search

אושרה תוכנית המתאר הכוללנית לאבו גוש: 10,000 תושבים עד 2030

התוכנית כוללת תוספת של 3,480 יח"ד חדשות, לצד שטחי מסחר, מלונאות ומבני ציבור • "שמירה על צביונו הייחודי של היישוב לצד יצירת בסיס לפיתוחו והתחדשותו"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים אישרה לאחרונה תוכנית מתאר כוללנית ברמה מפורטת ליישוב אבו גוש שליד עיר הבירה. המטרה: לאפשר את צמיחתו, את גדילתו ואת התפתחותו עד לכמות של 10,000 תושבים בשנת 2030. יש לציין כי התוכנית מאפשרת ליישוב לצמוח אף מעבר למספר זה, שכן הקיבולת שלה היא 12,000 תושבים.

התוכנית, המשתרעת על פני 2,028 דונם, כוללת תוספת של 3,480 יחידות דיור חדשות, כך שבסך הכול יהיו ביישוב 5,285 יחדות דיור עם השלמת התוכנית. מדובר בתוספת של 465,140 מ"ר של שטחי מגורים ליישוב. עוד כוללת התוכנית תוספת של 90,890 מ"ר מבני ציבור, תוספת של 24,480 מ"ר שטחי מסחר ותוספת של 14,050 מ"ר מלונאות.

[quote]

בדברי ההסבר לתוכנית נכתב שהיא נועדה לספק "מענה תכנוני כולל לאבו גוש, תוך שמירה על צביונו הייחודי של היישוב בד בבד עם יצירת בסיס לפיתוחו והתחדשותו, באמצעות מתן מענה תכנוני לצרכים הכלכליים והתעסוקתיים של היישוב, וקביעת התיירות כמרכיב מרכזי בכלכלת הישוב; הבטחת איכות החיים ואיכות הסביבה ביישוב; הבטחת שימור המתחמים, המבנים והאתרים ההיסטוריים שלהם ערך היסטורי, אורבני, אדריכלי, תרבותי, חברתי, סביבתי ונופי; שיפור מערך התחבורה, הנגישות והחניה, בדגש על תנועת הולכי רגל ותחבורה ציבורית; שמירה על ערכי טבע, נוף ושטחים פתוחים.

בבסיס התוכנית ההכרה בכך שלאוכלוסייה הערבית-מוסלמית המהווה את רוב רובו של היישוב יש מאפיינים מיוחדים באשר לאורח החיים, מאפייני המגורים והמבנה קהילתי, המחייבים יצירת כלים ופתרונות תכנוניים ייחודיים ויצירתיים. בפני היישוב ניצבים קשיים רבים, ובמהלך השנים התגלו בו מצוקות, אך מולם מתקיימים יתרונות והזדמנויות גדולות. מקומו של היישוב, על אם הדרך בין הבירה ירושלים למטרופולין תל אביב, מהווה את החוזקה העיקרית שלו. בשל מקומו המרכזי, אבו גוש מהווה נקודה מצוינת למגורים, לתעסוקה ולמסחר, וכבר היום הוא מהווה מוקד לביקור, ולמרות קוטנו הוא ידוע לרבים כמקום שמתקיימת בו אווירת סובלנות ודו-קיום".

[quote]

התוכנית אף מתייחסת למצוקת הדיור באבו גוש ומגדירה אותה כאחת הבולטות מבחינת התושבים. "הבנייה באזורים מסוימים ביישוב דלילה, בעוד מצוקת הדיור גדלה, והוא אינו עומד בצפיפות המגורים הנדרשת בתמ"א 35 כיישוב עירוני. במישור זה, התוכנית מעניקה לתושבים תמריצים לבניית יחידות דיור נוספות ומייעדת שטחים נוספים ביישוב למגורים. בנוסף, התכנית מסירה חסמים והגבלות אשר עמדו בפני הבאים לממש את זכויות הבנייה הקיימות בתנאים מסוימים, מתוקף תוכניות שאושרו טרם הכנת תוכנית זו".

עוד מתייחסת התוכנית למבנה היישוב, שבנוי סביב ואדי מרכזי. המטרה היא לטפח את אזור הוואדי, שהוזנח שנים רבות, ולחבר בין שני חלקי אבו גוש הנמצאים משני צידיו. התוכנית מאפשרת זאת על ידי הקצאת שטחים ציבוריים לאורכו, לרבות טיילת הליכה, פיתוח קצה הוואדי העליון כחלק ממתחם התיירות והדת והדגשת הבינוי לאורך גדות הערוץ.

את אזורי המסחר והתעסוקה מייעדת התוכנית בעיקר לליבת היישוב לאורך רחוב השלום – הרחוב הראשי באבו גוש. היא אף מוסיפה מקומות חניה ומיועדת להסדיר את נושא היעדר המדרכות ואת מערך הרחובות ביישוב.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות