search

החוב של משקי הבית לדיור: 373 מיליארד שקל; 65% מהחוב הכולל

כך על פי נתוני בנק ישראל לרבעון השני של 2019 • החוב לדיור צמח ב-8 מיליארד שקל ברבעון, ואילו היקף המשכנתאות החדשות שניטלו במהלכו הסתכם ב-16.7 מיליארד

החוב של משקי הבית לדיור: 373 מיליארד שקל; 65% מהחוב הכולל
החוב של משקי הבית לדיור: 373 מיליארד שקל; 65% מהחוב הכולל

החוב של משקי הבית בישראל בתחום הדיור בלבד, מהווה 65% מהחוב הכולל של משקי הבית. כך עולה מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום (א'). על פי הנתונים, ברבעון השני של 2019 גדלה יתרת החוב לדיור של משקי הבית בישראל ב-8 מיליארד שקל – בעוד יתרת החוב הכוללת עלתה ב-9 מיליארד שקל, כלומר רק מיליארד שקל מהתוספת ליתרת החוב של הציבור במהלך הרבעון השני לא הגיעה מתחום הדיור.

על פי הנתונים, יתרת החוב הכוללת של הציבור עמדה בתום הרבעון השני של 2019 על כ-572 מיליארד שקל, מתוכם 373 מיליארד שקל לדיור – שיעור של 65% מהחוב כולו. כזכור, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שעבר כי הוצאות משקי הבית על דיור עלו ב-19.8% בתוך שלוש שנים בלבד. ככלל, עלתה יתרת החוב של משקי הבית ב-1.7%.

בנק ישראל כולל בנתוניו גם את היקף נטילת המשכנתאות החדשות ברבעון השני של 2019, שהסתכם בכ-16.7 מיליארד שקל - גבוה מהתקופה המקבילה אשתקד, הרבעון השני של 2018, אז נטל הציבור משכנתאות חדשות בהיקף של כ-14.8 מיליארד שקל.

עוד עולה מנתוני בנק ישראל שמפורסמים היום כי ברבעון (הרביע) השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-9.4 מיליארד שקל - לכמחצית מהסכום אחראיות חברות מענף הנדל"ן והבינוי.

ירידה של 0.5% בפדיון בענף הבינוי; ירידה של 8.4% בפעילויות בנדל"ן

לצד הנתונים שמפרסם בנק ישראל, פרסמה היום גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מעניינים, הנוגעים לענף הבינוי והנדל"ן. על פי נתונים אלו, הפדיון בענף הבינוי ירד בין החודשים מאי ליולי 2019 ב-0.5%. בהתבוננות בתקופה שבין ינואר ליולי ניתן לראות דווקא עלייה יפה בפדיון, בשיעור 3.8%, ואילו בין פברואר לאפריל – עלייה של 0.3%, משמע ישנה מגמת ירידה בפדיון בענף בחודשים האחרונים.

בפעילויות הנדל"ן הירידה משמעותית יותר, ועומדת על 8.4% בין מאי ליולי 2019. בהסתכלות על התקופה שבין ינואר ליולי 2019 נרשמה עלייה, של 6.5%, ובין פברואר ליולי – ירידה של 5.1%.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-24 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות