להורדת אפליקציה

גלעד מאי רכשה זכויות בפארק התעסוקה יואב תמורת כ-11 מיליון שקל – ומכרה אותן בתוך כחצי שנה בכ-40 מיליון שקל

החברה רכשה לפני חודשים ספורים זכויות במגרש בפארק התעסוקה מחברת הזרע • אתמול הודיעה כי חתמה על הסכם למכירת הזכויות במחיר גבוה פי שלושה ויותר מהתמורה שנקבעה בהסכם מול המוכרת, במאי השנה

גלעד יפרח, מנכ"ל חברת גלעד מאי (צביקה גולדשטיין)
גלעד יפרח, מנכ"ל חברת גלעד מאי (צביקה גולדשטיין)

תוצאה נאה לחברת גלעד מאי בעסקה לרכישת זכויות בקרקע בפארק התעסוקה יואב הסמוך לקריית מלאכי: החברה הודיעה אתמול (ב') כי מכרה את זכויותיה בקרקע בפארק ליזם ששמו לא נמסר, תמורת כ-39.5 מיליון שקל – זאת לאחר שבמאי האחרון רכשה אותן מחברת הזרע בתמורה ל-11.5 מיליון שקל בלבד.

כאמור, במאי 2021 דיווחה החברה כי התקשרה עם חברת הזרע בהסכם לרכישת מלוא זכויותיה של הזרע במגרש 502 בשטח של כ-46 דונם בפארק תעסוקה יואב שבמועצה האזורית יואב, "מכוח הסכם השבה ופיצוי ממרץ 2020 שעליו חתמה הזרע עם רשות מקרקעי ישראל, ולפיו ניתנה לזרע או למי מטעמה הזכות לרכוש מרמ"י בדמי חכירה מהוונים מלאים ובפטור ממכרז זכויות במגרשים מסוימים, בין היתר במגרש נשוא עסקה זו. 

המגרש הינו חלק מפארק תעסוקה שעתיד לקום בסמוך לצומת ראם וצומת מסמיה ובמרחק קצר מכביש 6, כך שמיקומו המרכזי עתיד לשרת את נמל אשדוד וכן חברות רבות הפועלות בפנים הארץ. על המגרש קיימת תב"ע מאושרת בייעוד תעשייה ואחסנה לבניית עד 120% משטח המגרש מעל פני הקרקע בעד שתי קומות, ונוסף על כך 50% מתחת לפני הקרקע"

המגרש הינו חלק מפארק תעסוקה שעתיד לקום בסמוך לצומת ראם וצומת מסמיה ובמרחק קצר מכביש 6, כך שמיקומו המרכזי עתיד לשרת את נמל אשדוד וכן חברות רבות הפועלות בפנים הארץ. על המגרש קיימת תב"ע מאושרת בייעוד תעשייה ואחסנה לבניית עד 120% משטח המגרש מעל פני הקרקע בעד שתי קומות, ונוסף על כך 50% מתחת לפני הקרקע. 

יצוין, כי החברה בוחנת את אפשרויות מימוש זכויותיה על המגרש, ובכלל זה את האפשרות לאתר שוכר פוטנציאלי לטווח ארוך והקמת מבנה שיתאים לצרכיו, בהתאם לתב"ע המאושרת, אם כי אין ודאות בקשר לאמור. תמורת רכישת הזכויות מהזרע נקבעה לסך של כ-11.5 מיליון שקל. במסגרת ההסכם נקבע מנגנון להגדלת התמורה לזרע עד לסכום נוסף של כ-9.2 מיליון שקל, לכל היותר, במקרה שתוספת המימוש בגין זכויות החכירה המהוונות במגרש על פי המפרט הכספי תהיה נמוכה מזו שהעריכו הצדדים במועד חתימת ההסכם".

דברים אלו פורטו סביב חתימת ההסכם לפני כחצי שנה, ואתמול הודיעה החברה כי התקבלה בידיה הודעת רמ"י שבה פורטו השווי המלא של מגרש האופציה והוצאות הפיתוח שייגבו בגין רכישת המגרש האמור. אתמול, כאמור, התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם, ולפיו "מעבירה החברה ליזם את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם סיחור האופציה. תמורת רכישת הזכויות מהחברה נקבעה לסך של כ-39.5 מיליון שקל. 

במסגרת ההסכם נקבע מנגנון התאמה לתמורה, אם מחיר המגרש שייקבע במפרט הכספי (לרבות בהשגה שתוגש לגבי המפרט הכספי, אם תוגש) יהא גבוה או נמוך מהמחיר המוערך נכון למועד חתימת ההסכם. במקרה כאמור, החברה תישא בתשלום תוספת המימוש בגין האופציה מכח הסכם סיחור האופציה. 

נוסף על כך, תישא החברה בתשלום מס רכישה ומקדמת מס שבח בגין הסכם סיחור האופציה. לטובת היזם יירשם שיעבוד על זכויות החברה בגין האופציה מכוח הסכם סיחור האופציה. נוסף על כך יירשם שיעבוד על זכויות היזם בגין האופציה בקשר לכספים שלהם הוא זכאי מרמ"י כתוצאה מההשגה, אם תוגש".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search