להורדת אפליקציה

התחזקות השקל גובה מחיר: נכס שמוכרת רבד באירלנד העלה ערכו באירו – אך בשקלים שוויו ירד ב-6.5 מיליון שקל

מדובר בנכס אשר שוויו עלה בשלוש השנים האחרונות מ-10.2 מיליון ל-10.55 מיליון אירו – אך בשקלים ירד מ-43.774 מיליון לכ-37.2 מיליון • בעקבות כך תרשום החברה בספריה הפסד בגין הוצאות עסקה ובגין מימוש קרן הון מהפרשי תרגום

השקל והאירו (שאטרסטוק)
השקל והאירו (שאטרסטוק)

עסקה סטנדרטית של חברת רבד באירלנד חושפת את ההשפעות השליליות של התחזקות השקל על עסקאות של חברות נדל"ן בחו"ל: החברה הודיעה אתמול (ד') לרשות לניירות ערך כי היא מוכרת נכס שבו מחזיקה חברה בת זרה שלה – נכס המושכר לרשת מרכולים באירלנד, בשטח כולל של 1,854 מ"ר – תמורת סכום של 10.6 מיליון אירו, שהם נכון להיום כ-37.2 מיליון שקל.

המדובר הוא בנכס בשם אלדי סנדיפורד, Aldi Sandyford, שנמצא בעיר הבירה של אירלנד, דבלין, ומושכר כולו לרשת מרכולים בשם Aldi Stores. בנכס עצמו מחזיקה חברה בת של רבד שמקורה בגיברלטר, המוחזקת על ידי רבד בשיעור של 91.4%. החברה התקשרה בהסכם למכרת כלל הזכויות בנכס, לצד ג' שאינו קשור אליה או לבעלי השליטה בה.

עד כאן, עסקה רגילה למדי – אך מעניין לראות סביבה כיצד משפיע חוזקו של השקל, או היחלשותם של המטבעות הזרים מולו, על תוצאותיהן של עסקאות שמבצעות חברות ישראליות בחו"ל: לאורך שלוש השנים האחרונות השווי של הנכס בספרי החברה הלך ועלה, כאשר מדובר באירו – מ-10.2 מיליון אירו בסוף 2018, עד 10.55 מיליון אירו בסוף 2020 (שווי שנותר כפי שהוא גם בסוף הרבעון השלישי של השנה הנוכחית, כאמור).

עם זאת, השווי בשקלים דווקא ירד: בסוף שנת 2018  שווי הנכס בשקלים היה 43.774 מיליון שקל; בסוף 2019 – 39.945 מיליון שקל; בסוף 2020 השווי עלה – ל-41.61 מיליון שקל; וכעת הוא נמכר תמורת 37.2 מיליון שקל – הפרש של יותר מ-6.5 מיליון שקל בהשוואה לשיא שנרשם לפני כשלוש שנים.

בהתאם לכך, לא מפתיע לקרוא את הנתונים הללו בהודעת המוכרת: "מאחר שהנכס נמכר במחיר הקרוב לשווי שבו הוא מוצג בספרי החברה", מציינת רבד, "אם העסקה תושלם המוכרת צפויה לרשום בספריה בגין המכירה כאמור הפסד בגין הוצאות עסקה נלוות ועלויות פירעון מוקדם של הלוואת הבנק בסך של כ-0.2 מיליון אירו (כ-0.8 מיליון שקל). כמו כן, צפויה החברה לרשום הפסד ממימוש קרן הון מהפרשי תרגום בגין ההשקעה בחברה המוכרת, כפי שנצברו למועד זה, בסך של כשישה מיליון שקל. לרישום הפסד זה אין השפעה על סך הון החברה". 

המוכרת צפויה לרשום בספריה בגין המכירה כאמור הפסד בגין הוצאות עסקה נלוות ועלויות פירעון מוקדם של הלוואת הבנק בסך של כ-0.2 מיליון אירו (כ-0.8 מיליון שקל). כמו כן, צפויה החברה לרשום הפסד ממימוש קרן הון מהפרשי תרגום בגין ההשקעה בחברה המוכרת, כפי שנצברו למועד זה, בסך של כשישה מיליון שקל"

"התזרים הפנוי שינבע מעסקה זו לאחר ניכוי יתרת קרן ההלוואה הקיימת על הנכס, הוצאות עסקה נלוות צפויות ותשלום מס באירלנד, צפוי להסתכם בכ-4.4 מיליון אירו (חלק החברה כארבעה מיליון אירו, שהינם כ-14 מיליון שקל)", כך בהודעתה של החברה לרשות לניירות ערך. "להערכת המוכרת, השלמת העסקה צפויה להתרחש במהלך חודש דצמבר 2021, בכפוף להתקיימותם של כמה תנאים.

במועד ההתקשרות העמיד הרוכש פיקדון בסכום של כ-0.8 מיליון אירו, אשר הופקד בחשבון נאמנות. את יתרת סכום הרכישה ישלים הרוכש במועד השלמת העסקה. יצוין כי שווי הנכס בספרי המוכרת נכון ליום 30 בספטמבר 2021 עמד על כ-10.55 מיליון אירו". 

נציין כי הנכס נרכש על ידי החברה הבת באוקטובר 2012, וכי הסכם השכירות עם רשת המרכולים תקף עד לאוקטובר 2029. ה-NOI עבור הנכס עומד על 2.31 מיליון שקל בשנה. רבד עדכנה עוד בדיווח שמסרה כי זה עוכב לתקופה מסוימת, והסתיים עם חתימת הצדדים על הסכם המכר.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search