search

מספר הדירות החדשות שנמכרו ב-2019 – הגבוה ביותר מ-2002 לפחות

לאורך השנה נמכרו 40,000 דירות חדשות, כולל מחיר למשתכן, מספר המבטא גידול של 31% בהשוואה ל-2018 • גידול של 11% במספר הדירות הכולל: 110,000 ב-2019

שיא חדש במכירת דירות חדשות - הגבוה מ-2002 (שאטרסטוק)
שיא חדש במכירת דירות חדשות - הגבוה מ-2002 (שאטרסטוק)

גידול במספר הכולל של הדירות שנמכרו ב-2019 – ושיא של כ-18 שנים לפחות במספר הדירות החדשות שנמכרו לאורך השנה: על פי נתוני אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, במסגרת הסקירה השבועית של האגף שפורסמה היום (ג'), מספר הדירות החדשות שנמכרו לאורך 2019 עמד על כ-40,000 – גידול של 31% בהשוואה ל-2018, ומספר שנחשב לשיא מאז שנת 2002 לפחות, השנה שבה החלו להיאסף הנתונים באופן רשמי. 

עוד עולה מהנתונים של אגף הכלכלנית הראשית כי בשנת 2019 נמכרו כ-110,000 דירות בסך הכול – גידול של 11% בהשוואה לשנת 2018. מספר זה שווה או נמוך אך במעט ממספרי השיא שנרשמו מבחינת נתון זה בשנים 2013 ו-2016. בסקטור היד השנייה נמכרו כ-70,000 דירות לאורך 2019 – בדומה לרמה ב-2018, וזאת למרות ירידה מתמשכת בשיעור העסקאות בסקטור זה בחודשים האחרונים, כפי שיובא בהמשך בפירוט נרחב יותר.

יש לציין כי בשני הנתונים, הן של מספר הדירות הכולל והן של מספר הדירות החדשות הכולל, נכללות גם עסקאות בסבסוד ממשלתי, כלומר עסקאות למכירת דירות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. בנטרול העסקאות בסבסוד ממשלתי, הגידול במספר העסקאות הכולל עומד על 4%, והמספר הכולל של דירות שנמכרו עומד על 93,000; באשר למספר הדירות החדשות, ללא עסקאות מחיר למשתכן נמכרו ב2019 23,000 דירות – רמה גבוהה יותר מ-2017 ומ-2018, אך נמוכה ב-23% מ-2016.

דצמבר 2019: זינוק במכירת דירות חדשות בת"א; 
ירידה נוספת בשוק היד השנייה

נתוני אגף הכלכלנית הראשית כוללים, כתמיד, התייחסות גם ברמה החודשית – הפעם לנתוני חודש דצמבר 2019. על פי הנתונים, בחודש זה נרכשו 11,400 דירות, גידול של 6% בהשוואה לדצמבר 2018. מספר העסקאות בשוק החופשי (בניכוי המכירות במסגרת מחיר למשתכן) עמד בחודש זה על 9,400, גידול של 2% בהשוואה לדצמבר שלפניו.

בהשוואה רב-שנתית של רמת המכירות בשוק החופשי בחודשי דצמבר בעשור האחרון, "מדורג" דצמבר 2019 בחצי התחתון של דירוג זה. יש לציין כי חלק משמעותי מכך נוגע לסקטור הדירות מיד שנייה – שם נמשכת ההצטמקות במספר העסקאות: 6,700 עסקאות נרשמו בדצמבר בסקטור זה – ירידה של 5% בהשוואה לדצמבר 2018. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי החולשה במכירת דירות יד שנייה הקיפה את כל האזורים, למעט חדרה ונתניה. נזכיר כי בנובמבר מספר העסקאות היה גבוה רק ב-16% מהשפל ההיסטורי בסקטור זה, שנרשם ב-2008, בצל המשבר הכלכלי העולמי. 

סך הדירות החדשות (כולל מחיר למשתכן) שנמכרו בחודש דצמבר עמד על 4,700, גידול של 26% בהשוואה לדצמבר 2018. שיעור גידול דומה נרשם גם במכירת דירות חדשות בשוק החופשי, זאת במידה רבה על רקע מבצע מכירות גדול בת"א, שהביא לזינוק של 300% במכירת דירות חדשות באזור זה – כ-400 דירות בסך הכול בדצמבר. זוהי הרמה הגבוהה ביותר במכירת דירות חדשות באזור ת"א מאז יוני 2015. למעשה, הפעילות בתחום הדירות החדשות "מפצה" משמעותית על הנתונים העגומים בסקטור הדירות מיד שנייה.

1,900 דירות נמכרו בדצמבר 2019 במסגרת מחיר למשתכן - גידול של 28% בהשוואה לדצמבר 2018. מכירת הדירות השוק החופשי הסתכמה בחודש האחרון של 2019 ב-2,700 דירות, גידול של  24% בהשוואה לדצמבר 2018 - והרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2016.

רכישות משפרי הדיור בחודש דצמבר הסתכמו ב-3,900 דירות, עלייה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. מספר "חודשי המדף" של הדירות הנמכרות על ידי משפרי הדיור, שהקדימו לרכוש דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת, נותר על רמה גבוהה של 20 חודשים - פרק זמן ארוך בחצי שנה בהשוואה לדצמבר אשתקד.

הרכישות של דירה ראשונה בשוק החופשי בחודש דצמבר הסתכמו ב-4,000 דירות, ירידה של 2% בהשוואה לדצמבר 2018. בסך הכול התבצעו רכישות של כ-6,000 דירות ראשונות בדצמבר 2019. עיקר הירידה מבחינה זו נרשמה במחוז המרכז.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות