search

מנהל התכנון: 12 "עקרונות היסוד" לעידוד שימוש בתחבורה ציבורית

מסמך העקרונות, המיועד לסייע לרשויות התכנון בעת בחינת תוכניות חדשות, קובע: "מערכת תחבורה ציבורית בת קיימא ואיכותית - ערך תכנוני וחברתי מהמעלה הראשונה"

צעד ראשון בדרך לשינוי המיוחל? מִנהל התכנון פרסם היום "מסמך עקרונות יסוד" מטעמו, לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים. מטרת המסמך - לקדם שיח מקצועי במוסדות התכנון, שמעמיד במרכז את התחבורה הציבורית, לצד תנועה בת קיימא. 

המסמך שניסחו אנשי המִנהל מאגד 12 עקרונות יסוד אשר מיועדים לסייע למתכננים וללשכות התכנון המחוזיות והמקומיות בבחינת שיפור המדדים התחבורתיים של תוכניות המוגשות אליהן לאישור, בדגש על העלאת פוטנציאל השימוש העירוני בתחבורה ציבורית. אנשי המנהל מצהירים כי יש לשים דגש על העקרונות המובאים במסמך זה בעת בחינה ראשונית של תוכנית המוגשת למוסד התכנון המדובר. עוד אומרים מנסחי המסמך כי ניתן לעשות שימוש בעקרונות הכלולים במסמך גם לאורך שלבי קידום התוכנית, בייחוד כאשר נתקלים בקונפליקטים המצריכים חשיבה רוחבית.

כזכור, רק לפני כשבוע פורסם מחקר של אנשי בנק ישראל המצביע על חוסר היעילות של התחבורה הציבורית באזורים רבים בישראל, ועל הקושי הרב להגיע לעבודה בדרך זו (לכתבה המלאה לחצו כאן). כעת מצטרף מנהל התכנון לדברים אלו, ומצביע על מצב לא פשוט, שנובע גם מתכנון לא מספק.

"בין 2004 ל-2017 עלה מספר כלי הרכב בישראל בכמעט 70%, בעוד שטח הדרכים גדל בפחות מ-30%", נכתב בהודעת המנהל. "התוצאה היא עלייה משמעותית בעומס על הכבישים בישראל, שנחשבים לגדושים ביותר בעולם המערבי לפי ה-OECD וקרן המטבע הבינלאומית. הגודש התחבורתי בישראל משפיע לרעה על איכות החיים של אזרחיה, ומהווה מקור מרכזי לזיהום אוויר במוקדי אוכלוסייה, לאבדן תוצר, לפליטות גזי חממה ולתאונות דרכים. 

למערכת התכנון תפקיד חשוב בצמצום השימוש בתחבורה הפרטית, בשיפור הנגישות ובעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, בהליכה וברכיבה על אופניים. קיים קשר הדוק בין דפוסי התנועה לבין תכנון המרחב הפיזי, לרבות פרישת שימושי קרקע, צפיפות, רשת הרחובות, הקצאת זכות הדרך ועיצוב התשתית הפיזית ברחוב, לצד צורך אקוטי בתכנון ובביצוע רשתות תחבורה ציבורית, עירוניות ובין עירוניות".
 
"מערכת תחבורה ציבורית בת קיימא ואיכותית הינה ערך תכנוני וחברתי מן המעלה הראשונה", נכתב עוד בהודעה, "שכן היא מקדמת נגישות של כלל האוכלוסייה, משפרת את בריאות הציבור, תומכת בעירוניות איכותית, מגדילה את שעות הפנאי, תורמת לפריון המשק ומפחיתה את אי השוויון". 

אם כן, אלו 12 עקרונות היסוד שניסחו אנשי המנהל לטובת עידוד תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים בעת בחינת תכניות:

• ראייה מרחבית: יש לבחון תכניות מנקודת מבט רחבה השוקלת את כלל צרכי ההתניידות במרחב ובכלל זה מחוץ לגבולות התכנית, באמצעות בחינת פרמטרים של חיבוריות, מגוון וממשק ראוי בין רשתות התנועה השונות. בין היתר, תתמקד הבחינה בזיהוי מרחבים המתעדפים משמעותית תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים.
• תפקוד מרחבי: יש להבטיח מרחב ציבורי מזמין, שיתופי ובקנה מידה אנושי המעודד הליכה, לרבות בהתייחסות לדופן הרחוב, לאמצעי הצללה ולנטיעת עצים, ותוך התאמה להיררכיית התנועה במרחב.
• רשת הליכה: יש לייצר רשת הליכה מגוונת, רציפה, צפופה ובטוחה ככל הניתן, המאפשרת גישה ישירה ומהירה בין כל נקודה ונקודה במרחב, תוך הקפדה על נגישות והמשכיות ובאופן המשרת מגוון שימושים ושירותים ומבטיח קיומו של רחוב חי ופעיל. תכנון רחובות ייעשה בדגש על מיתון תנועה ממונעת ושיפור בטיחות הולכי הרגל.
• עירוב שימושים ויצירת ממשק בין הבינוי לרחוב: מומלץ לרכז פעילות ציבורית ומסחרית לאורך הרחובות הראשיים באופן המייצר חזית עירונית רציפה ופעילה התומכת בחיי הרחוב, באמצעות עירוב שימושים. התכנון ייעשה באופן שאינו פוגע ברציפות החיים לאורך הרחוב. עירוב שימושים מעשיר את חיי העיר ומומלץ לבחון פרמטר זה בהתייחס לכל הרמות העירוניות.
• עידוד רכיבה על אופניים ועל אמצעי רכיבה אלטרנטיביים: יש לייצר מערכת שבילי אופניים רציפה ובטוחה המחברת בין מוקדי עניין ופעילות, ומבטיחה את שלום הרוכבים על ידי הקטנת החיכוך בינם לבין תנועת כלי רכב והולכי רגל. כמו כן יש לפתח תשתיות תומכות, כגון חניות, תאורה ומתקני קשירה.
• תכנון מוטה שימוש בתחבורה ציבורית: יש לתכנן את המרחב ואת הרשת כך שיעודדו שימוש בתחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים, תוך התייחסות למאפייני רשת דרכים תומכת ומתעדפת תחבורה ציבורית.
• ממשקים, קישוריות והמשכיות: ישנו הכרח לייצר ממשקים בין אמצעי ההתניידות השונים, על מנת לקדם נגישות, לתמוך בקישוריות ולאפשר את המשכיות התנועה, לרבות באמצעים משלימים טכנולוגיים ואחרים.
• ציפוף סביב מערכות הסעת המונים: צירי מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) וסביבות תחנות רכבת כבדה ומטרו יתוכננו בדגש על צפיפות גבוהה, על גמישות בייעודי קרקע, על עירוב שימושים, על תמהיל יחידות דיור ועל נגישות מרבית, המעצימים את פוטנציאל השימוש במתע"ן.
• מוקדי תחבורה ציבורית: מוקדים אלו ימוקמו במקומות אסטרטגיים במרחב, באופן המעודד מגוון ממשקים בין מערכות תחבורה ציבורית, תומך בקישוריות ומייצר המשכיות תנועתית לנוחות המשתמש. מוקדים אלו יתוכננו תוך עידוד עירוב שימושים.
• הקצאת קרקע לתשתיות תחבורה ציבורית: יש להקצות קרקע לצורכי תשתיות תחבורה ציבורית (חניוני לילה, מסופים, תחנות קצה, נתיבי תחבורה ציבורית ועוד). פיזור תשתיות התחבורה הציבורית ייעשה מתוך ראייה אזורית, שמאפשרת שיתופי פעולה בין רשויות בכל הנוגע למקומם ולהפעלתם.
• מדיניות חנייה מחמירה: יש לקדם מדיניות חניה עירונית דיפרנציאלית המתייחסת למרקמים השונים בעיר, תוך בידול אזורים מוטי תחבורה ציבורית על ידי תקן חניה מחמיר, מכסת חניות ציבוריות וכדומה. 
• תעדוף בזכות הדרך: ככל הניתן, יש לתעדף תשתית לתחבורה ציבורית, להולכי רגל ולרוכבי אופניים על חשבון חניית רכב פרטי לאורך הרחוב, ולקדם פתרונות חניה לאופנועים ולאופניים.
לדברי מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, "המסמך מאגד 12 עקרונות יסוד כלליים אשר יסייעו לצוותי התכנון ולעובדי לשכות התכנון לבחון באופן מרוכז אם ניתן לשפר את המדדים התחבורתיים של תכניות". עוד אומרת זילבר כי טיוטת המסמך הוצגה למתכננים מן המגזר הציבורי והפרטי במסגרת מפגש פורום איכות בתכנון שנערך בחודש שעבר. הערות המשתתפים בכנס לטיוטה הוטמעו במסמך, וכך גם התייחסות בעלי עניין נוספים.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות