גידול של 40% במכירת יח"ד חדשות ביוני; 1,100 מהן במחיר למשתכן

מספר הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי הכפיל עצמו בהשוואה ליוני 2018 • מספר הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי עלה ב-12%, ומספר העסקאות – ב-5%

גידול של 40% במכירת יח"ד חדשות ביוני
גידול של 40% במכירת יח"ד חדשות ביוני

זינוק במספר הדירות החדשות שנמכרו ביוני 2019 בהשוואה ליוני אשתקד – בעיקר בזכות ה'קפיצה' במכירת דירות בסבסוד ממשלתי, כלומר במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. על פי נתוני אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שפורסמו היום (ב') בסקירה שבועית המתמקדת בענף הנדל"ן, נמכרו ביוני האחרון 3,200 דירות חדשות, זינוק של 40% ביחס ליוני 2018. 

על פי אנשי האוצר, "שיעור גידול זה כפול מהגידול במכירות הקבלנים בשוק החופשי, והוא מוסבר בגידול החד במכירות במסגרת מחיר למשתכן. כך, בעוד שבחודש יוני אשתקד עמד סך מכירות מסובסדות אלו על כ-530 דירות בלבד, הוכפל מספר זה ל-1.1 אלף דירות ביוני האחרון". עוד מציינים במשרד האוצר כי מאז תחילת 2019 התייצב מספר העסקאות בסבסוד ממשלתי מעל לרף של אלף דירות לחודש.

גם בבחינת היקף המכירות של דירות חדשות בשוק החופשי בלבד נראית עלייה משמעותית: ביוני 2019 נרשמה עלייה של 18% במספר זה ביחס ליוני 2018, והוא ממשיך גידול של 12% בחודש הקודם לו, מאי 2019, ובחודש שלפני כן, אפריל 2019, אז שיעור העלייה עמד על 48%.

מספר העסקאות ביוני 2019 עמד על 9,200, מהן 8,000 בשוק החופשי. מדובר בעלייה מתונה של 5% ביחס ליוני 2018, ובעלייה מתונה עוד יותר, של 2.2%, ביחס למאי 2019 שהיה אחד החלשים בעשור האחרון בהשוואה לחודשי מאי הקודמים. בהכללת העסקאות בסבסוד ממשלתי נרשמה עלייה חדה יותר בהשוואה ליוני 2018, של 12%.

"חרף הגידול במספר העסקאות בחודש יוני, רמת העסקאות בשוק החופשי עדיין נמוכה בהשוואה לחודשי יוני בעשור האחרון", אומרים באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, "בפרט בפלח השוק של דירות יד שנייה".

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) עמד בחודש יוני על 5.3 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 30% בהשוואה ליוני אשתקד. "שיעור גידול זה נמוך בעשר נקודות אחוז מהגידול הכמותי שנרשם במכירת דירות חדשות", אומרים באגף הכלכלנית הראשית. "ההסבר לכך נעוץ בגידול משמעותי בשווי המכירות בסבסוד ממשלתי בסך תזרים המזומנים של הקבלנים ממכירת דירות. כך, בעוד שבחודש יוני אשתקד ריכזו מכירות מסובסדות אלו 12% בלבד מסך תזרים זה, ביוני השנה הגיע שיעור זה ל-26%".

עלייה בפעילות המשקיעים; ירידה ברכישות דירה ראשונה 

יוני 2019 מציג תמונה חיובית משהו בנוגע לפעילות המשקיעים בשוק: לאורך החודש נרכשו 1,200 דירות על ידי משקיעים – מספר המבטא עלייה של 5% ביחס ליוני 2018. במאי האחרון נרשמה כמות דומה של דירות שנקנו בידי משקיעים, שביטאה עלייה לעומת אפריל החלש, אך ירידה בהשוואה למאי 2018.

משקל המשקיעים בסך כל הרכישות עמד על כ-13%, בדומה לחודשים הקודמים ונמוך ב-1 נקודת אחוז בהשוואה ליוני אשתקד. עוד מציינים במשרד האוצר כי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד חל גידול בשיעור הדירות להשקעה הנרכשות על ידי חברות: 5% ביוני האחרון, לעומת יוני 2018. מכירות המשקיעים בחודש יוני הסתכמו ב-1,900 דירות, עליה של 2% בהשוואה ליוני אשתקד.  

מלאי הדירות הנמצא בידי המשקיעים המשיך לרדת בחודש יוני: כ-670 דירות נגרעו מהמלאי בחודש זה, בדומה ליוני 2018. המגמה הזו נמשכת מאז אפריל 2016, והיא מצביעה על קרוב ל-19 אלף דירות שנגרעו מהמלאי לאורך תקופה זו.
 
רכישות הזוגות הצעירים (רכישת דירה ראשונה) הסתכמו בחודש יוני ב-4,500 דירות, מזה 3,400 בשוק החופשי. בהשוואה ליוני אשתקד ירדו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בשיעור של 2%, בהמשך לירידה של 10% בחודש מאי.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש יוני ב-3.5 אלף דירות, גידול של 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בכך הוביל סגמנט זה את הגידול ברכישות בשוק החופשי בחודש יוני, זאת לאחר קיפאון ברכישות אלו בחודש מאי 2019.
  
מספר "חודשי המדף" של הדירות הנמכרות על ידי משפרי הדיור, כאלו שהקדימו לרכוש דירה טרם מכירת הדירה הקודמת, עמד ברמה הארצית בחודש יוני על כ-17 חודשים, בדומה לרמה בחודש הקודם. עם זאת, בהשוואה ליוני אשתקד התארך משך חודשי המדף של דירות אלו בחמישה חודשים שלמים.

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - http://bit.ly/2KkfFZA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search