search

משקל המשקיעים בסך העסקאות בשפל היסטורי: 11.5% בלבד באוגוסט

רכישות המשקיעים ירדו ב-33%, והמכירות – ב-27% • המלאי הנמצא בידי המשקיעים ירד ב-520 דירות • מספר העסקאות הכולל באוגוסט ירד ב-23%

המשקיעים ממשיכים להתרחק משוק המגורים: אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם היום (א') את הסקירה החודשית שלו בנוגע לענף הנדל"ן, ולפי נתוניה פעילות המשקיעים בשוק המגורים הולכת ופוחתת. הסקירה מראה כי רכישות המשקיעים בחודש אוגוסט 2019 הסתכמו ב-970 דירות בלבד, ירידה של 5% בהשוואה לאוגוסט אשתקד - וירידה חדה של 33% בהשוואה לחודש יולי. זוהי גם הרמה הנמוכה ביותר של רכישות משקיעים שנרשמה בחודשי אוגוסט זה עשור לפחות. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על שיעור של 11.5% בלבד, ועל פי אנשי האוצר מדובר ברמת שפל היסטורית. בהשוואה לחודש יולי האחרון, ירד משקל המשקיעים ב-3 נקודות אחוז.

מכירות המשקיעים בחודש אוגוסט ירדו גם הן, והסתכמו ב-1.5 אלף דירות, ירידה של 9% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וירידה של 27% בהשוואה לחודש יולי. הרקע לכך הוא, בין היתר, ירידה חדה במספר העסקאות בשוק הדירות מיד שנייה. כפי שכבר פרסמנו בעבר, כמות המשקיעים הפעילים בשוק המגורים הולכת וקטנה, בין היתר בשל הגידול במספר הדירות שהניבו הפסד ריאלי.

חרף הירידה במכירות המשקיעים, ועל רקע הרמה הנמוכה מאוד של רכישות המשקיעים, הוסיף לרדת גם בחודש אוגוסט מלאי הדירות שנמצא בידי משקיעים. סך הדירות שנגרעו ממלאי זה באוגוסט עמד על כ-520 דירות, מעט נמוך ממספר הדירות שנגרעו מ'מלאי' זה באוגוסט אשתקד (616). מאז החל לרדת 'מלאי' הדירות בידי משקיעים, באפריל 2016, נגרעו כ-20 אלף דירות.

נתון שלילי נוסף מגיע מכיוון הקבלנים: על פי נתוני האוצר, תזרים המזומנים הפוטנציאלי ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) עמד בחודש אוגוסט על 5.2 מיליארד שקל, המשקפים אומנם עלייה ריאלית של 25% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, אך ירידה של 14% בהשוואה לחודש הקודם. כשליש (34%) מסך תזרים המזומנים של הקבלנים בחודש אוגוסט נבע ממכירת דירות בסבסוד ממשלתי, עלייה של 11 נקודות אחוז בהשוואה לאוגוסט אשתקד.

ירידה של 24% במכירת דירות יד שנייה; "מחיר למשתכן" ממשיכה לבלוט

בחודש אוגוסט התחדשה הירידה במספר עסקאות הנדל"ן בשוק החופשי. סך עסקאות אלו עמד על 7,000 עסקאות בלבד, ירידה חדה של 23% בהשוואה לחודש יולי וירידה של 3% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. זוהי גם אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו בשוק החופשי בחודשי אוגוסט בעשור האחרון. במשרד האוצר יודעים לספר כי הירידה במספר העסקאות בשוק החופשי התרכזה בפלח השוק של דירות יד שנייה, כפי שכבר צוין קודם, אשר ירדו בשיעור של 6% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וב-24% בהשוואה לחודש הקודם. 

סך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי בחודש אוגוסט עמד על כ-1,800 דירות, ירידה חדה של 17% בהשוואה לחודש הקודם ועליה של 5% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. בהכללת העסקאות בסבסוד ממשלתי, הגיע מספר העסקאות בדירות חדשות בחודש אוגוסט לרמה של 3,200 דירות, ירידה של 4% בהשוואה לחודש הקודם ועליה של 35% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. גידול חד זה חל על רקע הזינוק שנרשם במספר הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי, שהכפילו עצמם בהשוואה לאוגוסט אשתקד.

סך הדירות שנמכרו במסגרת "מחיר למשתכן" בחודש אוגוסט עמד על 1,500 אלף דירות, גידול חד של 107% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 19% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור רחובות, עם רמת מכירות של 700 דירות במסגרת "מחיר למשתכן" - הרמה החודשית הגבוהה ביותר שנרשמה באזור כלשהו מאז החלו המכירות במסגרת זו לפני כשלוש שנים וחצי.

מתחילת 2019 נרכשו במסגרת "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה" קרוב לעשרת אלפים דירות, גידול חד של 72% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במשרד האוצר מדגישים עוד עוד כי רמת מכירות זו של דירות בסבסוד ממשלתי בשמונת החודשים הראשונים של 2019 דומה לכמות שנמכרה במסגרת זו בכל שנת 2018. בפילוח גיאוגרפי בולט במיוחד אזור המרכז, שבו מספר הדירות שנמכרו בתקופה ינואר-אוגוסט השנה עמד על 1,600 אלף דירות, רמה הגבוהה ב-90% בהשוואה למספר הדירות שנמכרו במסגרת זו באזור המרכז בכל שנת 2018.

הרכישות של דירה ראשונה הסתכמו בחודש אוגוסט ב-4,600 דירות, מהן 3,100 דירות בשוק החופשי. בהשוואה לאוגוסט אשתקד ירדו הרכישות של דירה ראשונה בשוק החופשי בשיעור של 5%, ובהשוואה לחודש הקודם מגיע שיעור הירידה ל-18%.

רכישות משפרי הדיור בחודש אוגוסט הסתכמו ב-2,900 דירות, ירידה של 1% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וירידה חדה של 24% לעומת החודש הקודם. מספר חודשי המדף של הדירות הנמכרות על ידי משפרי הדיור שהקדימו לרכוש דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת עמד בחודש אוגוסט על כ-18 חודשים ברמה הארצית, בדומה לחודש הקודם. עם זאת, מדובר בפרק זמן הארוך בחצי שנה מזה שנרשם באוגוסט אשתקד. בהשוואה לתחילת 2019 התארך מספר "חודשי המדף" בשלושה חודשים, המהווים גידול של 26%.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://pisga.nadlancenter.co.il/?Link=1005

 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות