להורדת אפליקציה

התקווה לתושבי מתחם לודוויפול בדרום ת"א? חג'ג' מניעה מהלך לקידום תוכנית המתאר; העלות הצפויה: 254 מיליון שקל

החברה מדווחת כי כבר חתמה על הסכמים עם 93% מבעלי הזכויות הפרטיים במתחם, המחזיקים ברוב הזכויות • "הזכויות המתאפשרות מכוחה של תא/5000 עשויות לגדול עד לכ-166,000 מ"ר"

האחים חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)
האחים חג'ג', בעלי קבוצת חג'ג' (טל צ'יקורל)

האם לאחר שנים של עיכובים וסחבת, תחול סוף-סוף התקדמות בתוכנית להתחדשות מתחם לודוויפול בדרום תל אביב? קבוצת חג'ג' הודיעה היום (ה') כי התקשרה, באמצעות חברה בת שלה ולצד שותפיה בהסכם בעל מניות להקמת פרויקט במתחם, שנמצא באזור מחלף קיבוץ גלויות.

על שטח של כ-13 דונם, המהווה חלק מהמתחם, חלה תוכנית תא/4010 המייעדת שטח זה כשטח בייעוד תעסוקה ומסחר, ואשר מאפשרת להקים במקרקעי התוכנית 73,035 מ"ר עילי – 57,410 מ"ר לתעסוקה ו-15,625 מ"ר למסחר – בבינוי עד 24 קומות. עוד מאפשרת התוכנית 19,850 מ"ר שטחים תת-קרקעיים"

"שטח המתחם הינו כ-18,000 מ"ר, והוא נמצא בכניסה לת"א מדרום, בין כביש 1 לכביש 20, ותחום בגשר ההגנה מצד דרום", כך החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך. "על שטח של כ-13 דונם, המהווה חלק מהמתחם, חלה תוכנית תא/4010 המייעדת שטח זה כשטח בייעוד תעסוקה ומסחר, ואשר מאפשרת להקים במקרקעי התוכנית 73,035 מ"ר עילי – 57,410 מ"ר לתעסוקה ו-15,625 מ"ר למסחר – בבינוי עד 24 קומות. עוד מאפשרת התוכנית 19,850 מ"ר שטחים תת-קרקעיים".

החברה מציינת כי הבנייה במתחם תתאפשר בכפוף לאישורה של תוכנית איחוד וחלוקה במקרקעי התוכנית, ובכפוף לקבלת כלל היתרי הבנייה הנדרשים – "אשר אין ודאות כי יתקבלו", מדגישים אנשי קבוצת חג'ג'. "נוסף על כך, חלה על המתחם התוכנית המתארית תא/5000 המאושרת, והזכויות המתאפשרות מכוחה עשויות להגדיל באופן מהותי את הזכויות המתקבלות מכוח התוכנית הקיימת על מקרקעי התוכנית - לכ-166,000 מ"ר - וזאת בכפוף לעריכת תוכנית מפורטת מכוחה אשר תקבל את כלל האישורים הנדרשים, לרבות אישור הוועדה המקומית".

נציין כי אנשי מתחם לודוויפול ממתינים כבר שנים לבשורה בעניינם, וזו מבוששת להגיע. עוד בשנת 2012, בחודש ספטמבר, אישרה הוועדה המקומית את הפקדת התוכנית, וב-2016 היא אושרה – אך מאז לא קרה דבר. נציין עוד כי בעת אישור ההפקדה, לפני כעשור, היקף הבנייה שעליו דובר היה 60,000 מ"ר "בלבד".

"נכון למועד זה הזכויות במקרקעי התוכנית מוחזקות ברובן על ידי גורמים פרטיים - כ-82% - והשאר על ידי חברת נתיבי איילון, מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב. נכון למועד זה, קיימים במתחם מבנים ישנים, קבועים או ארעיים, צמודי קרקע, דרכים וכן שטחים ריקים.

תאגידים בשליטת השותפים וחברת הבת חתמו עד כה על הסכמי מכר והסכמי אופציה לרכישת כ-93% מזכויות הבעלים הפרטיים במקרקעי התוכנית, ונוסף על כך מתנהל על ידי חברת הפרויקט משא ומתן לרכישת יתרת זכויות הבעלים הפרטיים במקרקעי התוכנית. נוסף על כך, חתמו תאגידי השותפים על הסכמי מכר ואופציה ביחס לכ-2,820 מ"ר המצויים במתחם אך אינם נכללים במקרקעי התוכנית"

תאגידים בשליטת השותפים וחברת הבת חתמו עד כה על הסכמי מכר והסכמי אופציה לרכישת כ-93% מזכויות הבעלים הפרטיים במקרקעי התוכנית, ונוסף על כך מתנהל על ידי חברת הפרויקט משא ומתן לרכישת יתרת זכויות הבעלים הפרטיים במקרקעי התוכנית. נוסף על כך, חתמו תאגידי השותפים על הסכמי מכר ואופציה ביחס לכ-2,820 מ"ר המצויים במתחם אך אינם נכללים במקרקעי התוכנית, ומצויים במשא ומתן לרכישת שטחים נוספים במתחם, וזאת על מנת להגדיל את שטחי התב"ע החדשה שבכוונת חברת הפרויקט לקדם לצורך הגדלת הזכויות של התב"ע החדשה".

הוצאה של יותר מרבע מיליון שקל

"להערכת החברה, התמורה הכוללת שתידרש חברת הפרויקט לשלם בגין השלמת הסכמי המכר, מימוש האופציות ופינוי הפולשים, לרבות בגין זכויות נוספות במתחם, צפויה להסתכם בסך של כ-254 מיליון שקל. התמורה האמורה תשולם על ידי חברת הפרויקט לבעלי הזכויות, לרבות בדרך של החזר תשלומים ששולמו כבר על ידי השותפים, במהלך החודשים הקרובים ולכל המאוחר עד לתום שנת 2022.

גובה התמורה הסופי ייוודע רק לאחר מיצוי המשא ומתן שמתנהל נכון למועד זה ביחס לזכויות נוספות במתחם. הנתון שהובא לעיל הינו בהתאם להערכותיה הנוכחיות של החברה בלבד. כמו כן, לקחה החברה על עצמה תשלום התחייבויות ליועצים שונים שנתנו וייתנו שירותים לפרויקט. 

החברה מציינת כי מטרתה היא להקם את הפרויקט כמרכז עסקים (HUB) הכולל עירוב שימושים של תעסוקה, מסחר, מגורים/דיור להשכרה, מרכז כנסים, מלונאות - הכול בכפוף לאישור הרשויות. בין היתר תפעל חברת הפרויקט להגדלת זכויות הבנייה במתחם ולשינוי סיווג חלק מהזכויות, על מנת שיאפשרו גם ייעוד של מגורים

נוסף על הזכויות האמורות, החברה הבת התקשרה בהסכם עקרונות עם צד ג', המחזיק בכ-750 מ"ר במתחם (מרביתם במקרקעי התוכנית), לרכישת כמחצית מזכויותיו במתחם, בתמורה לסך של כ-12.5 מיליון שקל, ולשיתוף פעולה בין הצדדים בקשר עם קידום הפרויקט".

החברה מציינת כי מטרתה היא להקם את הפרויקט כמרכז עסקים (HUB) הכולל עירוב שימושים של תעסוקה, מסחר, מגורים/דיור להשכרה, מרכז כנסים, מלונאות - הכול בכפוף לאישור הרשויות. בין היתר תפעל חברת הפרויקט להגדלת זכויות הבנייה במתחם ולשינוי סיווג חלק מהזכויות, על מנת שיאפשרו גם ייעוד של מגורים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search