תוכנית המתאר הארצית להקמת 39 טורבינות רוח בגולן אושרה בממשלה

מדובר בתוכנית "רוח בראשית" שאותה מקדמת חברת אנלייט – אשר כבר חתמה על הסכם הקמה עם 2 חברות בספטמבר • "כוללת תועלות כלכליות משמעותיות"

חוות הטורבינות הקיימת בגולן, בהר בני רסאן (שאטרסטוק)
חוות הטורבינות הקיימת בגולן, בהר בני רסאן (שאטרסטוק)

הממשלה אישרה לאחרונה את תת"ל 78 – תוכנית המתאר הארצית להקמת הקמת חוות טורבינות רוח ברמת הגולן. מדובר על הקמה של 39 טורבינות באזור תל פארס שבמזרח הרמה, לא רחוק ממרכזה, בשטחי מושב יונתן, מושב רמת מגשימים, קיבוץ מבוא חמה, מושב אבני איתן, מושב אלוני הבשן, מושב נטור, מושב כנף ומושב מעלה גמלא.

מדובר בתוכנית אשר מקודמת על ידי חברת אנלייט, ונקראת גם "רוח בראשית". כפי שפרסמנו כאן בתחילת ספטמבר, אנלייט כבר חתמה על הסכם הקמת החווה החדשה עם שתי חברות – מנרב ונקסטקום – שיבנו 39 טורבינות רוח שאמורות להפיק כ-190 מגה ואט. כל טורבינה בפני עצמה מפיקה כ-3 מגה ואט.

"התוכנית תתרום תרומה משמעותית לצמצום זיהום האוויר ופליטת גזי חממה שמקורם בתחנות כוח קונבנציונליות, ובכך תתרום לבריאות הציבור", נכתב בדברי ההסבר לתוכנית. "תרומה נוספת תהיה לעמידה של מדינת ישראל במחויבותה להפחתת פליטת גזי החממה ולייצור אנרגיה מתחדשת, עניין המעוגן בהחלטות ממשלה וביעדי תוכנית האב למשק האנרגיה של משרד האנרגיה.

לשטח התוכנית כמה מאפיינים שבזכותם הוא מתאים במיוחד להקמת חוות רוח גדולה - הוא מתאפיין בשטחים פתוחים נרחבים ומישוריים המאפשרים את הקמתה של חוות רוח גדולה; רוב רובו של השטח הינו בעל רגישות סביבתית נמוכה מאוד; דלילות האוכלוסין מאפשרת את הקמת הטורבינות בריחוק רב יחסית מבתי התושבים"

התוכנית כוללת תועלות כלכליות משמעותיות להתיישבות בדרום הרמה, במיוחד לאור העובדה שתפיסת הקרקע של הטורבינות קטנה מאוד: המרכיבים הנוספים (דרכי גישה וכבלי חשמל תת-קרקעיים) עושים שימוש ברשת הדרכים החקלאיות הקיימת, וניתן יהיה להמשיך בעיבוד החקלאי ללא הפרעה".

בפרטי התוכנית נכתב גם על השיקולים שהביאו לבחירה במקום ספציפי זה כמקום המתאים ביותר להקמת הטורבינות: "לשטח התוכנית, בדופן המזרחית של מרכז רמת הגולן, כמה מאפיינים שבזכותם הוא מתאים במיוחד להקמת חוות רוח גדולה - אזור זה מתאפיין בשטחים פתוחים נרחבים ומישוריים המאפשרים את הקמתה של חוות רוח גדולה לייצור משמעותי של אנרגיה; רוב רובו של השטח הינו בעל רגישות סביבתית נמוכה מאוד, שכן הוא שטח חקלאי פעיל ולא שטח טבעי; דלילות האוכלוסין מאפשרת את הקמת הטורבינות בריחוק רב יחסית מבתי התושבים. טורבינות רוח הן מרכיב בולט בנוף, אך באתר המוצע שאינו מאופיין במוקדי תיירות או באתרים בעלי חשיבות וכן בדלילות יישובים, החתימה הנופית הצפויה היא מתונה, ביחס לחוות רוח אחרות.

אזור זה, שבו נמדדה הרוח במגוון שיטות ולאורך זמן, נמצא כאזור עשיר ברוח, דבר המאפשר להפיק את מרב התועלת האנרגטית מיחידת שטח. עובדה זו נושאת תועלות סביבתית וכלכליות גם יחד. שילוב מאפיינים אלו מביא לכך שחוות 'רוח בראשית' מאפשרת את הפקת מירב התועלת שבייצור אנרגיית רוח, תוך מינימום פגיעה סביבתית".

מנסחי התוכנית הסבירו כי החשמל הנקי שייוצר בחוות הטורבינות "רוח בראשית" יוזרם באמצעות רשת תת-קרקעית של כבלי מתח גבוה לתחנת השנאה עליונה בתחום החווה - ומשם, באמצעות כבל תת-קרקעי של מתח עליון, תוזרם האנרגיה לתחנת משנה בקרבת קו המתח העליון הקיים "כורסי-כינרות" ותתחבר אליו.

התוכנית לוותה בהליך הערכת ההשפעה הסביבתית הכולל ארבעה מרכיבים: תסקיר השפעה על הסביבה לאזור שבו יוקמו הטורבינות; תסקיר לכבל המתח העליון והתחמ"ש; סקר עופות שנתי, שכלל סקר ציפורים שנועד לחזות את השפעת הטורבינות על הציפורים; וסקר שנתי שמטרתו לבחון את הסיכון לעטלפים

באשר להיבט הפגיעה הסביבתית, שעליו מלינים ארגונים ירוקים רבים וגם לא עט תושבים, נכתב כי התוכנית לוותה בהליך הערכת ההשפעה הסביבתית הכולל ארבעה מרכיבים: תסקיר השפעה על הסביבה לאזור שבו יוקמו הטורבינות והתשתיות הנלוות, כולל תחנת השנאה; תסקיר השפעה על הסביבה לכבל המתח העליון והתחמ"ש; סקר עופות שנתי, שכלל סקר ציפורים שנועד לחזות את השפעת הטורבינות על הציפורים באמצעות תצפיות שנתיות של צפרים ומכ"ם; וסקר שנתי שמטרתו לבחון את הסיכון לעטלפים.

התוכנית משתרעת על פני כ-9,963 דונם, ולמעט היישובים שבתחומם היא תוקם, גם רשות מקרקעי ישראל הנחשבת לבעלים בקרקע, כמובן. קובע הלהב העליון של כל טורבינה נקבע ל-150 מטר לכל היותר מפני הקרקע, אם כי ניתן יהיה להגיע – באישור מיוחד – גם לגובה של 175 מטר. התוכנית כוללת גם הוראות באשר למניעת מטרדים וזיהום סביבה, הכוללות בין היתר מניעת אבק, מניעת זיהום קרקע ומים ועוד.

נזכיר כי בתחילת החודש, לפני כשבועיים, נחתם הסכם למימון ולפיתוח פתרון טכנולוגי שיאפשר פיתוח של מקורות אנרגיית הרוח לצד שמירה על צורכי הביטחון – בעיקר באזורים רגישים כמו מזרח רמת הגולן. יש לציין כי מבחינת השוק הפרטי הפועל בתחום, זהו המכשול האחרון שעמד בפניו בדרך למימוש התוכניות להקמת חוות המפיקות חשמל מאנרגיית הרוח.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search