search

רכישת אפריקה ישראל: מחזיקי האג"ח בחרו בדמרי ובלפידות קפיטל

שתי ההצעות זכו למרב הקולות, אך מאחר שאף אחת מהן לא קיבלה 50% לפחות מהקולות – ייערך סבב הצבעה נוסף • מועד ההצבעה הנוספת טרם פורסם

הגורם אשר ירכוש את חברת אפריקה ישראל השקעות טרם נבחר: ביום חמישי האחרון נערכה, כפי שפורסם כאן, הצבעת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל, אשר מטרתה הייתה בחירה בהסדר החוב הרצוי מבין חמש הצעות. בהצבעה זכו שתי הצעות, של חברת י.ח דמרי ושל חברת לפידות קפיטל, למרב הקולות – אך שתיהן לא זכו ל-50% לפחות מקולות מחזיקי האג"ח כמתחייב – ולכן ייערך סבב הצבעה נוסף. 

בהודעה שמסרה היום (ב') חברת י.ח דמרי לרשות לניירות ערך נכתב כי "ההכרעה על זהות רוכשת אפריקה ישראל תיקבע לאחר קיום הסיבוב הנוסף האמור. ההצעה שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב היא זו שתזכה". המועד שבו ייערך סבב ההצבעה הנוסף טרם נקבע.

הצעתה המעודכנת של י.ח דמרי כללה בין היתר תשלום של 335 מיליון שקל במזומן (מהם 200 מיליון שקל 60 ימים לאחר יום הרכישה); 145 מיליון שקל במניות החברה וחברת אפריקה ישראל; ועוד 175 מיליון שקל באגרות חוב של חברת י.ח דמרי.

הצעתה המעודכנת של חברת לפידות קפיטל, בראשות יעקב לוקסנבורג, כללה בין היתר תשלום של 140 מיליון שקל במזומן במועד הרכישה, לצד מלוא יתרת המזומנים של החברה, 110 מיליון שקל באג"ח ו-13 מיליון שקל עבור "משתלות סביון" (סכום שאותו מציעה גם י.ח דמרי); כמו כן, כללה ההצעה העברת 140 מיליון שקל נוספים במזומן 60 ימים לאחר הרכישה, והעברת מניות של אפריקה מגורים, המוחזקות על ידי דניה סיבוס, שיהוו 20% מההון המונפק והנפרע של אפריקה מגורים. 

כאמור, חמישה גורמים הגישו הצעה לרכישת אפריקה ישראל השקעות. הצעתם של מבטח שמיר בראשות מאיר שמיר, של קבוצת רוכשים בראשות גד זאבי ושל קבוצה המשותפת לחברת נתנאל גרופ, לאיש העסקים מייקל שטיינברג ולחברת קולרידג' נדחו. את ההודעה לכל חמשת הגורמים מסרה חברת הרמטיק נאמנות, המשמשת כנאמן לאגרות החוב של אפריקה ישראל השקעות.

נוסף על הצבעה זו, אישרו בחמישי האחרון מחזיקי האג"ח של אפריקה השקעות פה אחד מתווה ביניים "בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר ביצוע והשלמת ההסכמות בין החברה לבין רשויות המס". בעקבות האישור נעשתה פנייה לביהמ"ש, לחלוקת ביניים למחזיקי האג"ח ולתשלומים לרשויות המס.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות