להורדת אפליקציה

רמות בעיר מממשת אופציה – ורוכשת נכס ברעננה תמורת 162 מיליון שקל

המהלך בוצע באמצעות חברה בת של רמות בעיר, רמות בעיר מופת – וזאת למרות שהסכם האופציה נחתם לפני כשנתיים על ידי חברה נכדה • האופציה סוחרה אל רמות בעיר מופת, וזו מימשה את הזכות רגע לפני פקיעתה

אליאב מימון, מנכ"ל חברת רמות בעיר (יח"צ)
אליאב מימון, מנכ"ל חברת רמות בעיר (יח"צ)

חברת רמות בעיר מעדכנת כי חברה בת שלה מממשת אופציה על נכס ברעננה – במסגרת הסכם שעליו חתמה חברה אחרת, חברה נכדה של רמות בעיר, לפני כשנתיים. החברה תשלם שלושה מיליון שקל בגין האופציה, ועוד 162 מיליון שקל על הנכס עצמו.

תחילת השתלשלות העניינים לקראת סוף ינואר 2020, אז התקשרה חברת רמות שבי ציון, חברה נכדה של רמות בעיר, עם צד שלישי בהסכם אופציה לרכישת הנכס ברעננה, ברחוב רחוב אליעזר יפה. בהודעת החברה נמסר כי ייעודו של הנכס על פי התב"ע החלה הוא למגורים, מסחר ומשרדים, בשטח כולל של כ-21,000 מ"ר על קרקעי.

"במסגרת הסכם האופציה העניק מעניק האופציה לרמות שבי ציון אופציה סחירה ובלתי חוזרת
בהתאם לסעיף 49 י' לחוק מיסוי מקרקעין לרכישת הנכס", נכתב בדו"ח השנתי המסכם של 2020 שהוציאה החברה, "וזאת כנגד תמורה בגין האופציה בסך של שלושה מיליון שקל.

תקופת האופציה נקבעה לתקופה אשר תחילתה ביום חתימת הסכם האופציה ועד ליום 3 בינואר 2021, ואולם התקופה הוארכה בהתאם להוראות הסכם האופציה, לאחר שמעניק האופציה פנה לבית המשפט בתביעה לפירוק השיתוף בחלקה שעליה בנוי הנכס, ולחלוקת המגרשים בין כל הבעלים האחרים בחלקה, כפי שנקבע בתוכנית התקפה.

בהתאם להוראות הסכם האופציה, נדחה המועד האחרון למימוש האופציה, כך שיחול בחלוף 30 יום מהמועד שבו ייחתם הסכם החלוקה בין כל בעלי הזכויות האחרים בחלקה, או ממועד מתן צו פירוק שיתוף, לפי העניין, ובלבד שהמועד הנדחה למימוש האופציה יחול לא יאוחר מחלוף 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, היינו לא יאוחר מחודש ינואר 2022"

לפיכך, בהתאם להוראות הסכם האופציה, נדחה המועד האחרון למימוש האופציה, כך שיחול בחלוף 30 יום מהמועד שבו ייחתם הסכם החלוקה בין כל בעלי הזכויות האחרים בחלקה, או ממועד מתן צו פירוק שיתוף, לפי העניין, ובלבד שהמועד הנדחה למימוש האופציה יחול לא יאוחר מחלוף 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, היינו לא יאוחר מחודש ינואר 2022".

כעת, כאמור, מומשה האופציה – אך באמצעות חברה בת של רמות בעיר, רמות בעיר מופת, אשר האופציה עבור השטח סוחרה אליה. החברה רכשה את הנכס, ותשלם הן את הסכום שנקבע עבור האופציה, והן את התמורה על הקרקע, כלומר 165 מיליון שקל בסך הכול.

נזכיר כי באמצע החודש שעבר הודיעה רמות בעיר על רכישת מלון גני דן באשקלון, של רשת המלונות הארצית דן, תמורת 100 מיליון שקל, והיא מתכננת לקדם במתחם פרויקט בהשקעה של כ-400 מיליון שקל.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search