search

בוטל כתב אישום על עבירות בנייה - כי הנאשם לא נחקר בוועדה המקומית

ביהמ"ש השלום ביטל כתב אישום של הוועדה המקומית בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה - כי הנאשמים לא זומנו להציג את גרסתם • "פגיעה קשה ומהותית בתחושת הצדק"

בוטל כתב אישום על עבירות בנייה
בוטל כתב אישום על עבירות בנייה

בית משפט השלום בנתניה ביטל לאחרונה כתב אישום שהגישה ועדה מקומית לתכנון ובנייה בגין עבירות בנייה בשטחה, שהוגש מבלי שנחקר הנאשם ומבלי שהשמיע את גרסתו. "הוועדה המקומית פגעה בצורה קשה ומהותית בתחושת הצדק של הנאשם", נקבע בפסק הדין.

השופטת טל אוסטפלד-נאוי, סגנית נשיאה מחוז מרכז בביהמ"ש השלום בנתניה, קבעה כי "אף אם מדובר בעבירות על חוק התכנון והבנייה, חשיבותה של זכות הנאשם למסירת גרסתו טרם הגשת כתב האישום אינה פחותה מחשיבותה של זכות השימוע בהליך הפלילי".

בשנת 2018 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר הגישה כתב אישום נגד שני נאשמים, שבנו ללא היתר אורוות סוסים בשטח של כ-200 מ"ר באחד מהיישובים בעמק חפר, מבנה עץ בשטח של כ-30 מ"ר המשמש לאחסון ציוד, ומכולה בשטח של כ-18 מ"ר המשמשת אף היא לאחסון.

נגד שני הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם שימוש במקרקעין הטעון היתר, ללא היתר, ובסטייה מהוראות התכנית לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965. 

כתב האישום הוגש כאמור מבלי לזמן את הנאשמים לחקירה ולאפשר להם למסור את גרסתם טרם הגשת האישום. הוא הוגש בהתבסס אך ורק על הגרסה של שותפתו של אחד הנאשמים שכן נחקרה וקשרה אותו לעבירות הבנייה.

אי לכך ובהתאם לזאת, אחד הנאשמים ביקש מבית המשפט למחוק את האישום נגדו ולזכותו לגמרי בשל טענות הגנה מן הצדק. הוא טען כי אי-זימונו לחקירה מנעה ממנו להתייעץ עם עורך דין ומלהציג את הצד שלו, התנהלות שיוצרת פגם מהותי, הפוגע בהליך וגורם לפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, לדבריו. 

נסביר, כי חובת חקירת נאשם בטרם הגשת כתב אישום נגדו הודגשה במפורש בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליטות המדינה, וזאת כדי לאפשר לבדוק ולחקור כראוי את טענות הנאשמים שיש להן השפעה גבוהה על ההחלטה השיפוטית. 

מנגד, הוועדה המקומית הודתה כי בשל טעות היא לא זימנה את הנאשם לחקירה, אך טענה כי זה לא מצדיק את ביטול כתב האישום ובטח שלא את זיכויו המלא של הנאשם. היא טענה כי הנאשם יכל להציג את גרסתו בפגישה שהתקיימה במשרדיה בנוכחות עו"ד שלו אחרי הגשת כתב האישום וכן היא התחייבה לאפשר לו להיחקר בדיעבד ולשקול שוב את הגשת כתב האישום. לדברי הוועדה, לא היה בהתנהלותה "פגם היורד לשורש ההליך ופגיעה בלתי סבירה בנאשם".

השופטת טל אוסטפלד-נאוי קבעה בפסק הדין, כי כתב האישום אכן יימחק מנימוקים של פגיעה בעקרונות של הצדק, אך הנאשם לא יזוכה לגמרי. היא קבעה כי קיומה של פגישה במשרדי הוועדה המקומית רק לאחר הגשת כתב האישום, אינה שוות משקל למסירת גרסה בטרם הגשת כתב האישום ולמתן האפשרות להתייעץ עם עורך דין, שיכול והיה בה לשנות את מצבו. "לא ניתן לרפא את הפגם שנתגלה בהליך ללא פגיעה קשה ומהותית בתחושת הצדק של הנאשם ושל הציבור, אלא באמצעות ביטול כתב האישום", קבעה השופטת.

בית המשפט דחה את זיכויו המלא של הנאשם והחזיר את התיק לשולחנה של הוועדה המקומית, במטרה לרפא את הפגם שנעשה בהליך ולאפשר לה להחליט כיצד לפעול לאחר שמיעת גרסת הנאשם. 

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-4 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות