להורדת אפליקציה

רועי גיל והיהלומן יהודה סייג, רוכשים את השליטה בחברת הנדל"ן והדיור המוגן רבד

לפי ההסכם גיל וסייג ירכשו כ-16.2 אלף מניות רבד, המהוות כ- 62% מהון החברה לפי שווי חברה של 327.5 מיליון שקל בכפוף לחלוקה של 70 מיליון שקל דיבידנד

עסקת רבד: רועי גיל ויהודה סייג רוכשים את השליטה
עסקת רבד: רועי גיל ויהודה סייג רוכשים את השליטה

היום חברת הנדל"ן והדיור המוגן רבד מדווחת לבורסה על שינוי בעלים. החברה מדווחת כי ביום 3 במאי 2022 התקשרו יונל כהן ויצחק עוז באמצעות החברות בשליטתם ובית הזהב בע"מ, ביחד עם אלי ספיר  בהסכם עם רועי גיל והיהלומן יהודה סייג למכירת השליטה ברבד תמורת כ-160 מיליון שקל. לפי ההסכם גיל וסייג  ירכשו כ-16.2 אלף מניות רבד, המהוות כ- 62% מהון החברה לפי שווי חברה של 327.5 מיליון שקל (בנטרול מניות רדומות) בכפוף להסכמה וחלוקה של 70 מיליון שקל דיבידנד לסך כל בעלי המניות בחברה.

התמורה שתשולם למוכרים היא בסך של כ- 159.65  מיליון שקל. שווי החברה בניכוי דיבידנד של 70 מיליון שקל  הוא כ-257.5 מיליון שקל, בשווי מניה של כ-9.8 שקלים.

התמורה תשולם ברובה במועד השלמת העסקה ויתרתה תוך 6 חודשים. גיל וסייג הפקידו 100 מיליון שקל בנאמנות כבטוחה. לאחר השלמת העסקקה ספיר, כהן ועוז לא יחזיקו כלל במניות החברה. גיל יחזיק ב-51% מהמניות הנמכרות וסייג 49%. המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ל-30 ביוני  ולא יאוחר מאוגוסט 2022   המכירה תלויה בחלוקת הדיבידנד ובאישור העסקה על ידי הגורמים המממנים, בהם החברה הבת בי.איי.טי ייזום נדל"ן.

יגאל אהובי, מעלי השליטה בעבר בחברה, שממשיך להחזיק בה 16.35% לא נכלל בעסקה, וכך גם בית ההשקעות ילין לפידות שמחזיק כ-7.1% מהמניות.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search