עסקת ענק בין מלונות דן למלונות הכשרת היישוב ב-225 מיליון שקל

הכשרה מוכרת המלונות באילת, צפת ונצרת, והזכויות להסכמי הניהול ואופציה למלון בנווה אטיב • מחסלת פעילות המלונאות שלה כדי להתמקד בנדל"ן מניב וייזום נדל"ן

עופר נמרודי ומיקי פדרמן
עופר נמרודי ומיקי פדרמן

עסקת מלונות ענקית בין מלונות דן להכשרת היישוב בהיקף 225 מיליון שקל. חברת הכשרת היישוב שבשליטת עופר נמרודי מוכרת למלונות דן שבשליטת מיקי פדרמן את בתי המלון שבשליטתה באילת, בצפת ובנצרת, וכן את הסכמי הניהול למלונות. בכך בעצם הכשרת היישוב מחסלת את פעילות המלונאות שלה במטרה להתמקד בעסקי הליבה - פעילות הנדל"ן המניב והייזום בישראל ובחו"ל.

המלונות שמחליפים ידיים הם מלון רימונים אילת, מלון רות רימונים צפת, ומלון רימונים המעיין נצרת  - הכוללים סה"כ 413 חדרים. המלון באילת (מוחזק ע"י הכשרה ב-33.3% וכולל הסכם ניהול) ממוקם בטיילת הצפונית של העיר וכולל 278 חדרים ושטחי מסחר בהיקף של כ-1,600 מ"ר. תג המחיר: 110 מיליון שקל; מלון רות רימונים ממוקם ברובע האמנים בצפת וכולל 75 חדרים. תג המחיר: 33.7 מיליון שקל; מלון רימונים המעיין ממוקם במרכז נצרת וכולל 226 חדרים. תג המחיר: 63.6 מיליון שקל. 

במסגרת העסקה, הכשרת היישוב באמצעות החברה הבת (83.3%) מלונות הכשרת היישוב תמכור למלונות דן גם הסכמי ניהול שיש לה לשלושה בתי מלון נוספים וכן אופציה לזכויות החכירה בגין מלון רימונים נווה אטיב שלמרגלות החרמון ושכולל 44 חדרים. ההיקף הכספי הכולל של עסקת הוויתור ועסקת האופציה הינו בסך של כ-17.7 מיליון שקל. אומדן ההכנסות מהמלונות הנרכשים בשנת 2018 עומד על כ-118 מיליון שקל כפי שנמסר מהכשרה.

העסקה כפופה להשלמת כל ההסכמים ומימוש האופציה שניתנה, וכן לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים וכן לקבלת אישור מתאגיד בנקאי שלו שעבוד על מלון רימונים אילת. כן כפופה לקבלת אישור ממשרד התיירות ביחס למלון רימונים אילת (ככל שיידרש) וכן לקבלת אישור עקרוני מרמ"י להעברת המלון לידי החברה.

חלק מהתשלום עבור המלונות יופקד בנאמנות וישולם עם רישום הערת אזהרה או לאחר התקיימות תנאים מתלים. יחד עם המלונות יירכש גם הציוד שבתוכם וכן יועברו לדן זכויות והתחייבויות של הכשרה לצדדי ג', צבר הזמנות עתידיות ומכרזים. זכויותיה של הכשרה בתביעה שהגישה נגד רשות מקרקעי ישראל ביחס למלון רימונים אילת לא יועברו לדן. אם יידרש, מלונות דן תישא במס רכישה והיטל השבחה ככול שיחול.

החברות סיכמו כי צד שיפר את עסקת הרכישה הפרה יסודית כהגדרתה בהסכם, ישלם לצד השני פיצוי מוסכם בסך השווה ל-10% מסך התמורה, וזאת מבלי שהצד המקיים יצטרך להוכיח נזק ובלבד שהצד הנפגע ביטל את ההסכם ומבלי לפגוע בזכות מי מהצדדים לתבוע כל סעד נוסף, לרבות אכיפה.

מלונות דן דיווחה כי בכוונתה לממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים וכן באמצעות נטילת הלוואות מתאגידים בנקאיים. השכרת היישוב דיווחה כי כ-72 מיליון שקל מתוך התמורה שתקבל ישמשו לפרעון הלוואות, כך שיוותר בידיה לאחר השלמת ההסכמים תזרים מזומנים פנוי בסך של כ-153 מיליון שקל ורווח כולל של 15 מיליון שקל, לפני הוצאות ומיסים ככל שיחולו. 

לדברי עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, "העסקה הינה נדבך נוסף במסגרת יישום האסטרטגיה של קבוצת הכשרת הישוב למימוש נכסים שאינם בליבת העסקים שלה ולהתמקדות בפעילות הנדל"ן המניב וייזום הנדל"ן. השלמת העיסקה תביא כמובן להקטנת המינוף הפיננסי של הקבוצה ותאפשר תנופה משמעותית וביסוס הפיתוח בפרויקטים שאנו יוזמים, ובראשם 'קמפוס הכשרת הישוב', במרכז העסקים של בני-ברק ומגדל 'בית מעריב', בהגדלת עוצמתה של חברת הפארקים הלוגיסטיים בפולין (MLP), ובייזום למגורים – באמצעות רכישת קרקעות לפרויקטים נוספים בפולין, ובהמשך הרחבת הפעילות בשוק ההתחדשות העירונית בישראל".

מלונות הכשרת הישוב מרכזת את זרוע המלונאות של הקבוצה. החברה פועלת בעיקר תחת שם המותג "רימונים". כיום מלונות מנהלת 8 בתי מלון, מתוכם 3 בבעלות מלאה, אחד בבעלות חלקית ו-4 על פי הסכם ניהול, וכוללים בסך הכל 1,255 חדרים. בנוסף, רשת רימונים מפעילה קאנטרי לפעילות ספורט ונופש במתחם רימונים חוף התמרים בעכו. קבוצת הכשרת הישוב פועלת בהשכרת נכסים מניבים בישראל ובחו"ל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; בייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; בניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים". 

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את אפליקציית מרכז הנדל"ן

אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search