כולל פרסום הלמ"ס, כרגיל, גם ניתוח תלת-חודשי, שמתייחס הפעם לחודשים אוקטובר-דצמבר 2019. על פי נתונים אלו, נמכרו בתקופה זו כ-9,150 דירות חדשות - עלייה של 17.0% לעומת שלושת החודשים שלפניהם (יולי-ספטמבר 2019). לאחר ניכוי העונתיות מדובר בעלייה של 12.8%.

על פי הדיווחים לרשות המיסים, בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2019 בוצעו כ-9,680 עסקאות של מכירת דירות חדשות (מתוכן 5.4% עסקאות שטרם נבדקו ואושרו על ידי רשות המיסים) – מספר המבטא דווקא ירידה, של 1.2%, לעומת שלושת החודשים הקודמים.

בין 2017 ל-2019: זינוק של 75% במספר הדירות שנמכרו במחוז ת"א

הכמות המבוקשת של דירות חדשות בין אוקטובר לדצמבר 2019 עמדה על 13,250 דירות - עלייה של 11.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2019). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 9.2% לעומת התקופה הקודמת. כ-53.3% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות בתקופה זו היו במחוזות המרכז ות"א (27.1% במחוז ת"א ו-26.3% במחוז המרכז), לעומת כ-14.8% בלבד במחוזות ירושלים וחיפה יחד (6.7% במחוז ירושלים ו-8.1% במחוז חיפה).

בסוף דצמבר 2019 עמד מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה על כ-38,110 דירות, לעומת 38,970 דירות בסוף נובמבר 2019. מספר חודשי ההיצע בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2019 (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה יימכרו) הוא 13.1 חודשים בממוצע, בהנחה שקצב מכירתן בחודשים אלו יהיה זהה לקצב המכירה שנרשם במהלך דצמבר 2019. בינואר 2019 עמד נתון זה על 17 חודשים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search