להורדת אפליקציה

עילדב השקעות תקים חברת מימון נדל"ן באנגליה

החברה שתיקרא בלו פייננס, באמצעות חברות מוחזקות שלה, תעסוק במתן הלוואות גישור - הלוואות קצרות מועד כנגד בטוחות נדל"ן הממוקמות בערים מרכזיות באנגליה, לרבות נכסי נדל"ן למגורים, מסחר, משרדים, אחסנה ולוגיסטיקה. עילדב תחזיק 50% מהחברה-הבת

אנגליה (שאטרסטוק)
אנגליה (שאטרסטוק)

חברת עילדב  השקעות, בשליטת רונן שטרנבך, מדווחת היום לרשות ני"ע על הקמת חברה בת שתעסוק במימון נדל"ן באנגליה. החברה תיקרא בישראל בלו פייננס. עילדב תחזיק 50% מהחברה הבת, ועוד שני שותפים מנהלים שעוסקים במימון נדל"ן באנגליה יחזיקו את היתרה (25% לכל אחד מהם). השותפים המנהלים יהיו אחראים, בין היתר, על איתור עסקאות, בדיקות נאותות, גיבוש מערך שותפים, מקורות מימון, גיבוש הסכמים וניהול המעקב והגביה.

בהודעה לבורסה ציינה החברה כי שוק הנדל"ן באנגליה נמצא בהליך צמיחה וחזר לרמתו טרום משבר הקורונה ואף מעבר לה. כמו כן ציינו את הכניסה של חברות הביטוח וגופי מימון נוספים לשוק מימון הנדל"ן בבריטניה החל מ-2012, התופסים שליש מהשוק. החברה מעריכה כי חלקו של האשראי החוץ בנקאי באנגליה ימשיך לגדול.

החברה הבת בלו פייננס, באמצעות חברות מוחזקות שלה, תעסוק במתן הלוואות גישור - שהן הלוואות קצרות מועד כנגד בטוחות נדל"ן הממוקמות בערים מרכזיות באנגליה, לרבות נכסי נדל"ן למגורים, מסחר, משרדים, אחסנה ולוגיסטיקה.

עם השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של בלו פייננס, תתכנס ועדת ההשקעות של בלו פייננס, אשר תמנה 4 חברים, לרבות 2 חברים שימונו ע"י החברה, ותקבל החלטת השקעה אך ורק ברוב קולות.

בעילדב מעריכים כי פעילותה של בלו פייננס תמומן באמצעות הלוואות בעלים, תאגידים בנקאיים, גיוסים בשוק ההון הישראלי, שותפים עסקיים שעימם לשותפים המנהלים היסטוריה של פעילות בתחום הנדל"ן באנגליה וכן גופים מוסדיים.

במסגרת ההסכמים, התחייבה עילדב להעניק לבלו פייננס הלוואה המירה למניות בהיקף של עד 10 מיליון ליש"ט (כ- 42 מיליון שקל),שתועמד מעת לעת בהתאם לצרכיה של בלו פייננס. ההלוואה ההמירה תישא ריבית שנתית של 5%, שתשולם במזומן, וכן תשואה שנתית נוספת של  10% שתשולם במועד המרת ההלוואה או במועד פירעונה, במוקדם מביניהם. ההלוואה ההמירה תעמוד לפירעון בתשלום אחד כעבור 5 שנים ממועד העמדתה. יצוין, כי השותפים המנהלים יעמידו הלוואה בתנאים זהים בהיקף של עד 5.0 מיליון ליש"ט.

לחברה זכות להמיר את ההלוואה למניות בלו פייננס בתנאים מסוימים כפי שנקבעו בהסכמים לרבות במקרה של גיוס הון נוסף, כך שלאחר המרתה במלואה תחזיק החברה ב- 65% מהון המניות של בלו פייננס והשותפים המנהלים יחזיקו ב- 35%.

החברה והשותפים המנהלים התחייבו שלא להעביר את מניותיהם בחברה לתקופה של שנתיים וחמש שנים, בהתאמה, למעט אם תתקבל החלטה אחרת על ידי כל הצדדים להסכם.

כמו כן, קובעים ההסכמים מדיניות חלוקת דיבידנד של בלו פייננס בהיקף של 50% מהרווחים הראויים לחלוקה מידי שנה בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעת דירקטוריון בלו פייננס.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search