להורדת אפליקציה

רבעון מוצלח למבנה נדל"ן: שיעורי התפוסה של נכסי החברה בישראל זינקו ל-93.7%

דוחות הרבעון הראשון של 2022 מציגים שיפור בפרמטרים התפעוליים; ה-NOI בישראל ברבעון צמח ב-12.8% לכ-164 מיליון שקל, לעומת כ-146 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

דודו זבידה, מנכל מבנה נדל"ן - צילום: תומר לוי
דודו זבידה, מנכל מבנה נדל"ן - צילום: תומר לוי

חברת מבנה נדל"ן מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022.  היא מסכמת את הרבעון עם צמיחה ב-NOI מנכסים זהים בישראל, עליית שווי נדל"ן להשקעה של הנכסים בישראל – בין היתר, בגין ירידת שיעור ההיוון, עליית דמי השכירות ועליית המדד; עלייה משמעותית בשיעורי התפוסה; המשך עלייה בדמי השכירות ועלייה דו-ספרתית ב-FFO מנכסים מניבים. כמו כן, הודיעה חברת מבנה נדל"ן על העלאת הרף התחתון של תחזית ה-FFO לשנת 2022. במקביל לפרסום הדוחות, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון שקל, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד לשנת 2022  - לפיה תחלק החברה כ-240 מיליון שקל אך לא יותר מ-50% מה-FFO השנתי.

על פי הדוחות, ה-NOI מנכסים זהים בישראל צמח ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ-9.7%, לכ-159 מיליון שקל, בהשוואה לכ-145 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו נבעה בעיקר מהשיפור החד בשיעורי התפוסה לכ-93.7% לעומת כ-90.9% בסוף הרבעון המקביל אשתקד, מעליית דמי השכירות ומכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהקלות לשוכרים בגין משבר הקורונה, בסך של כ-9 מיליון שקל.  ה-NOI הכולל מנכסים מניבים ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה בכ-6.6% לכ-178 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מהגידול האמור ב-NOI מנכסים זהים בישראל ומהנבה לראשונה של נכסים שנרכשו בסך של כ-4.5 מיליון שקל, בקיזוז חלקי עם הירידה ב-NOI מנכסים בחו"ל כתוצאה ממימוש נכסים בקנדה, צרפת, הולנד וסרביה – מימוש נכסים בהתאם לתכנית האסטרטגית של החברה, וכן מירידה בהכנסות בנכס באוקראינה כתוצאה מהפסקת גביית דמי שכירות עם התפרצות מלחמת רוסיה-אוקראינה.

ה-FFO מנכסים מניבים עלה ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ-16% - לכ-121 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ-66 מיליון שקל, בהשוואה לכ-149 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – וזאת בעיקר בשל מימוש נכסים בחו"ל במסגרת התוכנית האסטרטגית וירידה בגביית דמי שכירות בנכס המניב באוקראינה, בעקבות המלחמה עם רוסיה.

כמו כן החברה תחלק דיבידנד בסך 60 מיליון שקל, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד לשנת 2022 – לפיה תחלק החברה כ-240 מיליון שקל, אך לא יותר מ-50% מה-FFO השנתי.

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן, מסר: "פתחנו את שנת 2022 עם רבעון מוצלח שבמסגרתו הצגנו המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים ואנו מרגישים בנוח להודיע על העלאת הרף התחתון של תחזית ה-FFO לשנת 2022.

בשנה האחרונה נרשמה עלייה חדה בשיעור התפוסה בנכסים בישראל מכ-90.9% לכ-93.7% ואנו מאמינים שהסביבה העסקית החזקה בכל אחד מהסגמנטים – מסחר, תעשיה ומשרדים - תאפשר לנו להמשיך את מגמת העלייה בשיעורי התפוסה, תוך העלאת דמי השכירות ובכך להשפיע לחיוב גם על התוצאות העסקיות".

עוד הוסיף זבידה: "אנו עדים לביקושים חזקים להשכרת שטחי משרדים ובעיקר באזור תל אביב, ובהתאם למשאים ומתנים שאנו מנהלים כיום עם שוכרים פוטנציאליים, הודענו כעת ובפעם השנייה ברציפות על העלאת תחזית ה-NOI השנתי הצפוי בפרויקט שדרות ההשכלה ('הסוללים') בת"א שאכלוסו צפוי במהלך שנת 2025. בהתאם לכך, כל ששת הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי הקמה שונים צפויים להניב לחברה תוספת NOI שנתי באכלוס מלא של כ-200 מיליון שקל – המשקף גידול של  כמעט 30% ב-NOI הכולל של החברה עד לשנת 2025.

"במקביל, נמשיך לפעול להגדלת היקפי הייזום לטווח הארוך ורק מתחילת השנה הודענו על מספר אירועים חשובים בנושא – בתחילת החודש הנוכחי, הודענו על התקדמות בהליך לאישור פרויקט הדגל 'המיטב' בת"א עם זכויות בניה להקמה של 125 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה, לצד כ-400 יחידות דיור, ואנו נערכים לקראת הפקדת התוכנית בהקדם האפשרי. בחודש מרץ האחרון, הודענו על הסכם לרכישת 50% ממניות תעשיות יד חנה חומש – אגודה שיתופית חקלאית שהינה בעלת זכויות להקמת מרלו"ג על קרקע של כ-100 דונם, וכן בחודש פברואר האחרון הודענו על השלמת 'עסקת בנק מזרחי' ומעבר להנבה של 26 מיליון שקל בשנה. אנו מזהים בעסקה פוטנציאל של ממש להשבחת חלק מהנכסים בדרך של קידום תב"ע לשינוי יעוד והגדלה משמעותית של זכויות הבניה הקיימות.

"אנו מאמינים שהמשך השיפור בפעילות העסקית השוטפת, לצד הפרויקטים הנמצאים בשלבי הקמה והפרויקטים בתכנון לטווח הארוך יאפשרו להשיא ערך לכל בעלי מניותינו ולאורך זמן", סיכם זבידה.

 

 

 

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search