search

לראשונה מ-2014: ירידה במכירת דירות בשני הרבעונים הראשונים

ברבעון השני של 2019 נמכרו 23 אלף דירות בשוק החופשי – לא רחוק מהשפל סביב המחאה החברתית בסוף 2011 • עלייה מצד משפרי הדיור ומצד הרוכשים את דירתם הראשונה

לראשונה זה 5 שנים מציגים שני הרבעונים הראשונים של השנה ירידה במספר הדירות שנמכרו (בהשוואה לרבעון הקודם): ברבעון השני של 2019 נמכרו כ-23 אלף דירות בשוק החופשי, עלייה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, אך ירידה של 4% ביחס לרבעון שלפניו – כך על פי נתוני אגף הכלכלנית הראשית של משרד האוצר. מאחר שגם ברבעון הקודם, הרבעון הפותח של השנה, נרשמה ירידה ביחס לרבעון שלפניו, אפשר להצביע על מגמה הולכת ונמשכת. מצב שכזה נרשם לאחרונה ב-2014, לפני השקתה של תוכנית מע"מ אפס.

אם מכלילים בנתונים גם את העסקאות בסבסוד ממשלתי (דרך התוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה), מסתכמת מכירת הדירות בכ-26,400 דירות ברבעון השני. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי עלייה של 15% - מחציתה בשל הגידול החד במכירת דירות בסבסוד ממשלתי. באגף הכלכנית הראשית מציינים כי "רמת המכירות ברבעון השני השנה קרובה יותר לרמת השפל שנרשמה בשנת 2002 (גבוהה ממנה ב-20% בלבד) מאשר לרמת השיא במכירות שנרשמה  ברבעון השני של 2015".

בניתוח הגאוגרפי ניתן לראות שבאזור תל אביב, ירושלים ובאר שבע רמת העסקאות ברבעון השני של השנה נמצאת בטווח התחתון של התפלגות המכירות באזורים, בהשוואה לתוצאות לאורך העשור האחרון. "רמת העסקאות הנמוכה באזור ב"ש חלה על רקע המשך המגמה של ירידה במספר העסקאות באזור זה", נכתב בסקירה. "בסיכום שני הרבעונים הראשונים של השנה ירד סך העסקאות באזור בשיעור של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בכך חזרה רמת העסקאות באזור ברבעון השני השנה לרמת השפל שנרשמה ברבעון השני אשתקד". כפי שכבר פורסם היום, באר שבע בולטת לשלילה גם מבחינת מדדי הפעילות של המשקיעים באזור.

סך הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי ברבעון השני של 2019 עמד על 5,800 דירות, גידול של 23% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. בהשוואה לרבעון הראשון של 2019 נותרו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ללא שינוי משמעותי (ירידה של 1%). בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי הגיע מספר העסקאות בדירות חדשות ל-9,200 דירות, עלייה חדה של 42% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הדירות בסבסוד ממשלתי ממשיכות להוביל; קיפאון במכירות יד שנייה

משפרי הדיור הציגו עלייה של 13% ברבעון השני של 2019 מבחינת כמות הדירות שרכשו, עם 9,900 עסקאות בסך הכול. בכך הוביל סגמנט זה של השוק את הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי. עם זאת, העלייה היא בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, בעוד בהשוואה לרבעון הקודם מדובר על ירידה של 1% ברכישת דירות על ידי משפרי הדיור. "כמו כן, רמה זו של רכישות משפרי הדיור עדיין נמוכה משמעותית בהשוואה לרמות השיא שאפיינו סגמנט זה של השוק בשנים קודמות", מדגישים באוצר.


 
הגידול ברכישות משפרי הדיור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בולט במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות – ומבטא זינוק של 40%. במספרים, כמות הדירות החדשות שנרכשו על ידי משפרי דיור היה גדול פי חמישה מכמות הדירות מיד שנייה שנרכשו על ידי משפרי דיור ברבעון השני. "גידול חד זה ברכישת דירות חדשות על ידי משפרי הדיור, בתקופה שבה רמת הפעילות בפלח השוק של דירות יד שניה נמוכה יחסית, התאפשרה על רקע גידול בשיעור משפרי הדיור הרוכשים דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת".

ומה באשר לשוק הדירות מיד שנייה? ברבעון השני של 2019 נמשך הקיפאון המאפיין אותו: סך הדירות המשומשות שנמכרו ברבעון השני של 2019 עמד על 17,300 דירות – גידול של 5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אך ירידה של 4% ביחס לרבעון שקדם לו. יש לזכור שברבעון המקביל ב-2018 רמת הפעילות בשוק הייתה נמוכה במיוחד.

בפילוח גיאוגרפי בולטת שוב באר שבע, עם ירידה של 4% - בהמשך לירידה של 10% שנרשמה ברבעון הראשון. מנגד, באזור המרכז נרשם גידול של 19% במספר העסקאות בדירות יד שנייה, ומכירות המשקיעים הן שהובילו גידול זה (עלייה של 28% בהשוואה לרבעון השני אשתקד).

מספר הדירות שנרכשו בשוק החופשי כדירה ראשונה עמד ברבעון השני של השנה על 9,800, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בהשוואה לרבעון הקודם ירדו רכישות אלו ב-4%, בהמשך לירידה של 8% שנרשמה ברבעון הראשון השנה בהשוואה לרבעון האחרון של 2018. כ-80% מרכישות אלו הן דירות יד שנייה - שיעור הגבוה בעשר נקודות אחוז ממשקלן של דירות אלו עבור הרוכשים דירה ראשונה טרם תחילת המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" בתחילת 2016.

סך הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי ברבעון השני של 2019 על ידי מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה עמד על 1,900 דירות, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה של 11% בהשוואה לרבעון הקודם. בהכללת הדירות שנרכשו במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר הדירות החדשות שנרכשו כדירה ראשונה על 5,300 דירות, גידול חד של 50% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. 

סך הדירות שנרכשו בסבסוד ממשלתי (מרביתן במסגרת מחיר למשתכן והיתרה במסגרת מחיר מטרה) עמד על 3.4 אלף דירות, גידול חד של 97% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018, אך ירידה של 9% בהשוואה לרבעון הקודם. כשיעור מסך הדירות החדשות שנמכרו עמד משקל המכירות בסבסוד ממשלתי על כ-37% ברבעון השני של 2019, בדומה למשקלם ברבעון הראשון של השנה.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות