search

הקמת שלוש וילות בכפר שמריהו תמתין להסדרה חוקית של שביל הגישה

ועדת ערר דחתה בקשה למתן היתר בנייה, לאחר שהתברר ש"שביל השקד", שנסלל לפני עשרות שנים וכבר נבנו בסמוך לו בתים פרטיים, מסומן ביעוד חקלאי

הקמת שלוש וילות בכפר שמריהו תמתין להסדרה חוקית של שביל הגישה
הקמת שלוש וילות בכפר שמריהו תמתין להסדרה חוקית של שביל הגישה

האם כל רוכש קרקע לבנייה מוכרח לבדוק גם את חוקיות דרכי הגישה שנסללו לפני שנים רבות על ידי הרשות המקומית? בהחלט ייתכן שהתשובה חיובית. לאחרונה ועדת הערר המחוזית של תל אביב דחתה בקשה להיתר בנייה להקמת שלושה בתים פרטיים בכפר שמריהו, מאחר והדרך המובילה אל הבתים מיועדת ומסומנת כחקלאית, חרף העובדה שהיא משמשת בפועל כבר עשרות שנים כדרך.

הערר הוגש על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה, להוריד מסדר היום בקשה להיתר להקמת שלושה קוטג'ים ברחוב השקד 12 בכפר שמריהו, עד להסדרת שימוש חורג לגישה למגרש ולמגרשים סביבו על דרך שביל הידוע כ"שביל השקד". הוועדה ציינה כי הקמת בתי המגורים תואמת את ייעוד הקרקע, "אך החלקה שתהווה גישה למקרקעין ולחניה המבוקשת בהם, אינה בייעוד דרך אלא בייעוד חקלאי".

הוועדה הדגישה כי רחוב שביל השקד נסלל "ככל הנראה" על ידי המועצה המקומית לפני עשרות שנים, "והיא מתוחזקת על ידי המועצה המקומית ומהווה בפועל גישה לבתים הפרטיים ברחוב הנשענים עליה".

[quote]

במשך השנים, ולמעשה עד לפי שנים ספורות, הונפקו היתרי בנייה לבתים שהוקמו על שביל השקד, "מתוך הנחה שלא קיימת מניעה לכך". אלא שלפתע, "משהתברר לוועדה המקומית כי חלקה 50 – שביל השקד – אינה בייעוד דרך, היא מבקשת להסדיר אותה סטטוטורית בתכנית, על מנת שייעודה יהיה תואם את השימוש שנעשה בה בפועל. הן הוועדה המקומית, הן המועצה המקומית והן רשות מקרקעי ישראל שהיא בעלת הקרקע - כולן תמימות דעים שלא מדובר בחלקה שתשמש עבור חקלאות, אלא שהשימוש הראוי בה הוא שימוש עבור דרך כפי שנעשה בה עשרות שנים".

ועדת הערר דחתה כאמור את הערר למתן היתר בנייה, תוך שהיא קובעת כי בנסיבות אלו לא ניתן להוציא היתר בהתבסס על דרך לא חוקית, וכי החלטת הוועדה המקומית ליזום הליך של "שימוש חורג" שיאפשר מעבר בשביל השקד ויאפשר מתן ההיתר, היא פתרון שאין מקום להתערב בו.

ההחלטה פורסמה ביומון 'כל יום' לענייני תכנון ובנייה שמפרסם משרד עו"ד עפר טויסטר. לדברי עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל, "התוצאה לפיו נמנעת מאדם להוציא היתר על מקרקעיו, מהטעם שאין גישה אליהם, כאשר קיימת בפועל דרך סלולה, בשטח שהינו בבעלות העירייה ואשר מתוחזקת על ידי העירייה, הינה תוצאה בעייתית, ונראה כי היא אף אינה תוצאה מתחייבת של הדין - אף אם מתחייבת פרשנות מעט יצירתית כדי להימנע ממנה".

ערר 1176/1118 גבאי אריה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות