תוכנית השיקום לאורתם סהר לא אושרה; שבירו קונה את מליבו בנייה

תוכניות השיקום לחברות הבת של אורתם אושרו, אך הנושים התנגדו לתוכנית עבור החברה האם • ביהמ"ש על הבחירה בדרך השיקום: "פירוק החברות היה גורם לכאוס מיידי"

פיני ואמיר יעקובי, בעלי קבוצת אחים יעקובי (יח"צ)
פיני ואמיר יעקובי, בעלי קבוצת אחים יעקובי (יח"צ)

אושרו תוכניות השיקום הכלכלי לחברות הבת של אורתם סהר – אך תוכנית השיקום לחברה האם לא אושרה: אתמול (ג') התקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף סביב פרשת קריסתה של חברת אורתם סהר הנדסה, זאת בעקבות בקשותיהן של החברה, לצד שתי חברות הבת שלה, למתן צו פתיחת הליכים ולהקפאת הליכים בחודש דצמבר האחרון.

הדיון שהתקיים אתמול, בפני נשיא בית המשפט, השופט איתן אורנשטיין, כונס במטרה לדון בצעדים הבאים שיש לנקוט ביחס לשלוש החברות ובמטרה לאשר אותם. השופט הציג בפני הנוכחים שתי דרכי פעולה אפשריות: פירוק החברות, או גיבוש הסדרים פרטניים וכלליים – זאת לאחר שהתחוור כי מצב החברות לא יאפשר הבראה של ממש, בהינתן היקף ההתחייבויות אל מול ההכנסות והנכסים, כך לשון השופט אורנשטיין.

נשיא בית המשפט הודיע כי בחר באפשרות השנייה, אף על פי שזו תהיה מורכבת וסבוכה יותר מהראשונה, לדבריו, ולמרות ש"יידרש מאמץ עילאי של כל הגורמים המעורבים למימושה". לטענתו, הדרך הזו תיטיב עם רוב הנושים, אם לא עם כולם. עוד הוסיף השופט כי "פירוק החברות היה גורם לכאוס מיידי".

בהתאם לכך הוצגו בדיון גם תוצאות הצבעות הנושים באשר להסדרים הכלכליים שהוצעו עבור כל אחת מהחברות – תוכניות שיקום כלכלי שיאפשרו הסדר חובות עם הנושים ואף יציאה לדרך חדשה, בצורה כזו או אחרת. ההצבעות נערכו בצורה נפרדת, אחת לכל חברה, ובעוד הנושים אישרו את תוכנית השיקום הן לאורתם תשתיות והן למליבו בנייה, 77% מהם הצביעו נגד תוכנית השיקום לחברה האם, אורתם סהר הנדסה. בהתאם לכך אישר הנשיא אורנשטיין את תוכניות השיקום לשתי החברות, ובאותה הזדמנות אישר גם את מכירת מליבו בנייה לחברת ר.ד שבירו השקעות ונכסים של רמי שבירו, תמורת 11 מיליון שקל, תוך שהוא דוחה התנגדויות של רוכשים נוספים שביקשו לרכוש את החברה.

אורנשטיין קבע כי נאמני אורתם סהר הנדסה יבצעו חקירה ובדיקה באשר לעירוב שנעשה בפעילות ובנכסי החברות, ובכפוף לקבלת הממצאים והמסקנות יתקיים דיון אשר בו תוכרע שאלת העירוב ואם כתוצאה מכך יש מקום לבצע התאמות בחלוקת הכספים. הנשיא המליץ לבנק מזרחי ולבנק איגוד, שניים מהנושים המרכזיים שהתנגדו להסדר, לתמוך באישור התוכנית לאורתם סהר הנדסה

הנשיא אורנשטיין קבע, לאחר ששמע את התנגדויות חלק מהנושים, כי "התוכנית האמורה עדיפה על אלטרנטיבה של פירוק", וציין כי גם החברות עצמן וגם עובדיהן תמכו בתוכנית. באשר לאורתם סהר הנדסה ולדחיית תוכנית השיקום קבע השופט כי נאמני החברה, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, יבצעו חקירה ובדיקה "באשר לעירוב שנעשה בפעילות ובנכסי החברות, ובכפוף לקבלת הממצאים והמסקנות יתקיים דיון אשר בו תוכרע שאלת העירוב ואם כתוצאה מכך יש מקום לבצע התאמות בחלוקת הכספים". הנשיא המליץ לבנק מזרחי ולבנק איגוד, שניים מהנושים המרכזיים שהתנגדו להסדר, לתמוך באישור התוכנית לאורתם סהר הנדסה כשזו תובא שוב לאישור בבית המשפט.

ברקע כל אלו עדכנה היום קבוצת אחים יעקובי, מי שהייתה בעלת אורתם סהר עד לאחרונה, כי "במסגרת מאמצי החברה להקטין את החשיפות וההפסדים מפעילות קבוצת אורתם סהר, החברה הגיעה להסכמות עם הנאמנים ועם מזמיני פרויקטים שהחזיקו בערבויות בנקאיות שהונפקו על ידי חברות בת בשליטתה המלאה של החברה, כדלקמן:

חילוט חלקי של הערבויות שהועמדו לטובת אחד מהפרויקטים (כ-2.9 מיליון שקל מתוך כ-4.8 מיליון שקל) והשבת יתרת הערבויות לחברות הקבוצה; התקשרות של מנוליד חירות מערכות (חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת אחים יעקובי) מול שני מזמיני פרויקטים שהועמדו לטובתם ערבויות בסך של כ-4.9 מיליון שקל להשלמת העבודות באותם פרויקטים במקום קבוצת אורתם סהר, באופן שהערבויות ישמשו את המזמינים לצורך השלמת סכומים נוספים הנדרשים להשלמת הפרויקטים מעבר לתמורה הפאושלית; מועד השלמת הפרויקטים הוארך בחצי שנה עד לאמצע חודש יוני 2020".

נציין כאן עוד כי קבוצת אחים יעקובי ביקשה גם היא לרכוש את מליבו בנייה, אחת מחברות הבת של אורתם סהר הנדסה, אך בסופו של תהליך ההתמחרות נבחרה כאמור חברת שבירו כזו שתרכוש את החברה הבת. שבירו הצהירה כי היא נכונה להעסיק את עובדי החברה הקיימים לאחר הרכישה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search