להורדת אפליקציה

אושר במועצה הארצית לתכנון ובנייה: תקנות לרישוי עצמי

על פי העקרונות מורשה להיתר נכנס בנעליה של רשות הרישוי החל מהגשת הבקשה להיתר ועד למתן תעודת גמר, כאשר שלב המידע מהווה נדבך מרכזי ביצירת וודאות לתהליך. המידע שיימסר ע"י מהנדס הוועדה המקומית יכלול בנוסף למידע תכנוני מפורט וממוקד גם את כל התנאים הנדרשים למתן ההיתר ולכל שלבי הביצוע

עו"ד שלומי הייזלר (יוסי אלטרמן; גיל מגלד)
עו"ד שלומי הייזלר (יוסי אלטרמן; גיל מגלד)

במסגרת חוק ההסדרים שאושר בנובמבר 2021 נקבע מסלול רישוי באמצעות מורשה להיתר. בחוק נקבע כי עד סוף חודש יוני 2022 יותקנו תקנות לעניין זה.

המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשותו של עו"ד שלומי הייזלר, יו"ר מטה התכנון הלאומי החליטה היום 10.5.2022 להמליץ לשרת הפנים על אישור תקנות התכנון והבניה - מורשה להיתר (רישוי עצמי).

את גיבוש התקנות הוביל מינהל התכנון במסגרת צוות בין משרדי שהוקם בחסות מטה התכנון הלאומי. 

בתהליך העבודה, אשר התנהל במספר צוותי משנה שפעלו במקביל, השתתפו נציגים רבים של  הגורמים הרלוונטיים בענף התכנון והבניה – השלטון המקומי, איגוד מהנדסי הוועדות המקומיות, ארגוני האדריכלים, התאחדות הקבלנים, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ועוד.

מטרת העבודה המשותפת היתה לקבוע את עקרונות התהליך באופן שיתופי ומאוזן ככל הניתן ולגבש סט של תקנות הנותנות מענה מיטבי לצורכי כלל השותפים.

מדובר במהלך מהפכני המהווה חלק משורה של צעדים שנקט המחוקק במטרה לקצר ולייעל את תהליכי רישוי הבניה. גיבוש התקנות הושלם בהצלחה במסגרת לוחות הזמנים הקצרים שהוגדרו בחקיקה, ותוך מיקוד מאמצים של כל השותפים להצלחת התהליך.

עקרונות המתווה החדש של רישוי באמצעות מורשה להיתר: מורשה להיתר נכנס בנעליה של רשות הרישוי החל מהגשת הבקשה להיתר ועד למתן תעודת גמר, כאשר שלב המידע מהווה נדבך מרכזי ביצירת וודאות לתהליך.

המידע שיימסר ע"י מהנדס הוועדה המקומית יכלול בנוסף למידע תכנוני מפורט וממוקד גם את כל התנאים הנדרשים למתן ההיתר ולכל שלבי הביצוע, באופן שיאפשר למורשה להיתר להתנהל באופן עצמאי לאורך כל שלבי הטיפול בפרויקט.

במסלול זה ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר שבהן לפחות 80% משטחי הבניה המבוקשים מיועדים למגורים, ללא הקלות,  ולא כולל מבנים לשימור, ובמקרה שהמבנה הינו בן למעלה מ- 2 קומות ו- 5 יח"ד נדרש אישור מכון בקרה לשלב התכנון והביצוע.

המסלול של מורשה להיתר לא יחול במקרה שבו המבנה המבוקש אינו עומד בכל התנאים הנ"ל, או שלא נמסר מידע למורשה להיתר או שהרשות המקומית קיבלה החלטה כי בתחומה לא יתאפשר מסלול זה.

עוד יצויין כי במקביל לגיבוש התקנות משלימים גם רשם המהנדסים והאדריכלים והרשות הארצית לאכיפה במקרקעין את ההכנות הנדרשות בחוק לקראת התנעת המסלול החדש בהמשך שנה זו. תחילת התקנות חודשיים לאחר אישורן וזאת על מנת לתת לנוגעים בדבר, לרבות הועדות המקומיות, שהות להתארגן.

לדברי שרת הפנים, איילת שקד: ״מדובר בכלי מהפכני בתחום הרישוי שאנו מביאים לידי ביצוע. אחד מבין כלים שונים שמפותחים על מנת לאפשר הקלה וייעול בתהליך הרישוי. אני מברכת על מהירות גיבוש התקנות כדי שהמסלול יוכל להתחיל לפעול במהרה״

יו"ר מטה התכנון הלאומי, עו"ד שלומי הייזלר, הוסיף:
״מדובר במהלך חשוב שהובילו מטה התכנון הלאומי ומינהל התכנון המהווה חלק מסל הפתרונות לייעול ולקיצור הליכי רישוי וכמענה למשבר הדיור" 

לדברי סמנכ"לית רגולציה במינהל התכנון, רותי שורץ חנוך:
״מדובר כאמור בכלי חשוב במסגרת סל הכלים ברישוי. עם אישור התקנות אנו מתכוונים ללוות פרוייקטים ברישוי עצמי על מנת לעקוב אחרי הביצוע של המסלול״

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search