אפריקה ישראל נכסים מבקשת תוספת 5 מיליון שקל למנכ"ל – ושינוי שם החברה

באספת הקרובה יתבקשו בעלי המניות לאשר תוספת תגמול לאבי ברזילי דרך המענק השנתי וכתבי אופציה • בשל מכירת החברה למגה אור ולביג, ישונה שמה לאפי נכסים בע"מ

אבי ברזילי
אבי ברזילי

אספת בעלי המניות הקרובה של חברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ צפויה להיות מעניינת במיוחד: באספה המיוחדת, שזומנה ליום שני הבא (1.7), יתבקשו בעלי המניות לדון בכמה סוגיות. המרכזיות שבהן – אישור תוספות תגמול למנכ"ל החברה, אבי ברזילי, אישור התיקון למדיניות התגמול של החברה ואישור שינוי שמה של החברה, בעקבות מכירתה למגה אור ול"ביג מרכזי קניות".

מבחינת התגמול למנכ"ל החברה ברזילי, מבקשת אפריקה נכסים לעדכן את מענק המטרה השנתי שלו: בגין עמידה ביעד הרווח השנתי של החברה בשיעור של 90%, יזכה ברזילי על פי הבקשה במענק שנתי של 330 אלף שקל – השווים לשלוש משכורות חודשיות של המנכ"ל; אם יעמוד ביעד הרווח השנתי במלואו, קרי ב-100%, יעמוד המענק על 440 אלף שקל; עמידה ביעד בשיעור של 120% מהרווח תזכה אותו במענק של 660 אלף שקל; בגין עמידה ביעד הרווח בשיעור המצוי בטווח שבין המדרגות המצוינות, יוגדל סכום המענק בשיעור של 2.5% על כל 1% שיפור בשיעור העמידה ביעד הרווח. 

[quote]

במקרה של עמידה ביעד הרווח בשיעור של פחות מ-90% לא ישולם למנכ"ל כל מענק; מנגד, במקרים מיוחדים ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תוכניות המענקים, בגובה של עד 330 אלף שקל. כך או כך, סך המענקים למנכ"ל לא יעלה על תשע משכורות חודשיות – כלומר לא יותר מ-990 אלף שקל.

בהתאם לכך, היקף המשרה של ברזילי, שמשתכר 110 שקל בחודש, יכול הגיע לכ-4.38 מיליון שקל. לכך יש להוסיף את תוכנית התגמול ההוני למנכ"ל, שתובא גם היא לאישור באספה הקרובה, ולפיה יזכה המנכ"ל לכתבי אופציה של החברה, ששווין ההוגן נכון להיום הוא 4,227,262 שקל.

מאפריקה ישראל נכסים – ל"אפי נכסים בע"מ"

נוסף על כך, כאמור, תתבקש האספה לדון ולאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה. במרכזה – טווח שכר הבסיס החודשי לנושאי משרה באפריקה ישראל נכסים: למנכ"ל – 75 אלף עד 120 אלף שקל; למשנה למנכ"ל – 60 אלף עד 90 אלף שקל; לסמנכ"ל ולנושאי משרה בכירים אחרים – 40 אלף עד 70 אלף שקל.

בהודעתה של החברה לרשות לניירות ערך נכתב כי "מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נועדה לסייע בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח ולהבטיח, בין היתר, כי החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים בעלי יכולת להוביל את החברה להצלחה עסקית ארוכת טווח להשגת מטרות החברה ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה, תוך יצירת מוטיבציה למנהלים אלו להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים. כל זאת, באמצעות יצירת איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים, הכוללים מרכיבים קבועים מול משתנים, תגמולים קצרי טווח מול ארוכי טווח ותגמול במזומן למול תגמול הוני ותנאים נלווים".

בקשה חשובה נוספת נוגעת לאישור שינוי שמה של החברה, לשם "אפי נכסים בע"מ" או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה. בהתאם לכך יעודכנו
מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שיכללו את שמה החדש של החברה לשם המוצע. שינוי שם החברה כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם ההחברות.

בהודעת החברה נכתב כי "עד ליום 4.3.2019 הייתה החברה בשליטתה של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, ואילו החל מאותו המועד חדלה אפריקה השקעות מלהיות בעלת השליטה בה.  בהתאם, מבקשת החברה לשנות את שמה כך שיהיה מובחן משמותיהן של חברות אחרות המצויות בשליטת קבוצת אפריקה השקעות".

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search