להורדת אפליקציה

עסקת מגדל ויתניה רמת החייל יוצאת לפועל: החברה מוכרת 50% מהמגדל - תמורת כ-268 מיליון שקל

העסקה לא כוללת את שטחי המסחר ואת החניות במגדל (אלו שאינן מושכרות לחברת טבע),שיישארו במלואן בידיה של חברת הבת א.ס. אורי השקעות ונכסים • הצדדים התקשרו גם בהסכם שיתוף בקשר להחזקה במגדל המשרדים ולשימוש בו

מגדל ויתניה רמת החייל (ישר אדריכלים)
מגדל ויתניה רמת החייל (ישר אדריכלים)

עסקת מכירת הזכויות במגדל ויתניה רמת החייל מתממשת: לפני כמה שבועות פורסם בכלי התקשורת על משא ומתן בין החברה לבין גורם עלום – בכתבה בכלכליסט טענו כי מדובר באיש העסקים ג'ורג' חורש – למכירת 50% מהזכויות המגדל המשרדים ברמת החייל בתל אביב. החברה אישרה את קיומו של מו"מ בעניין, וצפתה כי העסקה תושלם "בשבועות הקרובים" – וכך אכן קרה.

החברה מעדכנת היום (ב') בהודעה לרשות לניירות ערך כי החברה הבת שלה, א.ס. אורי השקעות ונכסים, אשר מחזיקה במגדל, התקשרה עם הרוכש בהסכם מכר ובהסכם שיתוף, למכירת מחצית מהזכויות במגדל – תמורת כ-268.6 מיליון שקל.

המדובר הוא במגדל משרדים בן 17 קומות ברחוב דבורה הנביאה 122 ברמת החייל, אשר כולל 19,600 מ"ר שטחי משרדים, 1,523 מ"ר שטחי מסחר ועוד 785 מקומות חניה. בנובמבר 2018 התקשרה החברה הבת בהסכם שכירות עם חברת טבע תעשיות פרמצבטיות, באשר להשכרת כל שטחי המשרדים, לתקופה של 12.5 שנים, ובדמי שכירות חודשיים בסך של 2.232 מיליון שקל.

בתחילת חודש אוקטובר 2020 התקבל טופס האיכלוס למגדל, ועבודות ההקמה – כולל ההתאמות הנדרשות עבור חברת טבע - הסתיימו גם הן בחודש אוקטובר 2020, ובמהלכו נמסר המגדל לטבע באופן רשמי.
 
"בהתאם להסכם המכר, חברת הבת תמכור לקונה 50% בלתי מסוימים ממגדל המשרדים", כך ויתניה בהודעתה, "לרבות שטחי החניה הצמודים למגדל המשרדים המושכרים לשוכר וכלל זכויות הבנייה הקיימות ו/או העתידיות של מגדל המשרדים.

בהתאם להסכם המכר, חברת הבת תמכור לקונה 50% בלתי מסוימים ממגדל המשרדים, לרבות שטחי החניה הצמודים למגדל המשרדים המושכרים לשוכר וכלל זכויות הבנייה הקיימות ו/או העתידיות של מגדל המשרדים"

במועד חתימת הסכם המכר חתמו חברת הבת והקונה על הסכם שיתוף, שבו נכללות הוראות המסדירות את מערכת הזכויות וההתחייבויות ביניהם בקשר להחזקה במגדל המשרדים ולשימוש בו. על פי ההסכם יקימו הצדדים ועדת היגוי לקביעת מדיניות בקשר לניהול וביצוע פרויקט מגדל המשרדים, המורכבת נכון למועד השלמת העסקה משני נציגים מטעם כל אחת מחברת הבת והקונה.

העברת הזכויות בממכר על ידי כל אחד מהצדדים תהיה כפופה, בהתאם להסכם השיתוף, להעברת
מלוא הזכויות של הצד המעביר וכן למתן זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות למכירה לצד הנוסף, למעט ביחס להעברה לנעבר מותר - חברה ו/או אישיות משפטית כלשהי אשר נשלטת על ידי המעביר (לרבות בעקיפין) או שהמעביר נשלט על ידה (לרבות בעקיפין) או שהשליטה במעביר ובנעבר (לרבות בעקיפין) בידי אותו גורם. 

שירותי הניהול וההחזקה של החניון במגדל יינתנו על ידי חברת רונימור ניהול נכסים (חברה המעניקה לויתניה שירותי ניהול ואחזקה בשניים מנכסיה – בהם המגדל ברמת החייל); הצדדים התחייבו שהיחס LTV על חלקם במגדל המשרדים לא יעלה על 75%".

הממכר אינו כולל את חלקה של חברת הבת בשטח המסחרי במגדל, וכן את זכויותיה של חברת הבת בשטחי חניה שאינם מושכרים לשוכר (חברת טבע),המהווים חלק מהפרויקט שבו ממוקם הנכס, ואשר יוותרו בבעלות חברת הבת"

החברה המוכרת מציינת עוד כי "הממכר אינו כולל את חלקה של חברת הבת בשטח המסחרי במגדל, וכן את זכויותיה של חברת הבת בשטחי חניה שאינם מושכרים לשוכר (חברת טבע),המהווים חלק מהפרויקט שבו ממוקם הנכס, ואשר יוותרו בבעלות חברת הבת. בכפוף להשלמת העסקה, החברה צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים של הרבעון הרביעי של שנת 2021 רווח נטו לאחר מס של כ-76 מיליון שקל - מחציתם בעקבות העסקה ומחציתם בגין שערוך חלקה של חברת הבת במגדל  המשרדים".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search